Skip to main content

Landstinget satsar på sjuksköterskeutbildning med betald studielön

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 13:41 CEST

Under måndagen var det upprop för de 30 undersköterskor och skötare som under hösten påbörjar utbildningen till sjuksköterskor med betald studielön från Landstinget Dalarna.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som Landstinget Dalarna köpt av Högskolan Dalarna där 30 undersköterskor och vårdare, som idag arbetar inom Landstinget Dalarna, får möjlighet att utbilda sig till sjuksköterskor med betald studielön från sin arbetsgivare.

-Vi har behov av fler sjuksköterskor inom Landstinget Dalarna och det är anledningen till denna satsning. Det är naturligtvis glädjande att vi kan erbjuda denna möjlighet till våra medarbetare och kul att så många visat intresse, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

Utbildningssatsningen beräknas kosta 30 miljoner kronor. Landstinget Dalarna genomför just nu en struktur- och förändringsplan som innefattar hela landstinget och väntas ge en ekonomisk effekt på drygt 700 miljoner kronor till och med 2019, för en patientsäker, högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård även i framtiden.

-Vi behöver satsa även i besparingstider för att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför i framtiden. Sjuksköterskebristen är en av dem och därför vill vi satsa på att utbilda fler. Det här är en av våra ambitiösaste utbildningssatsningar någonsin, säger Ingalill Persson, landstingsråd (S).

Studenterna hälsas officiellt välkomna idag, måndag 31 augusti, av Ingalill Persson, Karin Stikå Mjöberg och Anna Cederlöf, personaldirektör. Media hälsas välkomna att närvara i Futurum i landstingshuset kl 16.30.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.