Skip to main content

Landstinget uppmärksammar Världsaidsdagen

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 09:30 CET

Miljontals människor världen över lever idag med hiv. Ett 110-tal av dem bor i Dalarna. Den 1 december uppmärksammas sjukdomen genom Världsaidsdagen till stöd för dem som lever med hiv men också för alla som gått bort till följd av aids.

I Dalarna finns idag cirka 110 personer med hiv inskrivna på infektionskliniken på Falu lasarett. Det är den infektionsklinik som sköter behandlingen för länets patienter. På infektionskliniken på Falu lasarett finns ett team med läkare, sköterska och kurator. De träffar den som just fått sitt hiv-besked och finns sedan tillgängliga även fortsättningsvis för personen.

-Man har ofta tätare kontakt med sjukvården direkt efter att man fått beskedet, för inställning av medicinering och kanske för att behov av tätare samtalskontakt finns då. Kontakten med infektionskliniken och den personal man träffar där upplevs som mycket positiv av de personer som lever med hiv, säger Maria Kivi, STI/hiv-samordnare på Landstinget Dalarna.

Aktiviteter i Falun

Under Världsaidsdagen 1 december kommer representanter för infektionskliniken och smittskyddsenheten på Landstinget Dalarna och RFSL att finnas i Falangallerian och på stadsbiblioteket i Falun mellan klockan 15-18 för att informera och svara på frågor om hiv och aids. På kvällen hålls en kärleksgudstjänst i Falu Kristine kyrka klockan 18.

Välinställd behandling ger långt liv

I Sverige lever totalt cirka 7000 personer med hiv. Under hösten genomför Folkhälsomyndigheten informationssatsningen hividag.se, med syfte att uppdatera och öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering.

-Om hiv upptäcks i tid kan man idag leva ett fullångt liv med god livskvalitet. Med en välinställd behandling är en person som lever med hiv i stort sett smittfri. Hiv är idag en kronisk sjukdom, men det är ingen sjukdom att ta lätt på – kondom är fortfarande det enda som skyddar, säger Maria Kivi.

Om hiv:

  • Cirka 7 000 personer lever med hiv i Sverige.
  • Drygt 95 procent har en välinställd behandling.
  • En välinställd behandling sänker virusnivåerna så kraftigt att de blir praktiskt taget noll.
  • En person som lever med hiv och har en välinställd behandling har idag samma förväntade livslängd som en person utan hiv.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.