Skip to main content

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos av blodcancer

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 14:19 CET

Landstinget Dalarna lämnar in en Lex-Maria anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) efter att en patient fått en fördröjd diagnos av blodcancer.

Det var under en period av åtta månader, från juli2014 till februari2015, som en patient hade flera kontakter med en vårdcentral i södra Dalarna.

Patienten sökte för andfåddhet och trötthet, och utredningen innebar att upprepade provtagningar gjordes. Vårdcentralen hade under perioden flera inhyrda läkare som var ansvariga för denna utredning och för provtagningarna. Dock skedde aldrig någon ordentlig analys av provsvaren, vilket gjorde att patientens diagnos, som visade sig vara blodcancer, fördröjdes. Cancerbehandlingen kunde därmed påbörjas först efter åtta månader.

Primärvården i Dalarna och aktuell vårdcentral har arbetat intensivt med att stötta inhyrda medarbetare och skapa tydliga rutiner, så att även de på ett bra sätt kan hantera utredningar och provsvar korrekt. Den aktuella avvikelsen, som landstinget ser allvarligt på, har dock tydliggjort att risker för misstag och fördröjning kvarstår.

– Vi ser att det fortfarande finns saker att förbättra. Därför har vi förstärkt redovisningssystemet av avvikande provsvar ytterligare, både i datajournalsystemet och genom särskilda rutiner på de vårdcentraler som har behov av inhyrda läkare, säger Ulf Nordin, chefläkare Landstinget Dalarna.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.