Skip to main content

Lex Maria-anmälan på grund av försenad cancerdiagnos

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 12:07 CEST

I juli 2016 sökte en knappt 60-årig kvinna till vårdcentralen i Ludvika på grund av förändrade tarmvanor, viktnedgång samt allmän trötthet. Patienten erbjöds läkartid en dryg vecka senare.

Patienten undersöktes då och prover togs. Provsvaren visade på järnbrist och patienten erbjöds behandling för det. Ytterligare provtagning ordinerades.

I september gjordes en undersökning av nedre delen av ändtarmen (proktoskopi) på vårdcentralen. Remiss skickades till Falu lasarett för vidare utredning. Vid en koloskopi (kameraundersökning av hela tjocktarmen) på Falu lasarett konstateras då en tumör i tjocktarmen.

– Landstinget Dalarna väljer att göra en anmälan enligt Lex Maria då patienten borde remitterats klart tidigare i förloppet med tanke på patientens ålder, sjukhistoria samt provsvar, säger chefläkaren för primärvården i Dalarna, Roger Larsson.

– Sedan 2015 finns så kallade standardiserade vårdförlopp, SVF, vilka syftar till att standardisera information och utredningar vid misstanke om cancer. Ett annat syfte är att minska de regionala skillnader som finns inom cancervården i Sverige idag. Om dessa riktlinjer hade följts hade patienten remitterats direkt efter första läkarbesöket, säger chefläkare Roger Larsson.

Under våren 2017 har landstinget haft temadagar om cancer för alla läkare i primärvården i Dalarna för att öka kunskapen om standardiserade vårdförlopp.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.