Skip to main content

Nya avgifter för personalparkeringsplatser inom Landstinget Dalarna

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 13:00 CEST

I höst sker förändringar gällande avgifter för personalparkeringsplatser vid lasaretten i Falun, Mora, Ludvika och Avesta. Detta görs enligt Skatteverkets direktiv för att medarbetare ska slippa förmånsbeskattning.

Från och med 1 oktober 2016 kommer tidigare avgiftsfria personalparkeringsplatser att avgiftsbeläggas enligt Skatteverkets direktiv. Detta gäller vid lasaretten i Falun, Mora, Ludvika och Avesta och omfattar även personalparkeringar i centrala delar av dessa orter där man tidigare haft avgiftsfria personalparkeringsplatser. På övriga orter i Dalarna där man idag kan få avgiftsfritt parkeringstillstånd sker ingen förändring.

Anledningarna till att man förändrar avgifterna är för att följa skattelagstiftningen och för att medarbetare ska slippa förmånsbeskattning.

-Vi behöver följa skattelagstiftningen likt andra landsting och kommuner redan gör. Vi gör detta för att medarbetare ska slippa förmånsbeskattning. Vi förstår om förändringen kan väcka reaktioner men lagstiftningen ser ut som den gör och vi har att rätta oss därefter, säger Ingalill Persson, landstingsstyrelsens ordförande.

Motorvärmarplatser är redan idag avgiftsbelagda inom landstinget. Beslutet som nu tas gäller platser utan motorvärmare i Falun, Mora, Avesta och Ludvika där landstinget tidigare inte tagit ut någon avgift. Från och med 1 oktober 2016 kommer en p-plats utan motorvärmare att kosta 100 kronor i månaden och en p-plats med motorvärmare 200 kronor i månaden på samtliga fyra orter. Perioden april-september kan motorvärmarplatserna nyttjas för samma pris som platserna utan motorvärmare, det vill säga för 100 kronor i månaden.

Beslut om förändringar gällande avgifter för personalparkeringsplatser togs på arbetsutskottets möte under måndagen 16 maj, för vidare process i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.