Skip to main content

Primärvårdspatienter i stort nöjda enligt Nationell Patientenkät

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 14:03 CET

Bra bemötande, lätt att ställa frågor till läkaren och begripliga svar. 80 procent av de 2176 personer som besvarat frågor om sina besök i primärvården i Dalarna under hösten 2015 kan rekommendera sin vårdcentral till någon annan.

Undersökningen visar även att en stor del av patienterna upplever bemötandet inom primärvården som väldigt gott. Resultaten i Dalarna ligger överlag nära riksgenomsnittet. Däremot är patienterna i Dalarna mindre nöjda med kontinuiteten. 30 procent av de tillfrågade uppger exempelvis att de inte fick träffa den läkare de önskade vid sitt senaste primärvårdsbesök. Patienterna i åldersklasserna 45-64 och 65-74 är minst positiva gällande den upplevda kontinuiteten.

Män mer nöjda

Resultaten visar att män upplever att deras behov blivit tillgodosedda i större utsträckning än kvinnor. När det gäller kommunikationen med primärvården så är det personer från 65 år och äldre som är mest positiva, exempelvis när det gäller att få svar på de frågor man har. Minst positiva gällande kommunikationen är patienterna i åldersklassen 25-34 år.

Över 10 procent av alla som besvarat enkäten har lämnat kommentarer och synpunkter utöver de frågor som ställs i enkäten vilket tillför undersökningen ytterligare en dimension.

-Det är roligt att intresset varit stort för att svara på enkäten. Vi har fått värdefulla synpunkter som vi kan lägga till grund för vårt fortsatta förbättringsarbete, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Dalarna.

Ta del av resultaten via www.patientenkat.se

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen i årets primärvårdsundersökning är lägre än vid föregående mätning, 41 procent 2015 i riket jämfört med 53 procent 2013. I Dalarna var svarsfrekvensen 42 procent 2015 och 57 procent 2013. Resultaten är genom Sveriges Kommuner och Landsting statistiskt säkerställda och har en god representativitet på nationell- och landstingsnivå.Den svarsfrekvens som undersökningen uppnått ligger på samma nivå som liknande befolkningsundersökningar genomförda av Statistiska centralbyrån (SCB).

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.