Skip to main content

Robotkirurgi på Falu lasarett en vinst för patienterna

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 13:00 CET

I februari genomfördes den första operationen med robotassisterad titthålskirurgi på Falu lasarett. Det är främst inom urologi, tarmkirurgi och gynekologi roboten kommer att användas, och man räknar med att kunna göra 350-400 ingrepp per år.

- Patienterna tillfrisknar mycket snabbare vid robotkirurgi jämfört med traditionell öppen kirurgi. Man har mindre ont efter operationen och kommer på benen snabbare, vilket gör att man kan skrivas ut från sjukhuset snabbare. Detta är en mycket bra satsning på avancerad medicinsk teknik som kommer patienterna till godo, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter.

Robotkirurgi är en utveckling av avancerad tillhålskirurgi där operatören via en konsol styr roboten med titthålsinstrumenten. Operatörens handrörelser i konsolen överförs till titthålsinstrumentens rörelser. Med robotkirurgi kan man vid avancerade ingrepp inom urologi, tarmkirurgi och gynekologisk kirurgi slippa att öppna upp patientens bukhåla med stora kirurgiska snitt. I stället behövs bara några små öppningar på cirka 1-2 cm. Robotkirurgi kan användas både vid canceroperationer och benign (godartad) kirurgi.

Men det är inte så att roboten utför operationerna själv – ett operationsteam krävs och finns närvarande hela tiden kring patienten.

- Det handlar om robotassisterad titthålskirurgi. Roboten hjälper kirurgen att ha en mer precis styrning av titthålsinstrumenten och gör att man ser operationsytan mycket bättre. Kirurgin vi kan utföra blir mer avancerad, säger Tomas Riman.

Man räknar med att kunna göra 350-400 ingrepp per år. Roboten har kostat cirka 20 miljoner kronor att köpa in.

-  Roboten bidrar till en förstärkning i vårdkvaliteten vilket är till gagn för patienterna. Samtidigt är roboten en viktig del i kompetensförsörjningen. Denna teknik har efterfrågats av verksamheterna och kan förhoppningsvis leda till att kompetens vi har brist på idag, som urologer, söker sig till oss, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.