Skip to main content

Unik föreningsmässa med barn och ungas delaktighet i fokus

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2015 16:06 CEST

Den 3 oktober 2015 arrangeras Dalarnas Föreningsmässa på Moraparken i Mora. Hela arrangemanget planeras av Dalarnas Elevkulturombud (EKO), medlemmar från Riksteaterföreningarna i Dalarna och det regionala projektet Kultur Hjärta Skola.

Fokus för mässan är barn och ungas delaktighet. Föreningar och studieförbund som får regionalt stöd från Landstinget Dalarna har inbjudits till att medverka som utställare eller i form av en mer aktiv arrangör. Lokala föreningar i de kommuner som har infört Elevkulturombud (EKO) kan också komma att få en separat inbjudan via sin kommun framöver.

Den 28 maj formeras en arrangörsgrupp som består av Elevkulturombud (EKO) och medlemmar från Riksteatern Dalarnas teaterföreningar. Allt innehåll på mässan kommer att planeras av Dalarnas Elevkulturombud (EKO).

Förslag på vad mässan kan komma att innehålla är till exempel arrangörsutbildningar för unga, forum för kartläggning av föreningars och studieförbunds behov av barn och ungas delaktighet samt forum där frågan om hur man gör för att rekrytera unga till styrelsearbete diskuteras.

Knyta kontakter

Föreningsmässan kommer vara en unik chans för unga, deras föräldrar, kommunrepresentanter, andra föreningar och allmänhet att både visa upp sig och knyta kontakter.

-Med Föreningsmässan knyter vi ihop de ambitioner Landstinget Dalarna och Riksteaterns hela tiden har haft när det gäller Kultur Hjärta Skola och barns och ungas rätt till reellt inflytande över kulturområdet. Nu ges barn och unga möjlighet att själva arrangera ett stort event. Förhoppningsvis har vi bidragit med att skapa många unga kulturarrangörer efter det här, säger Mattias Dristig, projektledare Kultur Hjärta Skola.

Föreningsmässan blir Kultur Hjärta Skolas stora final efter tre lyckade år som bland annat inneburit att Elevkulturombud (EKO) införts i åtta kommuner i Dalarna. Dessutom har ett flertal konferenser genomförts och en distanskurs på 7,5 högskolepoäng - ”Dramatik från text till utforskande process” – har skapats i samarbete med Högskolan Dalarna.

Pressträff

Den 28 maj 2015 klockan 14.00 – 18.00 kommer den nya arrangörsgruppen, bestående av Elevkulturombud (EKO) och representanter från Riksteatern Dalarnas teaterföreningar, träffas för en första planeringsträff på Moraparken. Media bjuds in till denna träff. Vi ber er dock respektera den process som kommer ske på plats. Intervjuer med deltagare och övriga sker lämpligen i inplanerade pauser.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.