Skip to main content

Vårmöte med teman nollseparation och havandeskapsförgiftning

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2018 08:51 CEST

Imorgon startar Vårmötet i Perinatologi 2018 i Falun. I två dagar kommer fokus vara riktat mot den vård som rör graviditet, förlossning av födande, nyförlösta kvinnor och nyfödda barn.

– Vi har ett jättespännande program framför oss. Det känns roligt och stimulerande att kunna ha ett möte med fokus på dessa teman som är så viktiga för oss i vår kliniska vardag. Det kommer att bli ett toppenmöte, säger Andreas Odlind, ordförande för mötet och överläkare vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett.

I år står Födelsecentrum Dalarna som värdar för det nationella Vårmötet i Perinatologi 2018.

Perinatologi är läran om vården vid graviditet, förlossning av födande, nyförlösta kvinnor och deras nyfödda barn. Vårmötet samlar alla som arbetar inom den perinatala vården: förlossningsläkare, barnläkare, neonatologer, barnmorskor, neonatalsjuksköterskor, förlossningsundersköterskor och barnsköterskor.

– Vi har en fin nationell uppslutning med över 270 deltagare, säger Andreas Odlind.

Programmet i Falun har två huvudteman. Det första är Nollseparation mellan mor och barn på Förlossning, BB och Neo. Huvudtalare är doktor Nils Bergman, Public Health Physician, från Kapstaden i Sydafrika. Det andra temat är havandeskapsförgiftning (preeklampsi) där huvudtalare är professor Anna Karin Wikström, epidemiolog och obstetriker, vid Uppsala universitet.

Det kommer också att hålls ett minisymposium med docent Tore Curstedt, från Karolinska institutet, som utvecklade läkemedlet Curosurf för behandling av för tidigt födda barn med lungomognad. Tore Curstedt har erhållit många priser och utmärkelser för sin banbrytande insats. Därutöver hålls flera andra intressanta föredrag.

För mer information se hemsidan: http://www.varmote2018.se

Vårmötet i Perinatologi hålls årligen med olika perinatala verksamheter som arrangörer. Ifjol hölls det i Umeå och nästa år kommer det att hållas i Lund.

I Falun kommer man att vara på Lugnet konferens under torsdag 19 april och fredag den 20 april.

Födelsecentrum Dalarna är ett samarbete mellan Förlossningen, BB och Neonatalavdelningen i Landstinget Dalarna för att bedriva samvård av gravida, nyförlösta och nyfödda vid Falu lasarett.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.