Skip to main content

Viktenheten Skönvikt flyttar och byter namn

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 14:08 CEST

Den 1 juni flyttar Viktenheten Skönvikt till Falu lasarett och byter namn till Bariatrisk mottagning.

Fetma är ett hälsoproblem som stadigt ökat i västvärlden under de senaste decennierna. Behovet av vård för denna patientgrupp ökar i samma takt och Dalarnas landsting har därför en specialistenhet för fetma. Verksamheten har funnits sedan 2007 och är sedan 2013 en mottagning under kirurgkliniken Falun. Mottagningens uppdrag är att utreda och behandla i syfte att minska risken för följdsjukdomar relaterat till sjukdomen fetma. Vid den bariatriska mottagningen arbetar läkare, psykolog, beteendevetare, sjuksköterska, dietist och medicinsk sekreterare.

Flytten är en del i den struktur- och förändringsplan landstingsfullmäktige tog beslut om förra året. Syftet är att få all kompetens samlad på ett ställe för en smidig och trygg hälso- och sjukvård för den enskilde patienten.

- Patienternas vårdförlopp kommer inte att påverkas av flytten. Alla patienter står kvar på respektive väntelistor, säger Hans Furuhed, avdelningschef Bariatrisk mottagning.

Baros grekiska för tyngd

Namnbytet görs eftersom det gamla namnet delvis bygger på ett geografiskt läge. Baros kommer från grekiskans ord för tyngd och bariatrik är en samling medicinska behandlingsmetoder som syftar till att behandla fetma ur fysiska, psykiska, sociala och praktiska aspekter.

Kirurgisk behandling av fetma är den metod som har bäst vetenskapligt stöd när det gäller långsiktig viktminskning och resultat på allvarlig samsjuklighet. På bariatrisk mottagning utför man dels förberedande behandling inför en operation men också behandling efter kirurgisk behandling av fetma.

Efter en kirurgisk behandling av fetma följs patienterna av den bariatriska mottagningen under fem år innan de remitteras till vårdcentralen för fortsatt uppföljning. Behandling utan kirurgiskt inslag bedrivs med individuell behandlingsplan.

Remisser tas emot på vårdsökande som är över 18 år och har ett BMI över 35. Den vårdsökande remitteras från annan instans eller kan remittera sig själv via egen vårdbegäran.

Bariatrisk mottagning kommer från och med 1 juni att finnas i hus 17, plan 4, på Falu lasarett.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.