Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 09:10 CET

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar 23 myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den. Dalarna ligger bra till i statistiken, räknat på första halvåret 2016 ligger länet tvåa i landet, efter Västerbotten.

Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2015 15:35 CET

Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.