Skip to main content

NOFF lanserar ny idé på UD: Stieg Larsson-academy.

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 17:32 CET

NOFF lanserar ny idé på UD: Stieg Larsson-academy.

Under ett rundabordssamtal på Utrikesdepartementet om framgångarna för svensk litteratur, lanserade jag i egenskap av NOFFs-ordförande tanken på en svensk författarskola öppen för både internationella och svenska deltagare.

Närvarande på mötet var förutom utrikeshandelsministerns Eva Björling företrädare för förlagsbranschen. Frågarna som diskuterades var bl. a hur det stora intresset för Stieg Larsson och andra thrillerförfattare kunde förklaras, hur framgångarna påverkar Sverigebilden och vad myndigheterna kan göra för att främja svensk litteratur i alla genrer.

En fråga som diskuterades ingående var svårigheten att finna bra översättare. Flera deltagare lyfte fram svenska barnböcker som har en stark ställning.

Som NOFFS representant lanserade jag idén att vi borde inrätta en ”Stieg Larsson-academy”, en författarskola öppen för såväl svenska som utländska deltagare med både kortare kurser och en längre sammanhållen utbildning med inriktning på populärlitteratur.

Stieg Larssons Millenium-triologi har sålt i över tjugo miljoner exemplar i utlandet. Det mediala genomslaget är enormt. Stieg Larsson har blivit populärkulturens svar på Ingmar Bergman. Varför inte använda Stieg Larssons namn och verk som grund för att bygga en författarskola som bidrar till rekryteringen av nya succéförfattare och som bygger upp praktisk och teoretisk kunskap hur populärlitteratur skapas och förmedlas.

Lämpliga huvudmän kunde vara förlag, branschorganisationer, arvingar och svenska staten.

Susanne Hamilton, NOFF ordförande tillika förlagschef på Bokförlaget Langenskiöld 070-51 55 400

NOFF är en intresseförening för de oberoende, mindre bokförlagen i Norden. Föreningen grundades 1995 och har idag ca 200 medlemsförlag. Föreningens styrelse består av sju ledamöter. Ett mindre antal av medlemsförlagen i NOFF är även medlemmar i Svenska förläggareföreningen.
- NOFF vill främja samarbete mellan de oberoende bokförlagen och bevaka deras intressen i förlagsgemensamma frågor som bland annat bokdistribution, bokprissättning, skatteregler och marknadsföring.
- NOFF arrangerar seminarier och möten kring förlagsfrågor som medlemmarna önskar. I samband med årsmötet arrangeras seminarier med inbjudna föreläsare.
- NOFF informerar om viktiga frågor i branschen via nyhetsbrev och sin hemsida www.noff.se
- NOFF:s medlemsförlag kan kontakta juristen Sara Pers-Krause i förlagsfrågor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera