Knu1mykpim4rcwptk5ms

Lannebo Europa Småbolag fyller ett år idag! +27 procent!

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 15:33 CEST

Lannebo Europa Småbolag fyller ett år idag! Fonden är upp 27 procent* sedan start och det förvaltade kapitalet är 3,8 miljarder kronor. Förvaltarna svarar på fyra korta frågor om framgångarna.

Bkwvjotrgskos9qdrzim

Balans med fond-i-fond

Blogginlägg   •   Okt 11, 2017 16:09 CEST

Lannebo Komplett investerar i ett urval av Lannebos fonder. I portföljen finns både publika fonder och specialfonder samt en mix av aktie- och räntefonder. Här förklarar förvaltarna fondens inriktning.

Media no image

Att göra skillnad

Blogginlägg   •   Okt 10, 2017 17:58 CEST

Martin Öqvist, VD Lannebo Fonder

Dagens Industri (6 oktober 2017) lyfter en undersökning av pensionsförmedlaren Söderberg & Partners som drar slutsatsen att marknadsklimat ofta påverkar huruvida aktiv förvaltning levererar högre avkastning än passiv förvaltning. Därtill konstateras att långt ifrån alla aktiva förvaltare överträffar index men att det lönar sig att leta upp enskilda aktiva förvaltare som ofta lyckas. I anslutning till undersökningen listas fondvinnarna på tio års sikt och Lannebo Fonder är enda fondförvaltaren som har fonder i topp i samtliga valda kategorier (Sverigefonder, svenska småbolag samt blandfonder*).

Det händer rätt ofta att jag får frågor om vad som skiljer Lannebo Fonder från andra förvaltare. Hur kan vi visa en så bra utveckling över tiden? Vilka är framgångsfaktorerna?

Hos oss sitter svaret bokstavligen talat i väggarna. Vi är en oberoende och entreprenörsdriven organisation, och detta påverkar allt vi gör. Vi får inte våra kunder automatiskt för att vi ingår i en stor bankkoncern. Vi måste hela tiden få kunderna att välja oss. Internt säger vi att hela vår affärsmodell bygger på tre P:n – performance, performance, performance.

Så har det varit ända sedan starten år 2000 när Anders Lannebo bröt sig loss från Robur för att tillsammans med några kolleger starta eget. De drevs av att göra skillnad och att hitta nya sätt att arbeta på. Den andan är något som fortfarande sitter djupt förankrad i vårt bolag. Vi sneglar inte på andra, vi vill leda utvecklingen inom valda områden.

Vi ger våra förvaltare stort ansvar. Det finns inga förvaltningskommittéer eller strukturer som skapar ängslighet och onödig byråkrati som gör att beslut hamnar i mittfåran. Självständighet, långsiktighet och riskmedvetenhet är våra nyckelord. Det innebär att vi förvaltar koncentrerade portföljer och att vi bildar oss en tydlig uppfattning om varje bolag innan vi investerar och att vi vill äga det under lång tid. Fokus i vår förvaltning är bolag, vi investerar i bolag vars aktier vi tycker har en bra potential i förhållande till de risker som är kopplade till investeringen.

Vi vet att människor gör skillnad, därför tror vi också på aktiv förvaltning. Vi gör därför våra egna analyser av bolagen som vi investerar i. Vi sitter i valberedningar och tar ägarkontakter och driver fram förändringar. Här finns också den stora skillnaden mot algoritmstyrda fonder och passiv indexförvaltning. De baseras på bolagens marknadsvärde och tar varken hänsyn till rimligheten i värderingen eller till bolagens fundamenta. Jag är glad att skillnaderna mellan äkta aktiv och passiv förvaltning är tydliga. Och jag är glad att vi levererar långsiktigt värde till våra andelsägare genom vårt sätt att arbeta.

Martin Öqvist, VD Lannebo Fonder


*Fondvinnare på tio års sikt listade i Dagens Industri med källhänvisning till Morningstar:
Lannebo Sverige 130 procent (plats 7 i kategorin)
Lannebo Småbolag 229 procent (plats 3 i kategorin)
Lannebo Mixfond 118 procent (plats 2 i kategorin)

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Lannebo Fonder är enda fondförvaltaren som har fonder i topp i samtliga valda kategorier i en färsk undersökning gjord av Söderberg & Partners (Sverigefonder, svenska småbolag samt blandfonder*).

Läs vidare »
Media no image

Tack DI för granskningen

Blogginlägg   •   Sep 29, 2017 14:13 CEST

Dagens Industri (27 september) publicerar en artikel om att få fondförvaltare slår index över tid. Vi välkomnar en granskning, för visst finns det många fonder som går sämre än index på lång sikt.

Lannebo Fonder grundades för 17 år sedan med en fast övertygelse om att en oberoende organisation, som ger en engagerad, aktiv förvaltare frihet att handplocka aktier i en koncentrerad portfölj på lång sikt med hög riskmedvetenhet, skapar värde för spararna. Idag förvaltar vi cirka 70 miljarder kronor och är exakt lika övertygade. De allra flesta av våra fonder har en högre avkastning än jämförelseindex på tre, fem eller tio års sikt och många har en väsentligt högre avkastning än sina jämförelseindex sedan fondstart*. Vår organisation har tre ledord: ”performance, performance, performance”. Jag skulle säga att en av våra framgångsfaktorer är det förtroende vi ger våra förvaltare. Här finns inga begränsande investeringskommittéer, men istället en struktur för självständighet och oberoende. Resultatet blir ett mod att hålla i en individuell syn på varje investering och dess långsiktiga potential.

Våra fonders investeringsfilosofi är långsiktig och följs strikt, vi investerar enbart i bolag där förvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagens framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv i relation till den risk vi tar.

För den som bara är ute efter att exponera sig mot börsen och vill ha låg kostnad så har indexfonderna en funktion att fylla. Men då ska man veta att indexfonderna kan innehålla aktier som kan vara både riskfyllda eller klart övervärderade. Indexfonderna utgår från en sned värderingsmodell – eftersom det är storleken, alltså marknadsvärdet på bolaget, som bestämmer om en aktie ska ingå i ett index. I praktiken innebär det att ju dyrare en aktie är och ju högre marknadsvärdet blir, desto mer köper indexfonderna. En mekanism som går på tvärs mot Lannebo Fonders investeringsfilosofi. Vi är selektiva och väldigt noggranna i vår analys. Det måste vi vara. Dels eftersom vi är långsiktiga, dels eftersom vi förvaltar andra människors pengar. Som ägare i portföljbolagen är vi engagerade genom att delta i valberedningsarbetet för att som en oberoende kraft rekrytera bästa styrelse för ett fortsatt hållbart värdeskapande.

Vi fortsätter att arbeta med aktiv förvaltning utifrån ett oberoende, en riskmedvetenhet och långsiktighet. Och vi är tacksamma för att debatten om aktiv förvaltning jämfört med indexförvaltning lyfts. För ju bättre upplysta sparare, desto bättre fungerande fondmarknad.

Göran Espelund, grundare och styrelseordförande, Lannebo Fonder.


*Detta är naturligtvis ingen prognos för att dessa fonder även i framtiden kommer att överträffa sina jämförelseindex. Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad finns på lannebofonder.se

DI publicerar en artikel om att få fondförvaltare slår index över tid. Vi välkomnar en granskning, för visst går många sämre än index på lång sikt. En av våra framgångsfaktorer är förtroende. Här finns inga begränsande investeringskommittéer, istället struktur för oberoende och självständighet. Resultatet blir mod att hålla i en individuell syn på varje investering och dess långsiktiga potential.

Läs vidare »
E6edjhqj85hwvuzaolra

Fondexpert väljer Lannebo Europa Småbolag

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 11:19 CEST

Uvluofde8al26ppmmtzp

Portföljbolag: ''Thules produkter ligger i tiden''

Blogginlägg   •   Sep 25, 2017 08:50 CEST

Lannebo Fonder är stora ägare i Thule genom flera fonder. När bolaget arrangerade kapitalmarknadsdag var förvaltare Charlotta Faxén och riskhanteringsansvarig Fredrik Silfver på plats.

Dg0z2ziswuu7aeszcnym

Förvaltarintervju: Teknik för en ny tid

Blogginlägg   •   Sep 15, 2017 15:46 CEST

AI, VR, AR och IoT är några av de tekniktrender som spås förändra våra liv. Bakom de hajpade buzzorden finns intressanta investeringsmöjligheter, menar Lannebo Fonders teknikförvaltare.

Media no image

Webb-TV: "Jag är vaksam"

Nyheter   •   Sep 12, 2017 15:29 CEST

Hör Peter Lagerlöf kommentera börsläget i dagens avsnitt av EFN Börslunch. Han lyfter några indikatorer som signalerar att det är läge att vara vaksam på börsens fortsatta utveckling, exempelvis USA:s avkastningskurva och en fallande boprisindikator. Samtidigt är optimismen om konjunkturen stor vilket Peter Lagerlöf bekräftar. Konjunkturen kommer att ha positiv effekt på efterfrågan, investeringar, bolagens vinster och därmed börsens utveckling på längre sikt.

Stigande räntor är utan tvekan den största risken för börsen. Peter Lagerlöf poängterar att Kanadas centralbank har höjt räntan i två steg trots låg inflation. Om fler följer påverkar det förstås världens börser.

En nisch som skulle gynnas av stigande räntor är banker och Peter Lagerlöf nämner Nordax som en nischbank vars aktie är intressant.

Peter Lagerlöf förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Komplett och Lannebo Sverige Flexibel.

Läs vidare »
Media no image

Webb-TV: Så resonerar ränteförvaltaren

Blogginlägg   •   Aug 30, 2017 10:33 CEST

”Vi som investerar i företagsobligationer har vårt absoluta fokus på kreditrisk”. Hör ränteförvaltare Katarina Ponsbach Carlsson förklara skillnaden mellan räntor och företagsobligationer och hur det går att skapa långsiktigt hög, riskjusterad avkastning i ett lågt ränteklimat.

”Vi som investerar i företagsobligationer har vårt absoluta fokus på kreditrisk”. Hör ränteförvaltare Katarina Ponsbach Carlsson förklara skillnaden mellan räntor och företagsobligationer och hur det går att skapa långsiktigt hög, riskjusterad avkastning i ett lågt ränteklimat.

”Kreditspread är det påslag på den underliggande räntan som vi får som kompensation för den kreditrisk vi tar” förklarar Katarina. Det är alltså kreditspreaden som indikerar avkastningen utöver underliggande räntenivån. Det gör att Katarina och hennes förvaltarkollega Karin Haraldsson lägger stort fokus på fundamental analys av varje bolag innan de investerar i en obligation. ”Vi föredrar större bolag med relativt låga skuldsättningar. De ska ha en sund inställning till balansräkning, till skuldsättning och till att ta risk. Ett av Katarinas favoritbolag är Castellum som är ett relativt stort bolag i fastighetssektorn och med en relativt låg belåningsgrad vilket ränteförvaltarna uppskattar.

”Vi som investerar i företagsobligationer har vårt absoluta fokus på kreditrisk”. Hör ränteförvaltare Katarina Ponsbach Carlsson förklara skillnaden mellan räntor och företagsobligationer och hur det går att skapa långsiktigt hög, riskjusterad avkastning i ett lågt ränteklimat.

Läs vidare »
Tw3uek2ougtvpo7dz5nx

Förvaltarintervju: "Disciplin i allt vi gör"

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 11:01 CEST

Med en avkastning kring 19 procent hittills i år ligger Lannebo Europa Småbolag i toppen bland europeiska småbolagsfonder. Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard beskriver sin formel.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Johanna.Hoffstedt@lannebofonder.se
  • 073 987 4311

Om Lannebo Fonder

Aktiv förvaltning sedan 2000: Sveriges största oberoende fondförvaltare.

Lannebo Fonder är ett fristående fondbolag med uttalat fokus på aktiv förvaltning. Bolaget, som grundades 2000, baserar investeringsstrategin på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi förvaltar aktivt 66 miljarder kronor i sammanlagt 16 fonder. Lannebo Fonder är ett självständigt bolag där ägarna är aktiva i bolaget.

Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi.

Huvudkontoret är placerat i Stockholm. Hösten 2016 invigdes också en filial i Köpenhamn ifrån vilken vi förvaltar aktiefonden Lannebo Europa Småbolag.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebofonder.se

Adress

  • Lannebo Fonder
  • Kungsgatan 5
  • 10399 Stockholm
  • Sverige

Länkar