Media no image

Lannebo Fonder rankas högst bland fonddistributörer

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 07:35 CET

Lannebo Fonder hamnar i topp i Kantar SIFO Prosperas årliga undersökning bland Sveriges fonddistributörer och utvärderare. Undersökningen baseras på intervjuer med 44 sälj-, analys- och distributionschefer som rankar Sveriges 26 största fondbolag. Intervjufrågorna täcker en mängd områden som fondernas avkastning, förvaltarnas kompetens samt service och produktinformation.

- Vi är tacksamma och inspirerade att få bevis på att vårt fokus på kvalitet i alla led ger resultat. Hela vår verksamhet präglas förstås av strävan att långsiktigt nå hög avkastning till en rimlig risk genom aktivt förvaltade fonder. Därtill arbetar vi intensivt med tät dialog, informationsgivning och service gentemot våra distributörer runt om i landet. Att de rankar oss högst ger hela vårt team av förvaltare, service- och säljstyrka ytterligare inspiration att fortsätta vårt dedikerade arbete. Mycket roligt! säger marknads- och försäljningschef Daniel Sundqvist.

VD, Martin Öqvist kommenterar styrkorna inom Lannebo Fonder:

- Vi är en oberoende och entreprenörsdriven organisation, det påverkar allt vi gör. Vi får inte våra kunder automatiskt för att vi ingår i en stor koncern, vi måste hela tiden få kunderna att välja oss. Jag känner stor respekt för det engagemang och den lojalitet som våra medarbetare visar. Jag är glad att det ger resultat och tacksam att det i sin tur genererar så fin rankning igen bland Sveriges fonddistributörer och utvärderare. Nu fortsätter vi i samma anda och tappar aldrig fokus på våra ledord: oberoende, långsiktighet och riskmedvetenhet.

Undersökningen genomfördes av KANTAR | SIFO Prospera i oktober-november 2017. 

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största fristående fondbolag med uttalat fokus på aktiv förvaltning. Bolaget, som grundades 2000, baserar investeringsstrategin på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Lannebo Fonder förvaltar ca 75 miljarder kronor i 16 fonder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. I oktober 2016 öppnades en filial i Köpenhamn.

Org nr: 556584-7042. Tillståndsmyndighet: Finansinspektionen.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Aktiefonders värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad, informationsbroschyr och information om fondens avkastning över olika tidsperioder finns på lannebofonder.se. Ingen hänsyn till inflation har tagits.

Lannebo Fonder hamnar i topp i Kantar SIFO Prosperas årliga undersökning bland Sveriges fonddistributörer och utvärderare. Undersökningen baseras på intervjuer med 44 sälj-, analys- och distributionschefer som rankar Sveriges 26 största fondbolag. Intervjufrågorna täcker en mängd områden som fondernas avkastning, förvaltarnas kompetens samt service och produktinformation.

Läs vidare »
Media no image

Sammandrag: förvaltarträff med Lannebo Fonder

Blogginlägg   •   Nov 13, 2017 09:31 CET

Lannebo Fonders VD Martin Öqvist berättade bland annat om Lannebo Komplett: en aktivt förvaltad fondandelsfond som placerar i ett urval av Lannebo Fonders aktie- och räntefonder och om ISK (investeringssparkonto) som lanseras i början av 2018 för Lannebos direktkunder.

Peter Lagerlöf, förvaltare av Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige Flexibel och Lannebo Komplett presenterade läget på världens marknader.

”Jag har en lätt del och en svår del i min presentation”, sa Peter Lagerlöf och började med en sammanfattning av vad som hänt det senaste året. Stockholmsbörsen har gått upp cirka 17 procent på ett år, Konjunkturinstitutet är rekordoptimistiskt och samtliga av världens 45 största ekonomier visar på tillväxt. Peter Lagerlöf konstaterade att vi befinner oss i en synkroniserad konjunkturuppgång, att återhämtningen i Europa är bred och att Sverige är bäst i tillväxtklassen under en femårsperiod. Det svåra är förstås att säga hur marknaderna kommer att fortsätta, men klart är att långsiktighet och utdelning är aktiespararens bästa vän.

Lannebo Mixfond
Lannebo Komplett
Lannebo Sverige Flexibel

Karin Haraldsson förvaltar Lannebos kreditfonder och förklarade närmre hur hon och kollegan Katarina Ponsbach arbetar för att hålla nere ränterisken. ”Vi fokuserar på kreditrisken, men håller nere ränterisken”, sa Karin Haraldsson och beskrev hur olika företag kategoriseras utifrån kreditrisk och att det är just där det går att skapa avkastning. En av frågorna till Karin Haraldsson handlade om huruvida vi ska oroa oss när räntorna stiger: ”Där finns ingen anledning till oro, vi har låg ränteduration (kort räntebindningstid) i alla tre kreditfonderna”, svarade Karin Haraldsson.


Lannebo High Yield Allocation

Lannebo Corporate Bond
Lannebo Likviditetsfond


Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard förvaltar Lannebo Europa Småbolag som investerar i europeiska småbolag med ett marknadsvärde upp till 50 miljarder kronor. Bland Europas 8 000 småbolag handplockar förvaltarna 45-55 företag baserat på en disciplinerad process och analys. Europas ekonomier befinner sig i en stark återhämtningsfas med hög tillväxt, men det går fortfarande att hitta attraktivt värderade bolag, förklarade förvaltarna. Det som gör småbolagen särskilt intressanta jämfört med större bolag är att de analyseras av färre investerare, att de är mer exponerade just mot Europa och att den relativa intjäningstillväxten är högre i småbolag jämfört med stora.

Förvaltarna berättade också om några investeringscase just nu och nämnde bland annat en brittisk veterinärklinik och en tysk elmotorproducent.
Lannebo Europa Småbolag


Riskinformation
: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vad händer på marknaderna? Hur fonderna? Går det att skapa avkastning i ett klimat med minusräntor? Och varför är Europa intressant nu? Två hundra andelsägare samlades vid en träff med Lannebos förvaltare för att lyssna på fondpresentationer. Det blev en interaktiv kväll med många frågor och diskussioner.

Läs vidare »
Ngyejltoqwyidobtgnsn

Webb-TV: "Det gäller att plocka rätt aktier"

Nyheter   •   Nov 06, 2017 12:57 CET

Charlotta Faxén kommenterar rapportsäsongen och läget på Stockholmsbörsen. Det råder ingen tvekan om att konjunktursignalerna är starka, men tillväxttakten lär tippa över in i fjärde kvartalet. Charlotta Faxén som tillsammans med Peter Lagerlöf förvaltar Lannebo Mixfond och Lannebo Sverige Flexibel, väljer investeringar med försiktighet.

Media no image

Månadsrapporter: förvaltarna kommenterar fondernas utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 17:51 CET

Den positiva trenden på världens börser fortsatte i oktober. Månaden präglades av börsbolagens kvartalsrapporter och det bestående intrycket är att företagen visar fortsatt tillväxt och att vinsterna ökar i stadig takt. Läs mer om Lannebo-fondernas utveckling i månadsrapporterna.

Vi arbetar outtröttligt för långsiktigt hög avkastning till rimlig risk genom aktiv förvaltning. I Lannebo Fonders förvaltarteam arbetar förvaltare och analytiker som förenas i tron på äkta aktiv förvaltning. De är självständiga i sin process och sina beslut, men utgår ifrån en gemensam strategi baserad på ingående kunskap om branscherna och marknaderna samt egna analyser av varje enskilt bolag och dess långsiktiga möjligheter framöver.
Läs mer på lannebofonder.se

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största fristående fondbolag med uttalat fokus på aktiv förvaltning. Bolaget, som grundades 2000, baserar investeringsstrategin på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Lannebo Fonder förvaltar ca 75 miljarder kronor i 16 fonder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. I oktober 2016 öppnades en filial i Köpenhamn.

Org nr: 556584-7042. Tillståndsmyndighet: Finansinspektionen.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Aktiefonders värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad, informationsbroschyr och information om fondens avkastning över olika tidsperioder finns på lannebofonder.se. Ingen hänsyn till inflation har tagits.

Den positiva trenden på världens börser fortsatte i oktober. Månaden präglades av börsbolagens kvartalsrapporter och det bestående intrycket är att företagen visar fortsatt tillväxt och att vinsterna ökar i stadig takt. Läs mer om Lannebo-fondernas utveckling i månadsrapporterna.

Läs vidare »
Media no image

Webb-TV: Peter Lagerlöf kommenterar kvartalsrapporter och bred ekonomisk uppgång

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:28 CEST

Rapportperioden är i full gång. Förvaltare Peter Lagerlöf poängterar att den breda ekonomiska uppgången reflekteras i många bolagsrapporter för tredje kvartalet 2017.

I Ekonomi- och Finansnyheterna presenterar Peter Lagerlöf statistik över en snabbt växande BNP på bred front. Han konstaterar att ingen av världens 45 största ekonomier har sjunkande tillväxt; det har inte skett sedan år 2006. Detta återspeglas i många av rapporterna som nu kommer för det tredje kvartalet 2017. Den starka konjunkturen är dock reflekterad i värderingen av börsen och Peter Lagerlöf menar att det kan bli svårt att motivera stor potential i aktier på så höga nivåer. Samtidigt konstaterar han att exempelvis nordisk verkstad sannolikt kommer att ha stark marknadstillväxt det kommandet året, kring 10 procent, vilket enligt honom kan motivera köp av aktier i just nordisk verkstad.

Peter Lagerlöf förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige Flexibel och fond-i-fonden Lannebo Komplett. Fonderna är aktivt förvaltade vilket innebär att varje investering baseras på förvaltarens analys och egna uppfattning av bolaget och aktien utifrån ett långsiktigt investeringsperspektiv i förhållande till risk.

Lannebo Fonder är ett av Sveriges största fristående fondbolag med uttalat fokus på aktiv förvaltning. Bolaget, som grundades 2000, baserar investeringsstrategin på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Lannebo Fonder förvaltar ca 70 miljarder kronor i 16 fonder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. I oktober 2016 öppnades en filial i Köpenhamn.

Org nr: 556584-7042. Tillståndsmyndighet: Finansinspektionen.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Aktiefonders värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad, informationsbroschyr och information om fondens avkastning över olika tidsperioder finns på lannebofonder.se. Ingen hänsyn till inflation har tagits.

Rapportperioden är i full gång. Förvaltare Peter Lagerlöf poängterar att den breda ekonomiska uppgången reflekteras i många bolagsrapporter för tredje kvartalet 2017.

Läs vidare »
Knu1mykpim4rcwptk5ms

Lannebo Europa Småbolag fyller ett år idag! +27 procent!

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 15:33 CEST

Lannebo Europa Småbolag fyller ett år idag! Fonden är upp 27 procent* sedan start och det förvaltade kapitalet är 3,8 miljarder kronor. Förvaltarna svarar på fyra korta frågor om framgångarna.

Bkwvjotrgskos9qdrzim

Balans med fond-i-fond

Blogginlägg   •   Okt 11, 2017 16:09 CEST

Lannebo Komplett investerar i ett urval av Lannebos fonder. I portföljen finns både publika fonder och specialfonder samt en mix av aktie- och räntefonder. Här förklarar förvaltarna fondens inriktning.

Media no image

Att göra skillnad

Blogginlägg   •   Okt 10, 2017 17:58 CEST

Martin Öqvist, VD Lannebo Fonder

Dagens Industri (6 oktober 2017) lyfter en undersökning av pensionsförmedlaren Söderberg & Partners som drar slutsatsen att marknadsklimat ofta påverkar huruvida aktiv förvaltning levererar högre avkastning än passiv förvaltning. Därtill konstateras att långt ifrån alla aktiva förvaltare överträffar index men att det lönar sig att leta upp enskilda aktiva förvaltare som ofta lyckas. I anslutning till undersökningen listas fondvinnarna på tio års sikt och Lannebo Fonder är enda fondförvaltaren som har fonder i topp i samtliga valda kategorier (Sverigefonder, svenska småbolag samt blandfonder*).

Det händer rätt ofta att jag får frågor om vad som skiljer Lannebo Fonder från andra förvaltare. Hur kan vi visa en så bra utveckling över tiden? Vilka är framgångsfaktorerna?

Hos oss sitter svaret bokstavligen talat i väggarna. Vi är en oberoende och entreprenörsdriven organisation, och detta påverkar allt vi gör. Vi får inte våra kunder automatiskt för att vi ingår i en stor bankkoncern. Vi måste hela tiden få kunderna att välja oss. Internt säger vi att hela vår affärsmodell bygger på tre P:n – performance, performance, performance.

Så har det varit ända sedan starten år 2000 när Anders Lannebo bröt sig loss från Robur för att tillsammans med några kolleger starta eget. De drevs av att göra skillnad och att hitta nya sätt att arbeta på. Den andan är något som fortfarande sitter djupt förankrad i vårt bolag. Vi sneglar inte på andra, vi vill leda utvecklingen inom valda områden.

Vi ger våra förvaltare stort ansvar. Det finns inga förvaltningskommittéer eller strukturer som skapar ängslighet och onödig byråkrati som gör att beslut hamnar i mittfåran. Självständighet, långsiktighet och riskmedvetenhet är våra nyckelord. Det innebär att vi förvaltar koncentrerade portföljer och att vi bildar oss en tydlig uppfattning om varje bolag innan vi investerar och att vi vill äga det under lång tid. Fokus i vår förvaltning är bolag, vi investerar i bolag vars aktier vi tycker har en bra potential i förhållande till de risker som är kopplade till investeringen.

Vi vet att människor gör skillnad, därför tror vi också på aktiv förvaltning. Vi gör därför våra egna analyser av bolagen som vi investerar i. Vi sitter i valberedningar och tar ägarkontakter och driver fram förändringar. Här finns också den stora skillnaden mot algoritmstyrda fonder och passiv indexförvaltning. De baseras på bolagens marknadsvärde och tar varken hänsyn till rimligheten i värderingen eller till bolagens fundamenta. Jag är glad att skillnaderna mellan äkta aktiv och passiv förvaltning är tydliga. Och jag är glad att vi levererar långsiktigt värde till våra andelsägare genom vårt sätt att arbeta.

Martin Öqvist, VD Lannebo Fonder


*Fondvinnare på tio års sikt listade i Dagens Industri med källhänvisning till Morningstar:
Lannebo Sverige 130 procent (plats 7 i kategorin)
Lannebo Småbolag 229 procent (plats 3 i kategorin)
Lannebo Mixfond 118 procent (plats 2 i kategorin)

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Lannebo Fonder är enda fondförvaltaren som har fonder i topp i samtliga valda kategorier i en färsk undersökning gjord av Söderberg & Partners (Sverigefonder, svenska småbolag samt blandfonder*).

Läs vidare »
Media no image

Tack DI för granskningen

Blogginlägg   •   Sep 29, 2017 14:13 CEST

Dagens Industri (27 september) publicerar en artikel om att få fondförvaltare slår index över tid. Vi välkomnar en granskning, för visst finns det många fonder som går sämre än index på lång sikt.

Lannebo Fonder grundades för 17 år sedan med en fast övertygelse om att en oberoende organisation, som ger en engagerad, aktiv förvaltare frihet att handplocka aktier i en koncentrerad portfölj på lång sikt med hög riskmedvetenhet, skapar värde för spararna. Idag förvaltar vi cirka 70 miljarder kronor och är exakt lika övertygade. De allra flesta av våra fonder har en högre avkastning än jämförelseindex på tre, fem eller tio års sikt och många har en väsentligt högre avkastning än sina jämförelseindex sedan fondstart*. Vår organisation har tre ledord: ”performance, performance, performance”. Jag skulle säga att en av våra framgångsfaktorer är det förtroende vi ger våra förvaltare. Här finns inga begränsande investeringskommittéer, men istället en struktur för självständighet och oberoende. Resultatet blir ett mod att hålla i en individuell syn på varje investering och dess långsiktiga potential.

Våra fonders investeringsfilosofi är långsiktig och följs strikt, vi investerar enbart i bolag där förvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagens framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv i relation till den risk vi tar.

För den som bara är ute efter att exponera sig mot börsen och vill ha låg kostnad så har indexfonderna en funktion att fylla. Men då ska man veta att indexfonderna kan innehålla aktier som kan vara både riskfyllda eller klart övervärderade. Indexfonderna utgår från en sned värderingsmodell – eftersom det är storleken, alltså marknadsvärdet på bolaget, som bestämmer om en aktie ska ingå i ett index. I praktiken innebär det att ju dyrare en aktie är och ju högre marknadsvärdet blir, desto mer köper indexfonderna. En mekanism som går på tvärs mot Lannebo Fonders investeringsfilosofi. Vi är selektiva och väldigt noggranna i vår analys. Det måste vi vara. Dels eftersom vi är långsiktiga, dels eftersom vi förvaltar andra människors pengar. Som ägare i portföljbolagen är vi engagerade genom att delta i valberedningsarbetet för att som en oberoende kraft rekrytera bästa styrelse för ett fortsatt hållbart värdeskapande.

Vi fortsätter att arbeta med aktiv förvaltning utifrån ett oberoende, en riskmedvetenhet och långsiktighet. Och vi är tacksamma för att debatten om aktiv förvaltning jämfört med indexförvaltning lyfts. För ju bättre upplysta sparare, desto bättre fungerande fondmarknad.

Göran Espelund, grundare och styrelseordförande, Lannebo Fonder.


*Detta är naturligtvis ingen prognos för att dessa fonder även i framtiden kommer att överträffa sina jämförelseindex. Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr och faktablad finns på lannebofonder.se

DI publicerar en artikel om att få fondförvaltare slår index över tid. Vi välkomnar en granskning, för visst går många sämre än index på lång sikt. En av våra framgångsfaktorer är förtroende. Här finns inga begränsande investeringskommittéer, istället struktur för oberoende och självständighet. Resultatet blir mod att hålla i en individuell syn på varje investering och dess långsiktiga potential.

Läs vidare »
E6edjhqj85hwvuzaolra

Fondexpert väljer Lannebo Europa Småbolag

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 11:19 CEST

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Jokzwqjohassnna.Hoffclstodvfedlauyt@lannnxixebaeofyponsvrkzzfqcgdeapr.se
  • 073 987 4311

Om Lannebo Fonder

Aktiv förvaltning sedan 2000: Sveriges största oberoende fondförvaltare.

Lannebo Fonder är ett fristående fondbolag med uttalat fokus på aktiv förvaltning. Bolaget, som grundades 2000, baserar investeringsstrategin på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Vi faller inte för kortsiktiga trender, vi gör djupgående analyser inför och under investeringarna och vårt förvaltarteam träffar alltid bolagen de investerar i. Likväl som vi har en disciplinerad investeringsprocess, är vi ytterst disciplinerade vid försäljning också, vi håller enbart i investeringar som vi verkligen tror på. Vi förvaltar aktivt 66 miljarder kronor i sammanlagt 16 fonder. Lannebo Fonder är ett självständigt bolag där ägarna är aktiva i bolaget.

Vi startar och förvaltar fonder där vi genom djup kunskap, erfarenhet och engagemang kan vara världsledande inom fondens nisch. Det har tagit oss till en ledande position inom fondförvaltning med fokus på Sverige och Norden, småbolag och teknologi.

Huvudkontoret är placerat i Stockholm. Hösten 2016 invigdes också en filial i Köpenhamn ifrån vilken vi förvaltar aktiefonden Lannebo Europa Småbolag.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.lannebofonder.se

Adress

  • Lannebo Fonder
  • Kungsgatan 5
  • 10399 Stockholm
  • Sverige

Länkar