Skip to main content

Nu börjar björnjakten i Värmland

Nyhet   •   Aug 19, 2014 15:46 CEST

På torsdag den 21 augusti börjar björnjakten i Sverige. Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2014 och jaktområdet gäller hela länet. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Område: Hela Värmlands län.
Jakttid: 21 augusti - 15 oktober 2014.
Antal björnar: Högst två (2) björnar får fällas. Samtliga björnar, med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder), får fällas.  

Villkor för jakten

Jakt får bara bedrivas om en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle och vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

För jakt på björn krävs kulvapen klass 1. Vid jakt på björn får halvautomatiska vapen användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge. För andra kulvapen finns ingen sådan begränsning.

Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid björnjakt. Högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen.

I Naturvårdsverkets beslut finns alla villkor för jakten.

Rapportering och tilldelning

Anmälan av fälld eller påskjuten björn ska utan dröjsmål anmälas till Länsstyrelsen. Vid påskjuten björn ansvarar den som skjutit på björnen samt jaktledare för att göra en platsundersökning för att bedöma om björnen är skadad eller inte. Dessa ansvarar även för att eftersök utförs om man inte kan bedöma att den påskjutna björnen är oskadd

För att rapportera fälld björn eller ta reda på hur många björnar som finns kvar att skjuta ska dessa nummer användas:

  • Aktuell information om tilldelning:
    010-224 71 60

  • Anmälan om fälld/påskjuten björn:
    010-224 71 30


Björn i Värmland

Det totala antalet björnar i Värmland uppskattas till cirka 17 stycken utifrån spillningsinventeringen som genomfördes hösten 2012. Det har bekräftats att björnhonor har befunnit sig nära länsgränsen och någon enstaka gång i länet. Vi förväntar oss att kunna kvalitetssäkra en björnföryngring i länet inom de närmsta åren med tanke på björnens spridningsmönster och populationsutveckling. Det finns kvalitetssäkrade observationer av björn även i Filipstads och Kristinehamns kommuner längre söderut i länet.  

Kontakt
Kari Langoen, Vilthandläggare, kari.langoen@lansstyrelsen.se, 010-224 72 51