Skip to main content

40 affärsmän och -kvinnor från samarbetsprovinsen Fujian i Kina besöker Värmland

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:28 CEST

40 kinesiska affärsmän och -kvinnor från företag inom IT-industrin, pappers- och skogsindustri, stål och verkstad, energi och miljö, varvsindustri och konsumentvarubranschen besöker Värmland den 21-22 april. Affärsmännen kommer från Värmlands samarbetsprovins Fujian och syftet med besöket är att börja bygga affärsförbindelser med värmländska företag.

Värmland har sedan några år tillbaka ett affärsutbyte med Fujian-provinsen i Kina och hittills har det huvudsakligen rört sig om export av pappersmaskiner men nu önskar Fujian att utöka sina kontakter med det värmländska affärslivet.

De 40 affärsmän och -kvinnor som besöker Värmland den 21-22 april vill få en första kontakt med länets näringsliv och förhoppningen är att det ska leda till affärsförbindelser, som kan vara till stor nytta för båda parter i framtiden.

- Om det här besöket faller väl ut har Handelskammaren Värmland för avsikt att längre fram i tiden arrangera en delegationsresa till Fujian-provinsen för att på ort och ställe se hur näringslivet i Kina fungerar, säger Handelskammarens vd Ulf Ljungdahl.

Besöket från Fujian-provinsen är i linje med de samarbetsavtal som undertecknades förra året mellan Fujian och Värmland. Ett samarbetsavtal skrevs under av Värmlands landhövding Eva Eriksson och Fujian-provinsens guvernör Huang Xiaojing och ett motsvarande mellan de båda handelskamrarna.

- Att få till stånd ett möte mellan kinesiska och värmländska företagare som vi gör nu är inte bara befruktande för framtiden utan också symboliskt viktigt, säger landshövding Eva Eriksson. I tider av lågkonjunktur är det angeläget att blicka framåt och vi vill ge vårt värmländska näringsliv möjlighet att finna nya marknader.

Kontakt:

Sture Hermansson, bitr länsråd Länsstyrelsen i Värmlands län, telefon 070-593 20 51

Ulf Ljungdahl, vd Handelskammaren Värmland, telefon 070-882 76 70

Mer information om Fujian finner du här:

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/amnen/Internationellt/samarbetsregioner/Fujian

Joachim Gustafsson Informationschef / Communications Director Länsstyrelsen i Värmlands län / County Administrative Board of Värmland 651 03 Karlstad Visiting address: Våxnäsgatan 5, Karlstad Phone: +46 54 19 72 78,+46 54 19 70 00 Mobile: +46705 19 72 78 Fax: +46 54 19 73 00 joachim.gustafsson@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/varmland