Skip to main content

Idag lanserades AHA Värmland

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 13:09 CET

Nu startar jämställdhetskampanjen AHA Värmland. Med humor och fakta vill Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland nå nya målgrupper, framförallt den yngre generationen, för att öka jämställdheten i Värmland. Besök www.ahavarmland.se för mer information!

I kampanjen medverkar rikskända ståuppkomiker som medieprofilen Josefin Johansson, Ludde Samuelsson, som syns på landets främsta standup-scener, den prisade komikern Petrina Solange och värmländska komikern Erik Axelson, som bland annat driver en standup-klubb. Komikernas skämt varvas med fakta om jämställdheten i Värmland.

Visste du till exempel att kvinnor i Värmland i genomsnitt tjänar 55 000 kronor mindre än män – varje år. Eller att bara var tionde VD i värmländska företag är en kvinna?

Männen har också mycket att vinna på ökad jämställdhet – till exempel mer tid med sina barn. Idag är det bara 25% av föräldraledigheten som tas ut av pappor i Värmland. Männen missgynnas också av att ha lägre utbildning än kvinnor, och det glappet har ökat istället för att minska. År 2015 hade 48 % av kvinnorna en eftergymnasial utbildning medan motsvarande siffra för männen var 30 %.*

Statistiken kommer från SCB men har sammanställts av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Vi har tidigare gett ut foldern På tal och kvinnor och män. I år satsar vi på kampanjen AHA! Värmland, med stöd av Tillväxtverket som beviljat pengar för projektet. Målet är att nå ut till fler, framförallt till den yngre generationen, där vi vill skapa en ökad medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna.

Kampanjen sprids i sociala medier och via webbplatsen ahavarmland.se. Den som vill veta mer kan också beställa foldern AHA! Det du kanske inte visste om jämställdhet i Värmland, där all statistik finns samlad.

– Det här handlar inte om att det ska se bättre ut i statistiken – det här är viktigt på allvar för utvecklingen i Värmland, säger regionråd Tomas Riste.

Hans uppfattning delas av regionråd Stina Höök:

– Det är bedrövligt att utvecklingen i princip står stilla i Värmland när det gäller jämställdhet. Jag vill ha ett samhälle där saker som utbildning, jobb och föräldraskap styrs av vem man är som person, inte av vilket kön man har.

Landshövding Kenneth Johansson ställer sig helhjärtat bakom satsningen:

– Det är särskilt viktigt att de som är unga idag ges alla möjligheter till att leva jämställt och att få verka på lika villkor. Så når vi ett jämställt Värmland!

*Källor till all statistik finns på ahavarmland.se. Vi har använt den senast tillgängliga statistiken från bland annat SCB. Den är ibland flera år gammal, på grund av eftersläpning i sammanställningen, men skillnaderna år från år har historiskt sett varit relativt små.


Kontakt:

Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen Värmland

tel 010-224 73 31, e-post: katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se

Marianne Nilsson, genusutvecklare Region Värmland

tel 054-701 10 54, e-post: marianne.nilsson@regionvarmland.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.