Skip to main content

Länets epizootigrupp samlad idag - Viktigt att följa Jordbruksverkets regler

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 17:20 CET


Länets epizootigrupp samlades idag till ett möte på Länsstyrelsen med anledning av att fågelinfluensan konstaterades i Kalmar län igår. Med på mötet var representanter för Polismyndigheten Värmland, Landstinget i Värmland och Länsstyrelsen i Värmlands län. Gruppen bevakar och följer läget i landet i övrigt och arbetar med förberedelser för ett eventuellt fågelinfluensautbrott i Värmland. Epizootigruppen kommer att ha regelbundna möten framöver.

I dagsläget är det mycket viktigt att de restriktioner som Jordbruksverket kom med i mitten av februari följs av de djurhållare som håller tama fjäderfän. Syftet med restriktionerna är att minimera risken för att vilda fåglar som bär på smittan kommer i kontakt med tama fjäderfän. Man betonar också risken för indirekt smitta via öppna vattenytor där det finns en risk att flyttfåglar vistas, exempelvis smådammar.

Exempel på reglerna är

För höns och kalkoner som hålls i kommersiellt syfte gäller följande:
- De ska inte komma i kontakt med flyttfåglar
- De ska hållas inomhus. Om fåglarna inte kan tas inomhus ska de utfodras och ges vatten inomhus eller under skydd utomhus som förhindrar att de kommer i kontakt med flyttfåglar
- De ska inte ges vatten från öppna vattenytor där det finns en risk att flyttfåglar vistas.

Andra fåglar:
- Utställningar och liknande arrangemang med fåglar är inte tillåtna. Jordbruksverket kan ge undantag från förbudet efter en riskbedömning.

En djurhållare som misstänker att han har drabbats av fågelinfluensa är skyldig att anmäla detta till veterinär. En bemannad jourtelefon finns på Jordbruksverket 036-15 55 88. Det går också bra att kontakta Susan Edlund, bitr länsveterinär på Länsstyrelsen 070 - 603 42 11. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida: www.sjv.se.

Omhändertagande av döda fåglar
Jordbruksverket och Socialstyrelsen har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram rekommendationer till allmänheten beträffande omhändertagande av döda fåglar. Allmänhet löper liten risk att smittas av fågelinfluensa via vilda fåglar så länge man undviker att röra vid sjuka och döda fåglar.

Råd om flera döda fåglar:
Den som finner en ansamling (5 eller fler) döda fåglar inom ett begränsat område, bör undvika kontakt med dessa och kontakta länsstyrelsens bitr länsveterinär Susan Edlund på telefon 070-603 42 11. Det går också bra att ringa direkt till Statens Veterinärmedicinska Anstalt på telefon 018-67 40 00. Länsveterinärerna eller SVA beslutar sedan om vad som ska göras.

Råd om enstaka döda fåglar:
Vid kontakt med döda djur ska man alltid använda plasthandskar och i övrigt gäller normala hygieniska rutiner med stövelrengöring och handtvätt. Påträffas den döda fågeln i naturen kan man betrakta den som fallvilt och den kan med fördel ligga kvar.
- Den som finner enstaka död fågel bör i första hand låta dessa ligga kvar utan att röra dem.
- Den som ändå vill flytta på, eller göra sig av med fågeln, bör ha handskar på sig eller på annat sätt undvika direktkontakt med fågeln och därefter noggrant tvätta händerna.
- Den döda fågeln kan grävas ned eller läggas i en plastpåse och kastas bland (de brännbara) soporna.
- Kommunen kan lämna ytterligare råd om den lokala avfallshanteringen, som gäller till exempel enstaka döda fåglar i områden där ingen smitta förekommer. För personer som yrkesmässigt hanterar döda fåglar finns instruktioner hos Arbetsmiljöverket.

För ytterligare information:
Bitr länsveterinär Susan Edlund 070-603 42 11.

----------------------------------------------------------------
Catharina von Sydow Carlström
Informationschef
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 KARLSTAD
Besöksadress: Våxnäsgatan 5-7
Telefon: 054 - 19 72 78, växel: 054-19 70 00
Mobil: 070 - 519 72 78
Telefax: 054 - 19 73 00
E-post: catharina.von.sydow@s.lst.se
Hemsida: www.s.lst.se, www.varmland.se