Skip to main content

Länsstyrelsen deltar i DigIT Värmland - en bred regional kraftsamling kring digitala omställningen

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 15:49 CET

Nu presenteras programmet för DigIT Värmland - en bred regional kraftsamling kring den digitala omställningen som vänder sig till alla leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet. DigIT Värmland hålls onsdag 29 april på Karlstad CCC. Dagen består av ett 40-tal seminarier, ett 35-tal partners som utställare - och en middag med utdelning av priser till årets bästa digitala insatser.

DigIT Värmland är den första breda kraftsamlingen i regionen kring den digitala omställningen och är ett samarbete mellan IT-stiftelsen Compare, Almi Företagspartner, Ett gemensamt e-samhälle i Värmland, Handelskammaren Värmland, Inova, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Paper Province, Region Värmland, Stål & Verkstad och Länsstyrelsen Värmland. Huvudansvaret för DigIT Värmland har Compare.

Regional digital agenda för Värmland

Länsstyrelsen Värmland har under de senaste åren arbetat aktivt i en samordnande roll i länet med att möta digitaliseringens möjligheter och integrera dessa inte bara i vår egen verksamhet utan i länet som helhet. Arbetet med en Regional digital agenda för Värmland (RDAV) har de senaste åren prioriterats av Länsstyrelsen enligt EU:s övergripande strategi för tillväxt, EU2020 där den digitala agendan pekas ut som ett viktigt område. RDAV har antagits av alla kommuner i Värmland samt medverkande organisationer.

- Nu är det dags att vi kraftsamlar och får med hela Värmland i arbetet med att realisera agendan och DigIT Värmland blir startskottet för detta arbete, säger Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland.

Digitala Värmland - Arena och mötesplats

Målsättningen är att DigIT Värmland ska bli en årligen återkommande bred mötesplats för både leverantörer som användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland. Syftet är att lära känna varandra och tillsammans diskutera digitala möjligheter och utmaningar för Digitala Värmland - en gemensam arena för samverkan kring bland annat den regionala digitala agendan för länet.

Läs mer på www.compare.se/digitvarmland

Kontaktperson Länsstyrelsen Värmland:

Kontaktpersoner DigIT Värmland:

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.