Skip to main content

Länsstyrelsen om den nya influensan

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:36 CEST

Länsstyrelsen i Värmlands län följer utvecklingen av den nya influensan H1N1, som drabbat Mexiko och sydvästra USA. Enligt världshälsoorganisationen WHO finns risk för ytterligare spridning av det nya viruset men man vet inte hur allvarlig sjukdom det orsakar. Det finns en risk för pandemi och beredskapen har höjts på flera håll i världen. Igår kväll höjde WHO varningsnivån till 5 på en sexgradig skala.

Socialstyrelsen i Sverige menar att läget är allvarligt men säger samtidigt att det är mycket ovissa prognoser man kan utfärda. I Värmland har inte beredskapsnivån höjts men Länsstyrelsen i Värmlands län följer utvecklingen och tar del av de prognoser som görs. Under veckan har Länsstyrelsen bland annat deltagit i förvarningskonferenser med samhällets krisaktörer (nationella myndigheter som Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet, länsstyrelser, landsting m.fl.). Länsstyrelsen förbereder också sin krisledningsförmåga genom att se över planer och kontaktlistor. Vi håller dessutom kontakt med kommunerna i länet, landstingetoch andra regionala aktörer.

Nationell samordnare i beredskapsarbetet för pandemi är Socialstyrelsen. Landstinget i Värmland har ansvaret för att planera för och behandla sjuka människor, om länets invånare skulle drabbas. För den övriga påverkan en pandemi skulle kunna orsaka samhället har kommunerna krishanteringsansvaret på kommunal nivå - en viktig uppgift är att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan hållas igång. Länsstyrelsen har ansvar för att planera och samordna krisberedskapen och även att samordna informationen.

Länsstyrelsen i Värmlands län informerar allmänheten via webbplatsen: www.lansstyrelsen.se/varmland På webbplatsen finns också länkar till andra krisaktörer.

Kontakt: Joachim Gustafsson, informationschef Länsstyrelsen i Värmlands län, telefon 0705-19 72 78

Joachim Gustafsson Informationschef / Communications Director Länsstyrelsen i Värmlands län / County Administrative Board of Värmland 65186 Karlstad Visiting address: Våxnäsgatan 5, Karlstad Phone: +46 54 19 72 78,+46 54 19 70 00 Mobile: +46705 19 72 78 Fax: +46 54 19 73 00 Ny e-postadress: joachim.gustafsson@lansstyrelsen.se Ny webbadress: www.lansstyrelsen.se/varmland