Skip to main content

Licensjakt av lodjur

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 14:53 CET

Naturvårdsverket har, med stöd av 24 b § jaktförordningen, gett Länsstyrelsen Värmland i uppdrag att fatta beslut om licensjakt på lodjur.

I år har Naturvårdsverket överlämnat rätten att besluta om skydds- och licensjakt på högst 40 lodjur totalt, till de län som ingår i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.  I fördelningen mellan länen tilldelades Värmlands län sex lodjur.

Av denna tilldelning har ett lodjur avräknats på grund av att det redan pågår skyddsjakt på ett lodjur efter upprepade angrepp i ett hjorthägn. Fördelningen inom länet av de återstående fem lodjuren följer föregående års princip. Det innebär att Torsby och Hagfors kommuner får en tilldelning på två lodjur under den första jaktveckan, och resterande del av länet får tre lodjur. Efter första jaktveckan tas den geografiska begränsningen bort.

Lojakten pågår mellan 1-31 mars. Fram till dess fortsätter lodjursinventeringen, som bland annat ligger till grund för nästa års tilldelning.

Länsstyrelsen vill gärna ha rapporter om färska spår efter lodjur, särskilt om man tror att det är fler än ett djur i sällskap. Det bästa är att rapportera via www.s.rovobs.se. Då skickas uppgifterna ut via sms till alla spårare så att den som är närmast kan åka till platsen.


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.