Skip to main content

Luftövervakningsprojekt i Värmlands län

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:13 CEST

Måndagen den 24 april har Värmlands läns Luftvårdsförbund sitt årsmöte på Stora Enso Skoghalls bruk. Efter årsmötet hålls två föredrag av IVL Svenska miljöinstitutet AB. De har på uppdrag av Värmlands läns Luftvårdsförbund genomfört två luftövervakningsprojekt i Värmlands län.


Media hälsas välkomna att delta på föredragen kl 10.30 – 12.00. Det finns även möjlighet att ställa frågor.


Kl 10.30-11.10, Luft-Hälsa-Tätort

Karin Persson från IVL redovisar och utvärderar projektet Luft-Hälsa-Tätort. Projektet handlar om luftkvaliteten i Värmlands kommuners tätorter i förhållande till miljökvalitetsnormerna för partiklar, kvävedioxid och bensen.Kl 11.20-12.00, Övervakning av luftföroreningar

Cecilia Axelsson från IVL redovisar utvecklingen för nedfallet av luftföroreningar och markvattnets kvalitet i Värmland och Sverige sedan början av 90-talet. Cecilia Axelsson informerar också om ett nytt provtagningsprogram.


Värmlands läns Luftvårdsförbund är en förening bestående av företag, kommuner och myndigheter i Värmlands län.


För mer information kontakta: Gunnar Lagerkvist, Miljöanalysenheten, 070 – 671 44 66.