Skip to main content

Nu börjar säsongen för naturvårdsbränningar i skogen

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 07:55 CEST

Det femåriga EU-projekt Life Taiga går nu in på sitt andra år. Under hela projekttiden 2015 - 2019 genomför länsstyrelserna cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till september.

Vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog och död ved för att klara sig. Branden har även positiva effekter för andra djurarter.

- Naturvårdsbränning har sakta vuxit i betydelse inom skötseln av naturreservat i Sverige under de senaste 20 åren. Men det är långt kvar till den omfattning som skulle behövas. Projektet ger oss möjligheten att jobba fram en bra grund för den löpande skötseln framöver och stöttningen från EU ger ökad tyngd till verksamheten, säger Niclas Bergius, huvudprojektledare för Life Taiga.

Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel vatten, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig.

Varje bränning genomförs under en dag, men eftersläckning och efterbevakning fortsätter i flera dagar innan alla glödhärdar är släckta. Efter bränningen är området svart och sotigt under en period, och vi avråder från besök den första tiden på grund av risken för fallande träd och grenar. Redan nästa vår brukar dock grönskan vara tillbaka.

Det är svårt att i förväg planera tidpunkten för en bränning. Vind, regn och fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta.

Länsstyrelsen meddelar tidpunkt för en naturvårdsbränning på bland annat sina webbplatser och genom pressmeddelanden. Räddningstjänsterna i berörda områden är kontaktade innan en bränning och kommer i vissa fall även att samverka under bränningen.

Om Life Taiga

Under åren 2015-2019 samarbetar 14 av Sveriges länsstyrelser i EU-projektet Life Taiga. Under projekttiden ska länsstyrelserna tillsammans genomföra naturvårdsbränningar på totalt omkring 2000 hektar.

Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Life Taiga genomförs bara i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Läs mer på www.lifetaiga.se.

Relaterat

Planerade bränningar i Värmland 2016-2019 (Länsstyrelsen)

Så återhämtar sig djur och natur efter en skogsbrand (Naturvårdsverket)

Död ved i skogslandskapet (Naturvårdsverket)

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.