Skip to main content

Pressinbjudan: Från försurade ämnen i nederbörd till askåterföring i skogen - hur hänger det ihop?

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 07:00 CEST

Torsdag den 19 april bjuder Värmlands läns luftvårdsförbund in till årsmöte - med öppna föreläsningar om luften i Värmland. Vi kommer till exempel att få redovisning av luft- och vattenmätningar. Föreläsningarna hålls på Arenan, Karlstads bibliotekshus.

Allmänhet och media är välkomna att komma och lyssna på föreläsningarna.

Program

13.40-14.20

Per Erik Karlsson, IVL Redovisning och utvärdering av mätningar av luftföroreningar och markvattnets kvalitet som har genomförts på uppdrag av Värmland läns Luftvårdsförbund under 2017.
14.25-14.55 Stefan Andersson, markspecialist, Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen arbetar med att motverka skogsbrukets försurning. Detta sker i första hand genom askåterföring.Men varför och hur askåterför man? Föredraget ger svar på dessa frågor.
15.10 Avfärd med buss till Hedenverket
15.30-16.30 Studiebesök på Karlstad Energi AB (Hedenverket och den nya biobränslepannan). Kaffe serveras på plats.

För mer information och anmälan, kontakta:

Gertrud Gybrant, sekreterare i Värmlands läns luftvårdsförbund, Länsstyrelsen Värmland
Tel: 010-224 73 58
E-post: gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se

Representanter från media får gärna anmäla sig senast 17 april 2018.

Varmt välkomna,
Styrelsen för Värmlands läns luftvårdsförbund

> www.lvfvarmland.se


Bakgrund

Värmlands läns luftvårdsförbund är en ideell förening som består av 50 medlemsorganisationer - företag, kommuner och myndigheter - som har intresse i luftkvalitetsfrågor i Värmlands län. Syftet med förbundet är att ta fram kunskapsunderlag för arbetet med luftvårdsfrågor i länet.

Värmlands läns luftvårdsförbund har till uppgift att:

  • ansvara för luftmätningar på tre platser i Värmland
  • presentera uppgifter om utsläpp, nedfall, halter och spridning av luftföroreningar, samt dess inverkan på människa och miljö
  • redovisa underlagsmaterial som kan vara till nytta för planerings- och utvecklingsarbete inom Värmland
  • vara ett forum för samråd i luftvårdsfrågor
  • tillgodose allmänhetens behov av lättfattlig information om luftvårdsfrågor

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.