Skip to main content

Pressinbjudan: Har vi bra luft i Värmland?

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 07:00 CEST

Hur bra är luftkvalitén i Värmland och hur påverkar luftföroreningarna marken och vattnet?

Torsdagen den 11 april 2019 bjuder Värmlands läns Luftvårdsförbund in till årsmöte - med föreläsningar om luften i Värmland.

Media hälsas varmt välkomna att delta!

Värmlands läns Luftvårdsförbund håller årsmöte den 11 april. Efter ett kort årsmöte följer en föreläsning av IVL om de årliga luftmätningarna som utfördes i Värmland under 2018. Dessutom kommer en av våra medlemmar, Uddeholms AB, att berätta om sin strävan mot fossilfrihet och ett projekt som utreder verksamhetens möjlighet att anpassas till biobaserad syntesgas. Vår värd, Löfbergs Lila, kommer också att berätta om sitt hållbarhetsarbete.

Bakgrund

Värmlands läns Luftvårdsförbund är en ideell förening som består av 44 medlemsorganisationer - företag, kommuner och myndigheter - som har intresse i luftkvalitetsfrågor i Värmlands län. Syftet med förbundet är att ta fram kunskapsunderlag för arbetet med luftvårdsfrågor i länet.

Värmlands läns luftvårdsförbund har till uppgift att:

  • ansvara för luftmätningar på tre platser i Värmland
  • presentera uppgifter om utsläpp, nedfall, halter och spridning av luftföroreningar, samt dess inverkan på människa och miljö
  • redovisa underlagsmaterial som kan vara till nytta för planerings- och utvecklingsarbete inom Värmland
  • vara ett forum för samråd i luftvårdsfrågor
  • tillgodose allmänhetens behov av lättfattlig information om luftvårdsfrågor

Läs mer på www.lvfvarmland.se

Program 11 april

Föreläsningarna äger rum i Löfbergs Lilas lokaler i Inre Hamn, Karlstad (Tolagsgatan 1).

13.00-13.30 Årsmöte

13.40-14.20 Sofie Hellsten, IVL

Redovisning och utvärdering av mätningar av luftföroreningar och markvattnets kvalitet som har genomförts på uppdrag av Värmland läns Luftvårdsförbund under 2018.

14.20-15.00 Eva Eriksson, Löfbergs Lila

Berättar om företagets hållbarhetsarbete och bjuder på fika.

15.00-15.30 Cecilia Johnsson, Uddeholms AB

Berättar om Uddeholms strävan mot fossilfrihet och ett projekt som pågår under 2019 som utreder verksamhetens möjlighet att anpassas till biobaserad syntesgas. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten. Projektledare Björn Ahlqvist (COWI) deltar också.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Värmlands läns Luftvårdsförbund

För mer information kontakta:

Karin Granqvist,
ordförande i Värmlands läns luftvårdsförbund,
Karlstads Universitetet,
0730-484561, karin.granstrom@kau.se  

Emma Björkman,
sekreterare i Värmlands läns luftvårdsförbund,
Länsstyrelsen Värmland,
010-224 72 95, emma.bjorkman@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.