Skip to main content

Presskonferens: Samhällsråd Värmland presenterar ny regional handbok om våld i nära relationer

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 10:07 CEST

Den 21 maj delas 4500 exemplar av den regionala handboken ”Våld i nära relationer” ut till handläggare i hela Värmland. Boken är resultatet av ett brett, och unikt, samverkansarbete mellan berörda myndigheter i Värmland. Media inbjuds att delta vid presskonferens kl 10 på Länsstyrelsen Värmland. 

Våld i nära relationer är ett uttryck för en ojämlik maktrelation där den som utsätts för våldet har en nära och förtroendefull relation till förövaren. Myndigheter har ett ansvar att ge de som söker stöd ett rättssäkert och professionellt bemötande. Därför har Samhällsråd Värmland initierat arbetet med att ta fram den regionala handboken ”Våld i nära relationer” som lanseras idag. Syftet med boken är ge en helhetsbild av hur man i Värmland hanterar och samarbetar i dessa ärenden. Boken är ett redskap för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som utsätts, eller utsätter andra, för våld i nära relationer.

Unikt samverkansarbete
Få län i Sverige har en regional handbok för Våld i nära relationer som gjorts i samverkan med olika myndigheter. Det märks inte minst på nationell nivå där Värmland redan sedan tidigare varit föregångare i samverkansarbete i dessa frågor.

Presskonferens

Handboken presenteras av Samhällsråd Värmland och länssamordnade Isabel Persson den 21 maj, kl 10 på Länsstyrelsen Värmland, lokal Klarälven. Ingen föranmälan krävs.

Samhällsråd Värmland representeras av landshövding Kenneth Johansson, Länsstyrelsen, landstingsdirektör Gunilla Andersson, Landstinget, regiondirektör Gunnar Tidemand, Region Värmland och operativ chef Rolf Sandberg, Polisen.

Kontakt

Isabel Persson, länssamordnare Våld i nära relationer, 010-224 73 39, isabel.persson@lansstyrelsen.se

Bakgrund

Våld i nära relationer - handbok för regional samverkan i Värmland är ett samverkansdokument mellan Landstinget i Värmland, Åklagarkammaren, Polisen, Kriminalvården och Värmlands 16 kommuner. Samhällsråd Värmland har initierat arbetet och nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer har med hjälp av en arbetsgrupp arbetat fram handboken. 


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.