Skip to main content

Privatpersoner riskerar begå artskyddsbrott

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 08:36 CET

Ska du sälja din uppstoppade duvhök, har du tröttnat på din grekiska landsköldpadda eller vill du göra dig av med den där gamla leopardpälsen? Tänk då på att flera arter av djur och växter hotas av utrotning runt om i världen och omfattas av ett försäljningsförbud.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och garantera den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES. Och det är inte bara nya exemplar av hotade arter som skyddas, utan även de gamla klenoderna som hamnat på vinden eller ett exotiskt husdjur som du haft i många år. Elfenbensprodukter, leopardpälsar, vissa landsköldpaddor och uppstoppade fåglar av skyddade arter. Alla dessa produkter är olagliga att sälja utan särskilt tillstånd.

Anledningen till försäljningsförbudet är att försäljningen av dessa produkter kan öka intresset och
leda till ökad tjuvjakt, vilket gör att vissa djur och växter i än högre grad riskerar utrotning. Den som bryter mot reglerna kan bli misstänkt för att ha begått ett artskyddsbrott. En åtalsanmälan görs då till åklagarmyndigheten.

- Många känner inte till reglerna, berättar Catarina Hjärpe som är artskyddshandläggare vid Länsstyrelsen Värmland. Vi vill gå ut och informera om det här för att förhindra att människor, ofta äldre, råkar illa ut.

Den som utan tillstånd säljer djur eller växter som omfattas av skyddet begår ett brott. Konsekvenserna kan bli tuffa med åtal och dom.

Den som ändå vill handla med de förbjudna arterna måste söka tillstånd. I Sverige är det Jordbruksverket som fattar beslut och utfärdar tillstånd inom CITES.

- Den som funderar på att sälja eller köpa djur, växter eller produkter av dessa, bör kontakta Länsstyrelsen eller Jordbruksverket, säger Catarina Hjärpe. Då kan vi hjälpa till att ta reda på om ditt exemplar omfattas av CITES.

Inom EU har CITES införts genom en särskild lagstiftning. EU:s bestämmelser gäller fler arter och är ännu strängare än CITES. Vilka djur och växter som är skyddade framgår av fyra särskilda bilagor (A-D), till överenskommelsen.

Läs mer om CITES

länsstyrelsen Värmlands webbplats

Kontakt

Catarina Hjärpe
Artskyddshandläggare, Länsstyrelsen Värmland
Tel. 010-224 72 37
E-post. catarina.hjarpe@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.