Skip to main content

Skolavslutning oroar många föräldrar i Värmland

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2018 07:00 CEST

I en undersökning som IQ genomfört bland föräldrar i Värmland med barn mellan 13-17 år uppger 91 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Drygt var tredje förälder (33 procent) i Värmlands län uppger även att de är oroliga för att deras barn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen.

– I samband med skolavslutningen kommer många unga att dricka alkohol vilket oroar många föräldrar. Men som förälder är det viktigt att komma ihåg att du har stora möjligheter att se till att det inte blir så. Genom att prata med ditt barn om alkohol och vilka regler som gäller minskar du risken för att ditt barn råkar illa ut på grund av alkohol och visar samtidigt att du bryr dig, säger Karin Hagman, vd på IQ.

– Jag förstår att många är oroliga, men siffrorna på den faktiska alkoholkonsumtionen hos ungdomar visar också glädjande nog att trenden går nedåt i både Sverige och Värmland. Vi ser det som att arbetet vi gör ger resultat och hoppas att det fortsätter så, säger Mimmi Adolfson, ANDT-samordnare i på Länsstyrelsen Värmland.

Inför Valborg skickade IQ hem boken Tonårsparlören till alla vårdnadshavare i Värmlands län vars barn fyller 14 år under 2018. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Föräldrafritt".

I Värmland samarbetar flera aktörer inom ANDT-frågorna (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak), Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland, Polisen, Värmlandsidrotten, Systembolaget och alla kommuner i Värmland.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen, dels bland föräldrar i övriga län men även på riksnivå.

Se även de bifogade tipsen till föräldrar inför skolavslutningen.

Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.

För ytterligare information:

Mimmi Adolfson, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Värmland, 070-302 44 97,mimmi.adolfson@lansstyrelsen.se

Karin Hagman, vd IQ, 073-392 61 06, karin.hagman@iq.se

Pressbild: http://www.iq.se/sv/press/pressbilder

____________________________________________________________________

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.