Skip to main content

Våld i ungas parrelationer

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2019 07:00 CET

Länsstyrelsen Värmland och Brottsofferjouren Värmland bjuder in till en dag om våld i ungas parrelationer. Under dagen kommer deltagarna möta Mikis Kanakaris från Stiftelsen 1000 Möjligheter. Media har möjlighet att samtala med föreläsaren 5 mars klockan 14.15 på KCCC.

- Vi tror att en nyckel i arbetet för att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld är att ge unga goda förutsättningar till att ha hälsosamma relationer. Vi arbetar också med att förebygga våld bland unga killar. Ett utav de bästa sätten att göra det är att förändra destruktiva maskulinitetsnormer, säger Mikis Kanakaris som är verksamhetsutvecklare på Stiftelsen 1000 Möjligheter.

Länsstyrelserna arbetar för att förebygga våld i ungas parrelationer, bland annat tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och ungarelationer.se. Denna konferensdag i Karlstad 5 mars och kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt är en del av detta arbete för att väcka eftertanke hos unga.

- Ungdomar är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld så dessa insatser är viktiga för att förebygga våldsutsatthet och även nå fram till och kunna hjälpa de som redan är utsatta eller utövar våld, säger Isabel Persson som är utvecklingsledare inom området Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Värmland.

Få information och intervjutid genom kontaktpersonen nedan.


Kontaktperson

Isabel Persson
010-224 73 39
isabel.persson@lansstyrelsen.se

Program för dagen

12.00 Lunch
13.00 Våld i ungas parrelationer - Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare på Stiftelsen 1000 Möjligheter

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.