Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 188 träffar

Pressinbjudan: Har vi bra luft i Värmland?

Pressinbjudan: Har vi bra luft i Värmland?

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 07:00 CEST

Hur bra är luftkvalitén i Värmland och hur påverkar luftföroreningarna marken och vattnet? Torsdagen den 11 april 2019 bjuder Värmlands läns Luftvårdsförbund in till årsmöte - med föreläsningar om luften i Värmland.

67,3 miljoner för utbyggnad av bredband i Värmland

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 09:02 CET

Länsstyrelsen Värmland har den 14 mars 2019 fattat beslut om tilldelning av 67,3 miljoner för utbyggnad av accessnät för bredband i Värmlands län.

Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 08:30 CET

Från den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljöprövas för att få moderna miljövillkor. För att underlätta för alla vattenkraftsägare öppnar Länsstyrelsen 14 januari en e-tjänst för anmälan till miljöprövning. Genom att anmäla sig får verksamhetsutövaren möjlighet att ansöka om ersättning från Vattenkraftens miljöfond och verksamheten kan fortsätta tills prövning sker.

Ett stort steg för Vänerns framtid

Ett stort steg för Vänerns framtid

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 07:00 CET

Den 17 december blir en viktig dag för Vänern, både som sjö och destination. Då inrättas nämligen det Vänerråd som ska se över och hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer. – Bildandet av Vänerrådet ser jag som en mycket positiv milstolpe i arbetet för en hållbar utveckling av vänermiljön, säger Kenneth Johansson, landshövding i Värmland.

Nyheter Visa alla 6 träffar

Var med och inventera rovdjuren i länet

Var med och inventera rovdjuren i länet

Nyheter   •   Okt 13, 2017 16:20 CEST

Under förra vintern körde eller gick Länsstyrelsens medarbetare drygt 2600 mil för att söka efter och följa spår av rovdjur över hela länet. Men med allmänhetens hjälp av färska observationer av rovdjur kan betydligt mer och omfattande information samlas in med kort varsel. Nu i oktober startar inventeringsperioden för varg och lodjur så var med oss att samla färska spår av varg och lodjur.

Naturvårdsbränning på Harvelsön i Värmlandsskärgården samt Västersjön väster om Höljes

Naturvårdsbränning på Harvelsön i Värmlandsskärgården samt Västersjön väster om Höljes

Nyheter   •   Aug 17, 2015 13:52 CEST

Denna vecka, v 34, planeras preliminärt för naturvårdsbränningar i två Natura 2000-områden i Värmland. Bränningarna genomförs endast om vädret är lämpligt och definitivt beslut tas med kort varsel.

Hur grönt tar du dig till jobbet?

Nyheter   •   Apr 11, 2014 15:56 CEST

I Värmland står utsläppen från transporter på väg för en stor del av de luftföroreningar som återfinns i våra tätorter. Värmlands läns luftvårdsförbund bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar om hur man som företag och privatperson kan tänka när det gäller val av miljöbil samt hur man kan underlätta en grönare pendling.

Hitta rätt fiskeregler via ny karttjänst

Hitta rätt fiskeregler via ny karttjänst

Nyheter   •   Mar 21, 2014 16:29 CET

Via webbplatsen SvenskaFiskeregler.se kan besökaren via karttjänsten Sök fiskeregler zooma sig in och ut på kusterna samt i sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland. Målet är att på ett enkelt sätt förklara vilka fiskeregler som gäller i dessa vattenområden, exempelvis minimimått, fredningstider, vilka redskap som får användas och gränserna för fredningsområden.

Blogginlägg 2 träffar

Rödsysslan fortsätter att försiktigt blomstra i länet

Rödsysslan fortsätter att försiktigt blomstra i länet

Blogginlägg   •   Jul 16, 2015 14:07 CEST

​Sedan restaureringsinsatserna påbörjades våren 2013 har den sällsynta orkidén rödsysslan tagit försiktiga steg till återväxt och blomning. I år slår rödsysslan rekord med fjorton stänglar (blomstjälkar) varav sju har blommat.

Hjälp oss hitta vattenlevande arter med Rappen

Hjälp oss hitta vattenlevande arter med Rappen

Blogginlägg   •   Jul 08, 2015 10:18 CEST

Vi på Länsstyrelsen i Värmland har, tillsammans med HaV och Göteborgs Universitet, tagit fram en webbtjänst (Rappen) för inrapportering av sötvattenlevande och marina arter. Med allmänhetens hjälp hoppas vi få in viktig information om förändringar i vattenmiljön, uppgifter som i dag inte samlas in genom annan miljöövervakning. Rappen testas från 4 juli till 30 oktober 2015.

Evenemang Visa alla 7 träffar

Pressinbjudan: Årsmöte med information om luftfrågor i Värmlands län

Evenemang   •   Apr 22, 2008 08:53 CEST

Torsdagen den 24 april har Värmlands läns Luftvårdsförbund sitt årsmöte i Kristinehamn. Luftvårdsförbundet är en ideell förening bestående av företag, kommuner och myndigheter som har intresse i luftkvalitetsfrågor i Värmlands län. I anslutning till årsmötet hålls föredrag om luftövervakningen i Värmland, om ny lagstiftning och nya roller i luftmiljöarbetet samt information om utvecklingen a...

2008-04-24, 09:50 - 12:00 CEST

HK Center Strandvägen 30, Kristinehamn

Våtmarker kan ta hand om växtnäringsläckage till Ekholmssjön

Evenemang   •   Jan 30, 2008 12:01 CET

Våtmarker fungerar som naturliga vattenreningsverk och kan via biologiska processer minska näringshalter i vatten. Slöan, Tarmsälven och Ekholmssjön i Säffle kommun är ett av nio områden i Värmland som pekats ut som prioriterade områden att jobba för minskade växtnäringsläckage. Höga växtnäringshalter i vattnet visar sig i form av algblomning, syrgasbrist, igenväxning och fiskflykt. I ...

2008-01-31 13:30 CET

Säffle kommun, StorJohanrummet, Järnvägsgatan 9, Säffle

Invigning av Segerstads naturreservat ”Natur för alla”

Evenemang   •   Jun 15, 2007 08:55 CEST

Den 16 juni kl. 11.00 invigs området av landshövding Eva Eriksson och Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander. Pressen inbjuds att närvara under invigningen. För mer information, kontakta: Albert Bachs Länsstyrelsens Naturvårdsenhet 070-590 0873 www.s.lst.se

2007-06-16 11:00 CEST

Länsstyrelsen bjuder in till seminarium kring miljömålen ”Lokal miljömålsfrågor i fokus”

Evenemang   •   Apr 27, 2007 14:35 CEST

Miljömålsarbetet i Värmland ska självklart leda till en bra livsmiljö för värmlänningarna, och vi är säkra på att våra intressanta föreläsare kommer att ge oss hjälp på traven. Plats: Carlstad Conference Center Tid: 2 maj kl. 9.30 – 15.00

2007-05-02, 09:30 - 15:00 CEST

Carlstad Conference Center

Bilder Visa alla 10 träffar

Uttorkad flodpärlmussla

Uttorkad flodpärlmussla

Uttorkad flodpärlmussla, Dalsälven 2018.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Länsstyrelsen Värmland
Ladda ner
Storlek

3,33 MB • 4032 x 3024 px

Uttorkat vattendrag 2

Uttorkat vattendrag 2

Många vattendrag är helt uttorkade.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Länsstyrelsen Värmland
Ladda ner
Storlek

4,47 MB • 2448 x 3264 px

Flytt av flodpärlmusslor

Flytt av flodpärlmusslor

Länsstyrelsen flyttar flodpärlmusslor som hotas av torka.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Länsstyrelsen Värmland
Ladda ner
Storlek

6,88 MB • 4896 x 3672 px

Uttorkat vattendrag

Uttorkat vattendrag

I tidigare breda vattendrag finns på flera ställen vatten bara kvar i små pölar.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Länsstyrelsen Värmland
Ladda ner
Storlek

5,24 MB • 4032 x 3024 px

Dokument Visa alla 47 träffar

Karta med stödbara områden

Karta med stödbara områden

Dokument   •   2019-03-18 09:02 CET

Stödbara områden vid utlysning av bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet, 2018-12-10

Pressmeddelande Vänerrådet

Pressmeddelande Vänerrådet

Dokument   •   2018-12-12 07:00 CET

Föreskrift om upphävande av eldningsförbud
Beslut om upphävande av eldningsförbud

Beslut om upphävande av eldningsförbud

Dokument   •   2018-08-14 12:38 CEST

Kontaktpersoner Visa alla 35 träffar

 • Länsråd
 • jolohanzn.khblmkomug@ldqanzissfttysyreqhlsyeenyd.sxzeej
 • 010-224 72 02

 • Handläggare fiske
 • joginaxjs.dbs.ihanctdeilrsrdsooon@galaasnsivstylyrkgelpmseikn.keseck
 • 010-224 74 32

 • Handläggare fiske
 • jouwnavitauln.ycjowwhadrnsfssoatn@dslaoinssystsdyrmuelycseffn.rvsecy
 • 010-224 74 51

 • Plan- och bostadshandläggare
 • amxzangvdamd.bfdacjvksmltrczomvy@ltcanaysszqtybxrewmlsqeenzn.stpeub
 • 010-224 73 15