Skip to main content

Dags att söka medel för satsningar inom integration

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 09:02 CET

Stöden som delas ut av Länsstyrelsen går till olika satsningar inom integrationsarbetet, från utbildningsinsatser till boendefrågor. Foto: Priscilla Du Preez för Unsplash

Kommuner och frivilliga organisationer som arbetar för att ta emot och integrera nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn har nu möjlighet att söka stöd från Länsstyrelsen. Totalt kommer myndigheten att betala ut nästan 8 miljoner kronor till satsningar i Dalarna under året.

Inom integrationsarbetet finns det tre statliga stöd som administreras och delas ut av länsstyrelsen:

  • Tidiga insatser för asylsökande, sista ansökningsdag 20 mars.
  • Flyktingguider och familjekontakter (37a § i ersättningsförordningen), sista ansökningsdag 19 april.
  • Underlättande för bosättning och ökad mottagningskapaciteten i kommunerna (37 § i ersättningsförordningen), sista ansökningsdag 24 maj.

De tre stöden täcker tillsammans in en bred flora av aktiviteter, allt ifrån att ge nyanlända en bra introduktion till det svenska samhället, till att skapa kontakt med framtida arbetsgivare.

– Några av stöden kan bara kommuner söka, andra vänder sig både till kommuner och frivilliga organisationer. Vi ser gärna att det offentliga samarbetar med den idéburna sektorn, så att alla goda insatser hakar i och stödjer varandra, säger Evelina Jonsson, handläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den 21 februari håller Länsstyrelsen en informationsträff i Falun där man informerar om statsmedlen och ansökningsförfarandet. Under träffen kommer pågående projekt att berätta om sitt arbete. Det kommer också finnas möjlighet att bolla idéer mellan aktörerna.

För mer information, kontakta:
Evelina Jonsson, handläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: evelina.jonsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 55

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.