Skip to main content

Dalabänken på lunchmöte hos Landshövding Ylva Thörn

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 11:10 CET

I fredags var det dags för Dalabänken, länets representanter i Riksdagen, att träffa Landshövding Ylva Thörn.

- Att ha regelbundna träffar och kontakter med länets riksdagsledamöter är viktigt, dels för att ge information men också för att få del av det arbete som pågår i Sveriges Riksdag. Förutsättningarna för länets näringsliv och människors levnadsvillkor i Dalarna påverkas ju bland annat av riksdags- och regeringsbeslut, säger Landshövding Ylva Thörn.

Flera stora frågor var på agendan, bland annat flyktingfrågan. En annan var det klimatpositiva Eco Data Center som nu håller på att byggas i Falun och som Per Dahlberg, VD på Falu Energi och Vatten informerade om.

- Från länsstyrelsen fick vi också möjligheten att presentera projektet Hållbar vattenkraft, ett nytt arbetssätt för att nå samsyn kring hur vi hittar balans i nyttjandet av våra vattendrag, något som riksdagsledamöterna tyckte var mycket intressant, avslutar Ylva Thörn.

På bilden syns från vänster:

Daniel Riazat,,Patrik Engström, Maria Strömkvist, Jan Lindholm, Ylva Thörn, Hans Unander, Inger Eriksson, Roza Güclü Hedin, Anders Ahlgren saknas på bilden.
Foto Irené Svedjelöv.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.