Skip to main content

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på en björn i södra delen av Falu kommun

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 16:30 CEST

Den björn som under flera veckors tid har uppehållit sig i, och i närheten av, byar söder om Falun ska skjutas. På grund av problembilden har Länsstyrelsen på eget initiativ tagit beslut om skyddsjakt på björnen.

– Den sammanlagda bilden gör att vi har tagit ett skyddsjaktsbeslut utan att någon har ansökt om det, säger Ellinor Theorin, vilthandläggare vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen gör bedömningen att det är en och samma björn som under flera veckors tid rört sig i eller nära ett bostads-/stugområde i södra delen av Falu kommun. Därför anser myndigheten att skyddsjakt är en nödvändig åtgärd för att minska risken för ytterligare skador och fortsatta problem.

– Den har orsakat skador på såväl bikupor som soptunnor och komposter, men det är framförallt det närgångna beteendet i kombination med att den hittar mat i trädgårdar och runt byggnader som gör att vi fattat beslut om att avliva björnen säger Jonas Bergman, chef vid viltfunktionen vid Länsstyrelsen. 

Har försökt mota björnen från platsen
Länsstyrelsen har satt upp akutstängsel på flera ställen och spårat björnen i försök att skrämma den från platsen. Björnen har dock återkommit. Både Länsstyrelsens personal och boende i området har vid ett flertal tillfällen fångad den på bild.

– Observationer av björnen och de skador den orsakat har kommit in i stort sett dagligen de sista veckorna, berättar Ellinor.

Björnarna går inte i ide förrän om ungefär en månad och Länsstyrelsen bedömer att björnen under denna tid kan orsaka fortsatt olägenhet och kanske även utveckla ett ännu mer oskyggt beteende. Detta ska nu förebyggas med skyddsjakten.

Björnstammens bevarandestatus i Dalarna påverkas inte
Björnstammen i Dalarna uppgår för närvarande till drygt 300 individer. Björnen förekommer i hela länet. Beslutet om skyddsjakt kommer inte att påverka gynnsam bevarandestatus.

För information kontakta
Ellinor Theorin, vilthandläggare
mail: ellinor.theorin@lansstyrelsen.se
tel. 010 225 04 67

Jonas Bergman, chef viltfunktionen
mail: jonas.bergman@lansstyrelsen.se
tel. 010 225 03 17

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.