Skip to main content

Mari Jonsson blir ny ordförande för Upphandlingsdialog Dalarna

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 07:30 CEST

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) går in i en ny fas med ny ordförande och ny logotyp. I samband med en regional konferens på temat ”Upphandling som strategi för hållbar tillväxt” bjuds media in till en pressträff.

Den offentliga sektorn omsätter varje år drygt 800 miljarder kronor i Sverige. Bara i Dalarna uppgår siffran till omkring 20 miljarder kronor. UDD arbetar för att ge flera företag från Dalarna den kompetens och de förutsättningar som krävs för att de ska ha möjlighet att delta i våra offentliga upphandlingar. Ett viktigt utvecklingsarbete som nu får en stark lokal förankring när Mari Jonsson, kommunalråd från Borlänge, tar över som ordförande.

I samband med konferensen ” ”Upphandling som strategi för hållbar tillväxt” bjuds media in till en pressträff för att möta UDD:s nya ordförande, ta del av UDD:s nya logotyp och höra mer om det utvecklingsarbete som pågår i länet.

När: Tisdagen den 9 april kl. 11.00
Var: Galaxen Borlänge
Anmälan: Anmäl ert deltagande till kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta
Kerstin Angberg-Morgården, processledare för UDD och projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010 225 02 76
Mail: kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.