Skip to main content

Nu startar den nationella vargspillningsinventeringen - jägare och allmänhet uppmanas att hjälpa till

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2017 14:55 CET

Under hösten och vintern kommer en extra inventering av vargspillning i Sverige att genomföras. Syftet är se om det finns fler eller färre vargar än vad ordinarie inventeringen hittills visat. För att genomföra inventeringen på ett bra sätt behöver Länsstyrelsen hjälp av allmänhet och jägare med att samla och skicka in vargspillning

Inventeringen görs för att få en så korrekt bild som möjligt av totala antalet vargar i landet. Idag beräknas det totala antalet vargar utifrån föryngringar multiplicerat med 10. Genom den extra inventeringen ska denna omräkningsfaktor nu utvärderas för att se om siffran 10 stämmer, alternativt är högre eller lägre.

– Genom den här extra spillningsinventeringen hoppas vi nu kunna utvärdera om omräkningsfaktorn ger en riktig uppskattning av det totala antalet vargar. Här ingår individer i familjegrupper, revirmarkerande par, ensamma stationära vargar och vandringsvargar. Allmänhetens och jägarnas deltagande är mycket viktigt för att beslut inom vargförvaltningen ska kunna fattas på rätt grunder, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen viltfunktion.

Spillning kan letas i hela länet och det är viktigt att även leta utanför kända revir för att fånga upp så kallade vandringsvargar. Man hittar den ofta på små stickvägar. Eftersom DNA i vargspillning bryts ner fort är det viktigt att skicka den till Länsstyrelsen så fort som möjligt efter att den påträffats.

Beställning av provtagnings-kit görs via Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/rovdjur/inventering-rovdjur/Pages/Vargspillningsinventering.aspx

Läs mer om den nationella varginventeringen här: http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/

Ta del av det preliminära resultatet från genetiska analyser av vargprov insamlade vintern 2016–2017 här: http://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/inventering/identifierade-vargar-vintern-2016-2017-vsc-6-okt.pdf

För mer information om inventeringen kontakta
Lena Berg, rovdjurshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: Lena.Berg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 16

Linda Vedin, vilthandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: linda.vedin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 59

Sven Arnvind, fältansvarig, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: sven.arnvind@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 03 79

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.