Skip to main content

Pressinbjudan: Nystart för Klimatklivet!

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 07:00 CEST

Foto: Mostphotos

Regeringen föreslår ytterligare förstärkningar för att öka takten i klimatarbetet. Det innebär att det totala anslaget för Klimatklivet 2019 kan bli ca 2 miljarder kronor. Många nya ansökningar kan därmed få stöd. Nu bjuder Länsstyrelsen in Dalarnas företag, kommuner, föreningar och organisationer till en informationsträff i Falun för att ge dem tips och råd inför nästa ansökningsomgång.

– Mer än hälften av alla ansökningar som kommit från Dalarna har beviljats stöd från Klimatklivet. I genomsnitt har stödet täckt ca 45 procent av investeringskostnaden, så det kan verkligen löna sig att söka, säger Annika Varghans, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att informera om Klimatklivet och sätta fart på till regionala initiativ. Länsstyrelsen ska också stödja och vägleda de sökande, samt informera om regionala förutsättningar, planer, program och strategier som finns. Genom hela processen stöttar Länsstyrelsen dessutom den sökande, från ansökan till slutredovisning.

Årets första informationsträff för Klimatklivet hålls den 20 september i Länsstyrelsens lokaler på Åsgatan 38 i Falun. Media är varmt välkomna!

Var: Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38, Falun
När: fredag den 20 september, kl. 15.00 - 16.30

För mer information kontakta
Annika Varghans, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: annika.varghans@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 80

Om Klimatklivet
Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.