Skip to main content

Pressinbjudan: Så skapar vi en jämställd arbetsmarknad i Dalarna

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 13:48 CEST

Av de 30 vanligaste yrkena i Sverige är endast fyra av dem inom ramen för vad som räknas som en jämställd representation. Foto: Mostphotos

1979 antogs den första jämställdhetslagen i Sverige. Idag, 40 år senare, har män och kvinnor fortfarande olika förutsättningar på arbetsmarknaden. Därför har det regionala projektet Jämställt hela tiden tagit fram metoder och resultat som visar hur vi kan få en jämställd arbetsmarknad i Dalarna. Arbetet presenteras under en kunskapshöjande dag den 25 juni, där media är varmt välkomna.

År 1979 antogs den första jämställdhetslagen i Sverige. Lagen syftade till att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete- anställnings- och andra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

– Idag, 40 år senare, ser vi att det svenska arbetslivet fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män finns på arbetsmarknaden men i olika utsträckning, med olika lön, i olika yrken och branscher samt under olika arbetsvillkor. Av de 30 vanligaste yrkena i Sverige är endast fyra av dem inom ramen för vad som räknas som en jämställd representation, säger Saga Hillerström, projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen. Så hur skapar vi en jämställd arbetsmarknad i Dalarna?

– I Socialfondsprojektet Jämställt hela tiden har vi tagit fram konkreta metoder och utbildningsverktyg för jämställdhetsintegrering och icke-diskriminering som implementerats i sex Dalakommuner och två kommunala bolag. Nu vill vi sprida resultaten och bjuda in resten av Dalarna på resan mot en mer jämställd arbetsmarknad, säger Saga.

Var: Scandic Lugnet, Falun
När: tisdagen den 25 juni, kl. 09.00-15.30

För mer information kontakta
Saga Hillerström, projektledare. Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: saga.hillerstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 03 70

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.