Skip to main content

Pressinbjudan: Startskott för satsning på hållbar vindkraft i Dalarna

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 09:25 CEST

För att möta vindkraftens utmaningar har Länsstyrelsen i Dalarnas län, med finansiering från Energimyndigheten, startat projektet Hållbar vindkraft i Dalarna. Foto: Unsplash.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 100 procent förnybar el 2040. För att nå målet krävs ökad vindkraftsproduktion. Samtidigt ställs frågan om vindkraftens utbyggnad många gånger mot djurliv, kulturvärden och livsmiljö, i en debatt som väcker starka känslor. Därför samlar Länsstyrelsen nu olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna. Media är varmt välkomna att närvara.

För att möta vindkraftens utmaningar har Länsstyrelsen i Dalarnas län, med finansiering från Energimyndigheten, startat projektet Hållbar vindkraft i Dalarna. Som ett första steg i arbetet bjuder Länsstyrelsen nu in länets olika aktörer till en gemensam konferens.

Under dagen kommer vi att genomföra sektorsvisa möten där vi diskuterar vindkraftens utveckling i länet de kommande två åren. Syftet är att skapa en gemensam lägesbeskrivning och att diskutera Dalarnas roll i energiomställningen och vindkraftsetableringen.

På konferensen möts representanter från bland annat Energimyndigheten, Svenskt Näringsliv, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och Dalavind.

Läs hela programmet här.

Var: Galaxen, Borlänge
När: Tisdag 16 april, kl. 8:30 – 15:30

För mer information kontakta:
Jakob Ebner, projektledare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
mail: jakob.ebner@lansstyrelsen.se
tel: 010 225 03 72

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.