Skip to main content

Så förebygger vi användningen av droger på hem för vård eller boende (HVB)

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 11:30 CET

Pressinbjudan: Med fokus på hur vi kan stödja de ensamkommande barn som finns på länets HVB, bjuder Länsstyrelsen i Dalarnas län in till konferens för att sprida kunskap om det förebyggande arbetet.

– Vår ambition är att ge stöd i arbetet med att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla barn och ungdomar. Ett led i arbetet är att tidigt hejda bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak i olika former, men också att ge de människor som arbetar med ensamkommande barn verktyg så att de kan agera tidigt vid upptäckt, berättar Thomas Johansson, ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Konferensen vänder sig i första hand till personal och ansvariga för ensamkommande barn på HVB, men även till personal vid familjehem, socialtjänst, elevhälsa samt gode män. På konferensen kommer bland annat Maria Ungdom Stockholm och Maria Malmö att berätta om sina erfarenheter av ANDT-arbete med ensamkommande barn. Vi kommer också få se exempel från Västerås hur ANDT-coacher på olika sätt arbetet för att skapa engagemang och delaktighet bland ungdomar kring arbetet med att minska användningen av framförallt droger.

Dessutom kommer de som själva vill utbilda sig till ANDT-coacher få information om hur utbildningen ser ut och exempel på hur den kan stärka det fortsätta arbetet på HVB.

Var: Stiftsgården i Rättvik
När: 24 november, kl. 09.00-16.00

Media är välkomna att delta under hela eller delar av dagen!

För mer information kontakta
Thomas Johansson, ANDT samordnare
Mail: thomas.w.johansson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2250440

Theres Björn, Integrationsutvecklare
Mail: theres.bjorn@lansstyrelsen.se
Tel: 010-2250428

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.