Skip to main content

Småföretagare i Dalarna erbjuds gratis kurs i offentlig upphandling

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2017 14:47 CET

En unik satsning görs bland länets småföretagare. Foto: Rawpixel.com

Dalarnas småföretagare erbjuds utbildning i hur det går till att lämna anbud och att delta i offentliga upphandlingar. Målet är att fler företag i Dalarna ska delta i offentliga upphandlingar, för att främja regional näringslivsutveckling.

- Det är en unik satsning som görs för länets småföretag och utbildningen sker på fyra olika platser i länet, Hedemora den 28 november, Falun den 29 november, Gagnef 30 den november och Leksand den 4 december, säger Kerstin Angberg-Morgården, enheten för landsbygd och hållbar tillväxt, Länsstyrelsen Dalarna och projektledare för Upphandlingsdialog Dalarna.

Vid tillfället i Leksand riktar man sig enbart till arbetsintegrerande företag.

- Under kursen går vi igenom hela arbetsprocessen. Från var man hittar annonserna till hur man kan överpröva ett beslut. Vi tar också upp hur inköparen eller beställaren tänker och vad man som leverantör ska tänka på vid en offentlig upphandling, säger Kerstin Angberg-Morgården, Upphandlingsdialog Dalarna.

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) är ett samarbetsprojekt mellan sammanlagt nio myndigheter och organisationer. UDD ska utveckla och utbilda företagare, inköpare och politiker inom offentlig upphandling.

För mer information, kontakta:
Kerstin Angberg-Morgården
Telefon: 010-22 50 276
E-post: kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.