Skip to main content

Var med och utse energi- och klimatsmarta dalapiloter

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 14:50 CET

Energiintelligent Dalarna söker nu efter fler föregångare inom energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och förnybar energi, som kan bli utnämnda till Dalapiloter i slutet av 2016. En dalapilot kan vara ett företag, annan slags organisation eller en privatperson. Förslag på piloter tas emot till och med den 31 maj!

Vart annat år utlyser Energiintelligent Dalarna potentiella dalapiloter. Hittills har 18 piloter utnämnts sedan 2011. Hur många som utnämns varierar år från år, beroende på vilka förslag som lämnas in.

Dalarnas län är tack vare många aktörer föregångare inom många energi- och klimatområden, vilket ledde till att Dalarna utnämndes till pilotlän 2010. Nätverket Energiintelligent Dalarna började året därpå utse Dalapiloter.

En dalapilot jobbar aktivt med energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och förnybar energi. Piloten har ett långsiktigt och strukturerat arbetssätt och är en föregångare i sin bransch, som sprider kunskap och inspirerar andra. Piloten kan redovisa hur vidtagna åtgärder har bidragit till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan.    

Vem som helst kan lämna förslag på blivande dalapilot senast den 31 maj 2016.
Läs mer om vad som behövs för att lämna in ett förslag på Energiintelligent Dalarnas webbplats.

De inlämnade förslagen hanteras i flera steg. Energiintelligents styrgrupp nominerar dalapiloter utifrån givna bedömningskriterier och den 8 december utnämns Dalapilot 2016 vid en ceremoni på residenset.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.