Fwlf0w78msklv94kxilu

Åsnens nationalpark planeras invigas 26 maj

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 12:19 CET

Ett småländskt skogs- och sjölandskap blir Sveriges 30:e nationalpark när invigning av Åsnens nationalpark planeras den 26 maj.

Media no image

Kärnkraftsövning 2017- Länsstyrelsens krisorganisation övar

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 07:21 CET

Tid:    29/11 kl. 14:00
Plats: Länsstyrelsen Kronoberg, Receptionen

Den 28 och 29 november 2017 genomförs kärnkraftsövning 2017. Det är Länsstyrelsen Kalmar som är värd för övningen och Länsstyrelsen Kronoberg är en av de ca 25 aktörer som deltar. Syftet med övningen är bland annat att pröva och utveckla samverkan på regional och nationell nivå.

Övningens scenario bygger på en incident på Oskarshamns kärnkraftverk och de övade myndigheterna kommer få hantera det och dess konsekvenser. Övningen är en simuleringsövning vilket betyder att de övade agerar på övningsscenariot under tiden det spelas upp. Det gör att vi inte i förväg går ut med detaljerna kring vad som kommer hända under scenariot.

Media är välkommen att hälsa på Länsstyrelsens krisorganisation under övningen. Då övningen inte ska störas i för stor omfattning så kan vi inte ta emot besök utanför satt tid. Media mottages i Länsstyrelsens reception den 29/11 från 14:00. Vid 14:15 ges en kort redovisning av övningen och genomgång av de förhållningsregler som gäller vid besök i staben. Enbart deltagare som varit med vid denna genomgång kommer få möjlighet att besöka staben. Vid besöket i Länsstyrelsens krisledningsstab kommer det finnas möjlighet att prata med deltagare i övningen och möjlighet att fota.

Läs mer om övningen här

Presskontakt

Hanna Pettersson, lokal övningsledare

010-223 73 50, hanna.g.pettersson@lansstyrelsen.se

Alternativt

Marit Wedérus, handläggare skydd och beredskap

010-223 74 487, marit.wederus@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Den 28 och 29 november 2017 genomförs kärnkraftsövning 2017. Det är Länsstyrelsen Kalmar som är värd för övningen och Länsstyrelsen Kronoberg är en av de ca 25 aktörer som deltar. Syftet med övningen är bland annat att pröva och utveckla samverkan på regional och nationell nivå.

Läs vidare »
Media no image

Nya miljömålslöften undertecknas på Residenset

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 16:20 CET

Länsstyrelsen arbetar för att miljömålen ska nås i länet. Organisationerna i GreenAct, den gemensamma plattformen för länets miljömålsarbetet, har gjort en prioritering av åtgärderna i länets åtgärdsprogram.

Exempel på åtgärder är

 • Bedriva forskning kring förnyelsebara bränslen
 • Utveckla projekt som stöder produktion av förnybart fordonsbränsle inklusive flygbränsle
 • Utveckla en hållbar besöksnäring genom vandrings-och cykelleder
 • Utveckla en regional modell för bredbandsinfrastruktur
 • Öka marknadsandelen av kollektivtrafikresenärerna till 12,5% år 2020.

Undertecknandet av miljömålslöftena sker på Residenset den 20 november kl. 15.00.

Undertecknandet sker i samband med vår Länsmiljömålsdag, som i år fokuserar på biologisk mångfald i länet, se bifogat program.  

Pressen är välkomna att delta under dagen. Anmälan görs till Per-Anders Persson tel. 010-223 74 62. För övriga frågor om miljömål eller dagen i stort, vänligen kontakta Louise Ellman Kareld tel. 010-223 78 96.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »
Media no image

Var fjärde kronobergare har nära till naturreservat

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:50 CET

Närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 27 procent av invånarna i Kronoberg inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. För den genomsnittlige länsinvånaren var avståndet 3,5 kilometer. Detta visar SCB:s statistik om skyddad natur.

- Tillgång till naturområden är en förutsättning för friluftslivet. Att naturen är skyddad som naturreservat eller nationalparker gör också att människor har tillgång till naturen långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt, säger Ellen Flygare, naturvårdsförvaltare vid Länsstyrelsen i Kronobergs län.

I Kronobergs län hade invånarna i Växjö kortast medelavstånd tillnärmaste naturreservat med 2 kilometer medan Markarydsborna hade längst med 7,4 kilometer. I genomsnitt hade svenskarna 2,8 kilometer till sitt närmsta naturreservat – något närmre än året innan då motsvarande avstånd var 2,9 kilometer.

- Det är positivt att människor får närmre till naturen, men många har fortfarande för långt till ett skyddat område för att kunna besöka det i vardagen. Därför fortsätter arbetet med att skydda värdefull natur, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket.

I alla landets kommuner finns i dag någon form av nationellt skyddad natur och allt fler kommuner tar till vara på möjligheten att även bilda kommunala naturreservat. I Kronoberg har Växjö och Ljungby kommuner redan skapat kommunala naturreservat, och genom länsstyrelsen finns möjlighet för fler kommuner att söka statsbidrag till lokal naturvård (s.k. LONA-bidrag) för att komma igång med arbetet.

- För Växjö kommun är det viktigt med kommunala naturreservat. Dels för att vi kan skapa en hållbar, tätortsnära natur som är tillgänglig för alla och dels för att det skapar bra utrymme för invånarnas rekreation, säger Martin Unell, kommunekolog vid Växjö kommun.
Ellen Flygare fortsätter:

- Vi hoppas att fler av Kronobergs kommuner ska upptäcka möjligheterna med kommunala naturreservat.

Förutom att naturvärden värnas är naturreservaten även ett väldigt bra sätt för att främja en god folkhälsa.

Avstånd till skyddad natur per kommun i Kronobergs län

Kommun Invånarnas genomsnittliga avstånd till skyddad natur (kilometer)
Växjö 2,0
Ljungby 2,7
Uppvidinge 3,6
Älmhult 3,9
Tingsryd 4,1
Alvesta 6,8
Lessebo 7,1
Markaryd 7,4

Bakgrund

SCBs statistik om skyddad natur avser år 2016. I Sverige finns över 4 500 naturreservat och 29 nationalparker. Enligt Kantar SIFO tycker 83 procent av allmänheten att det är viktigt att skydda natur. Drygt två av tre instämmer helt eller delvis i att naturreservat och nationalparker är viktiga för deras utomhusaktiviteter.

Läs mer

SCB:s statistik om avstånd till skyddad natur

Sifos undersökning om allmänhetens stöd för att skydda natur

För mer information kontakta

Ellen Flygare, naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-223 74 68, ellen.flygare@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 27 procent av invånarna i Kronoberg inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. För den genomsnittlige länsinvånaren var avståndet 3,5 kilometer. Detta visar SCB:s statistik om skyddad natur.

Läs vidare »
Media no image

Har du sett varg eller hittat vargspillning?

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 10:14 CET

Inventering av varg
Under hösten 2017 och vintern 2018 är Länsstyrelserna extra intresserade av att försöka samla in och analysera all vargspillning som hittas. Detta för att försöka få en bättre bild av hur många vargindivider som finns i landet.

Du som bor i södra Sverige kan delta i inventeringen genom att rapportera till Länsstyrelsen så fort du ser en varg, hittar spår eller en spillning som du misstänker kommer från varg. Rapporterar gör du antingen genom att lägga in observationen i databasen www.skandobs.se, eller genom att kontakta Länsstyrelsens kvalitetssäkrare (rovdjursspårare) så snart som möjligt efter att observationen gjordes. Kontaktuppgifter hittar du här: http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/default.aspx .

Hur vet jag om jag hittat vargspillning?
Vargspillning är oftast cirka en decimeter lång med svart, brun och ibland grå färg. Karaktäristiskt är även att den innehåller mycket pälshår och benbitar efter det vilt den har ätit. Den luktar starkt!

Läs mer om den nationella insamlingen av vargspillning hos Viltskadecenter vid SLU. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/extra-inventering-av-varg/

Se rovdjursobservationer på nätet
Är du nyfiken på att se var Länsstyrelsen kvalitetssäkrat observationer av varg och lodjur? Klicka in på www.rovbase.se, här finns kvalitetssäkrade rovdjursobservationer från hela landet. Du söker genom att skriva in det län eller kommun du är intresserad av eller genom att zooma in på kartan.

Kontakt: Elin Åkelius, rovdjurshandläggare, 010 223 71 43, elin.akelius@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »
Media no image

Vargspillning visade sig komma från ”Snapphanen”

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 14:35 CET

Den 16 augusti i år hittade en jägare en misstänkt vargspillning på en skogsväg ca 6 km nordväst om Ryd i Tingsryds kommun. Spillningen samlades in av Länsstyrelsens kvalitetssäkrare och skickades för analys till Viltskadecenter SLU.

-Nu har vi fått bekräftat att det rör sig om vargspillning och att den kommer från en individ som sedan tidigare är känd i trakten säger rovdjurshandläggare Elin Åkelius - Det är en hanvarg som i flera år hållit till i gränslandet mellan Kronoberg och Skåne och som i media ofta kallats ”Snapphanen”. Den här vargen är född i ett revir i Hasselfors, Örebro län, men har befunnit sig i södra Sverige sedan 2012. Det hör inte till vanligheterna att vargar stannar så här länge hos oss i syd berättar Elin Åkelius. I de allra flesta fall då man ser varg här nere rör det sig om unga hanar som är på genomresa i jakt efter en hona att bilda familj med. Eftersom honorna sällan kommer så långt söderut brukar hanarna snart ge upp och ge sig av norrut igen.

För mer information kontakta Elin Åkelius, telefon 010 223 71 43, mail elin.akelius@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »
Media no image

Fokus på Växjös kulturmiljöarbete

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 09:15 CET

Länsstyrelsen i Kronobergs län har ett regeringsuppdrag att arbeta för de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer samt att främja kommunernas kulturmiljöarbete. Under 2017 har dialogmöten hållits med tre av länets kommuner och mötet i Växjö den 7 november blir årets fjärde och sista.

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. Vanligtvis ses kulturmiljöfrågor som en del av kommunernas fysiska planering, men samhällsutvecklingen innebär numera att många andra kommunala verksamheter också arbetar med kulturmiljöer i en eller annan form. Det kan exempelvis handla om landsbygdsutveckling, besöksmål, naturvård och fastighetsförvaltning. Detta innebär att kompetens och tvärsektoriell samverkan blir allt viktigare.

– Jag ser fram emot besöket hos Växjö kommun. Genom att träffa kommunala politiker och tjänstemän samt representanter från andra organisationer hoppas vi bland annat kunna förtydliga våra roller och utbyta erfarenheter, öka kompetensen samt sprida information – allt enligt den handlingsplan som tagits fram för 2016–2020, säger Catarina Nilsson, antikvarie/projektledare på Länsstyrelsen i Kronoberg län.

Några av programpunkterna

- Betydelsen av antikvarisk kompetens i det kommunala kulturmiljöarbetet.

- Att ta tillvara och använda kulturmiljön i en växande stad/tätort/landsbygd.

- Inspirationsföredrag: Helsingborgs stads arbete med riksintresse och Stadsplan 2017.

Kontaktpersoner

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Catarina Nilsson
Antikvarie/projektledare
Tfn. 010-223 71 31
catarina.nilsson@lansstyrelsen.se

Växjö kommun
Rebecca Martinsson
Gruppchef översiktlig planering
Tfn. 0470-433 05
rebecca.martinsson@vaxjo.se

Press är välkommen till Kommunhuset i Växjö,
tisdagen den 7 november klockan 08:30.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »
Ljrnci5t5bri2dvajqau

8 av 10 föräldrar i Kronoberg tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol på föräldrafria fester

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:02 CEST

Media no image

Överenskommelse för ett säkrare Kronoberg

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 11:54 CEST

Nu förnyas överenskommelsen för hur länet förebygger och hanterar samhällsstörningar. På grund av det försämrade politiska säkerhetsläget i Europa har regeringen beslutat att den svenska försvarsförmågan ska stärkas. Torsdagen den 19 oktober undertecknas överenskommelsen där civilt försvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen utgör en viktig del.

- Att vi undertecknar överenskommelsen innebär att länets aktörer agerar gemensamt för att på ett effektivt sätt utnyttja länets samlade resurser och kompetens för ett säkrare Kronoberg, säger Landshövding Ingrid Burman.


Sedan stormen Gudrun 2005 har länet en god krisberedskap som byggts upp av aktörerna i Krissamverkan Kronoberg , det vill säga av kommunerna, polisen, räddningstjänst, Försvarsmakt, SOS Alarm, Region Kronoberg och Länsstyrelsen. Krisberedskapen utgör grunden för civilt försvar och totalförsvarsplanering.

- Den nya överenskommelsen ger oss möjlighet att tillsammans i länet bygga det nya civila försvaret och stötta uppbyggnaden av totalförsvaret i Sverige. I Krissamverkan Kronoberg finns redan grunden vi behöver för att snabbt kunna gå framåt mot konkreta och gemensamma resultat, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Undertecknandet av överenskommelsen genomförs av Regionala rådetför krisberedskap och skydd mot olyckor som består avlänets kommunchefer, kommunalråd, regionråd, landshövding, länsråd, regiondirektör, Försvarsmakten, räddningstjänsten och polisområdescheferna. Rådet leds av landshövdingen och sammankallas två gånger per år för att diskutera aktuella frågor inom krisberedskapsområdet och ta ut den långsiktiga inriktningen för olika satsningar i länet.

Pressen är välkommen att delta

Tid: Torsdag 19 oktober kl.11.45
Plats: Residenset, Växjö


För frågor kontakta:

Max Hector, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län
max.hector@lansstyrelsen.se

010-223 74 94

För frågor om deltagande på Residenset kontakta:

Catti Sammelin, kommunikatör, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Catarina.sammelin@lansstyrelsen.se

076-127 18 29

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Torsdagen den 19 oktober förnyas överenskommelsen för hur länet förebygger och hanterar samhällsstörningar. På grund av det försämrade politiska säkerhetsläget i Europa har regeringen beslutat att den svenska försvarsförmågan ska stärkas. Nu undertecknas överenskommelsen där civilt försvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen utgör en viktig del.

Läs vidare »
Media no image

Kunskapsseminarium om att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 08:39 CEST

Den 17 oktober arrangerade Länsstyrelsen i Kronobergs län ett kunskapsseminarium tillsammans med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Inbjudna var representanter från länets kommuner, berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer, alla som på olika sätt praktiskt arbetar med frågan om våldsbejakande extremism.                                          

– Med hjälp av länsstyrelserna träffar vi under året samtliga kommuner och det ger en enorm input till allas vårt gemensamma arbete, säger Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. För att vi ska bli framgångsrika i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism krävs att vi samarbetar mellan kommun, socialtjänst, polis, skola och civilsamhälle. Syftet med seminarierna är just att tillsammans diskutera konkreta situationer och se hur vi kan förekomma dem alternativt hantera dem om de uppstår.

Utifrån olika scenarier diskuterades och hanterades konkreta situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten inom exempelvis socialtjänst, polis och skola. Målet för dagen var att deltagarna efter seminariet ska känna sig stärkta i sin funktion, finna kontaktytor i andra delar av regionen som de kan ha ett utbyte med framöver samt få en djupare kunskap om våldsbejakande extremism och vilka möjligheter som finns i det förebyggande arbetet.

– Det enda sättet att nå framgång med det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är att samverka med andra aktörer. Man behöver veta vad man har för möjligheter i sin egen organisation, och samtidigt veta vilka andra berörda aktörer som man kan vända sig till, säger Scott Goodwin, kommunpolis i Växjö och deltagare på seminariet.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i nuläget inte någon samordnande roll när det gäller just det förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, men har däremot flera uppdrag som handlar om preventivt arbete och där man jobbar för att samordna länet:

 • Brottsförebyggande (nytt uppdrag för i år)
 • Folkhälsa – ANDT
  - Föräldraskapsstöd
 • Integration
  - Ensamkommande barn som försvinner
 • Jämställdhet och mäns våld
  - Hedersrelaterat våld
  - Människohandel och prostitution
 • Mänskliga rättigheter
  - Nationella minoriteter
 • Skydd och beredskap – hur vi förebygger och skyddar oss mot utsatthet
 • – Dessa uppdrag som syftar till att främja, förebygga och förhindra är mycket viktiga ur ett socialt hållbart perspektiv. Vårt samhälle bygger på en stabil tro på demokrati och mänskliga rättigheter och det är viktigt att utveckla upplevelsen för människor av att höra till, vara delaktiga och känna förtroende för samhället och för varandra. För att kunna göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan, säger Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län.

  Kontaktperson
  Izabell Martinsson Åberg
  Regional brottsförebyggande samordnare
  Länsstyrelsen i Kronobergs län
  Tfn. 010-223 71 16
  izabell.martinssonaberg@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
  www.lansstyrelsen.se/kronoberg
  Tfn: 010 223 70 00
  E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 2 bilder