39,8 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 09:45 CEST

Länsstyrelsen har fattat beslut om stöd med 39,8 Mkr till bredbandsinvesteringar i Kronobergs län. Av 25 ansökningar har följande fem projekt valts ut, prioriterade utifrån gällande nationella urvalskriterier:

 • IP-Only Networks AB, projekt Hamneda Nöttja, Ljungby kommun 19,8 Mkr
 • UppCom AB, projekt Uppvidinge Landsbygd, Uppvidinge kommun 15,1 Mkr
 • Wexnet AB, projekt Tegnaby, Växjö kommun 2,1 Mkr
 • HovetS Byanät Ekonomisk Förening, Lessebo kommun 1,8 Mkr
 • Eneryda Fiber Ekonomisk Förening, Älmhults kommun 1,1 Mkr

Länsstyrelsens uppgift är att hantera och betala ut stöden för bredbandsutbyggnad enligt landsbygdsprogrammet. Detta är tredje och sista omgången med stöd och omfattar de ansökningar som inte fick del av pengarna i första och andra omgången med slutdatum 2015-09-15 respektive 2015-11-30, plus de nya ansökningar som inkom fram till den 31 mars 2018.

- Vi har nu beslutat om totalt 128,5 Mkr till bredband innevarande programperiod, säger Anders Meijer, funktionschef vid Läns­styrelsen. Därmed är alla pengar fördelade och någon påfyllning är tyvärr inte i sikte. Behovet är fortfarande stort och de projekt som nu avslås omfattar 70 Mkr i stödpengar.

Två av de kriterier som väger tyngst vid bedömningen av vilka som ska få stöd för bredbandsutbyggnad är:

 • Antal folkbokförda hushåll inom det område man söker stöd för.
 • Beräknat antal hushåll som kommer att ansluta sig.

Anslutningsgrad bredband

Hösten 2017 hade 78,4 procent av hushållen i landet tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit (enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning). I Kronobergslän var motsvarande siffra 66,6 procent. När det gäller utbyggnaden i glesbyggda områden har Kronoberg däremot högre siffror än riket som helhet, 44,3 procent jämfört med 31,0 procent.

- Det är få län som har bättre utbyggnad i glesbyggda områden än vad Kronoberg har. Det beror på stor initiativkraft på landsbygden i länet och att vi tidigt kunde ta del av tillgängliga stödmedel, säger Allan Karlsson, handläggare på Länsstyrelsen.

För mer information kontakta:

Allan Karlsson, handläggare, 010-223-74-25

Anders Meijer, funktionschef Tillväxt och Landsbygd, 010-223 74 15

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen har fattat beslut om stöd med 39,8 Mkr till bredbandsinvesteringar i Kronobergs län.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Fokus på Markaryds kulturmiljöarbete

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 09:13 CEST

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. En viktig del i Länsstyrelsens arbete är att stötta kommunerna i detta. Den 17 oktober besöker vi Markaryds kommun för årets andra dialogmöte om kulturmiljöer.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har ett regeringsuppdrag att arbeta för de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Vi har en handlingsplan som sträcker sig fram till 2020 där dialogmöten med länets kommuner är en viktig del. Hittills har Länsstyrelsen hållit dialogmöten med fem av länets kommuner och på onsdag fortsätter resan.

Vanligtvis ses kulturmiljöfrågor som en del av kommunernas fysiska planering. Men samhällsutvecklingen innebär också att andra kommunala verksamheter arbetar med kulturmiljöer i en eller annan form. Det kan till exempel handla om landsbygdsutveckling, besöksmål, naturvård och fastighetsförvaltning. Det innebär i sin tur att kompetens och tvärsektoriell samverkan blir allt viktigare.

– Jag ser fram emot mötet med politiker, tjänstemän och andra organisationer i Markaryds kommun. Genom besöket vill vi förtydliga våra roller, utbyta erfarenheter men också dela med oss av vår kunskap i ämnet, säger Catarina Nilsson, antikvarie/projektledare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Några av programpunkterna:

- Betydelsen av antikvarisk kompetens i det kommunala kulturmiljöarbetet
- Att hantera kulturmiljöer i planering och exploatering
- Inspirationsföredrag: Kulturmiljöer som resurs i Landskrona stad.

Media är välkomna att träffa representanter från Länsstyrelsen i Kronobergs län och Markaryds kommun efter dialogmötet.

Plats: Gräddhyllan Lantcafé, Ryd 4355, Markaryd

Tid: onsdagen den 17 oktober kl. 12:30

Kontaktpersoner

Catarina Nilsson
Antikvarie/projektledare
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tel. 010-223 71 31
 catarina.nilsson@lansstyrelsen.se

John Karlsson
miljö- och byggchef
Markaryds kommun
Tel. 0433-720 65
john.karlsson@markaryd.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »

Så sparade kronobergarna vatten i sommar

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 07:30 CEST

I början av sommaren drog hållbarhetskampanjen Vattensmart igång i Kronobergs län. Syftet är att skapa större medvetenhet om den egna vattenförbrukningen genom att ge länets invånare smarta tips om hur vi bättre kan hjälpas åt för att hushålla med vårt gemensamma vatten.

Dopning ett växande samhällsproblem

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 09:40 CEST

Dopning är sedan länge ett välkänt problem inom tävlingsidrotten. Men de flesta användarna finns utanför sportens värld – på våra gym. Under veckan 8–14 oktober uppmärksammar Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar och Jönköping problemet i samarbete med PRODIS (Prevention av dopning i Sverige).

Minst 40 000 svenskar använder anabola androgena steroider (AAS) varje år. Men mörkertalet är stort och bedömare menar att den verkliga siffran är betydligt högre. Den typiske användaren i dag är inte en klassisk kroppsbyggare utan en ung man som snabbt vill bygga en ”superkropp” och uppnå dagens, ofta skeva, kroppsideal.

Med dopningen följer en rad problem, såväl fysiska som psykiska och sociala. I Sverige har vi dessutom en dopningslag, som innebär att nästan all hantering av AAS är kriminell. Tyvärr hindrar inget av detta ungdomar från att börja ta steroider. Tvärtom – antalet användare växer.

För att minska användandet och spridningen av AAS på svenska träningsanläggningar initierades därför för ett antal år sedan den statligt finansierade arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning. Det nationella nätverket PRODIS leder och samordnar antidopningsarbetet enligt denna metod.

– Under kampanjveckan anstränger vi oss för att sätta arbetet mot dopning på kartan, såväl nationellt som lokalt. Målet är att informera, medvetandegöra och skapa debatt, säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Under uppmärksamhetsveckan kommer medverkande gym inom 100% Ren Hårdträning att arbeta med affischer, informationskampanjer, tävlingar och andra aktiviteter. Aktiviteterna tas fram av de olika träningsanläggningarna, som i sin tur tävlar om vilket gym som arrangerar den bästa tävlingen/aktiviteten. Medverkande gym inom 100 % ren hårdträning.

Som exempel anordnar Olympen träningscenter och Smålandsidrotten en föreläsning med Ika Lönn med fokus på vad man ska äta för att kunna prestera.

Välkomna att besöka föreläsningen
9 oktober, kl. 18:00–19:30
Olympen, Hus J, sal 1036
Linnéuniversitetet i Växjö

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Anna Ståhl
ANDT-samordnare
Tel: 070-321 00 70
anna.stahl@lansstyrelsen.se

PRODIS Småland
Johan Öhman
Projektledare
Tel: 070-275 21 21
info@renhardtraning.com

Snabbfakta om dopning i Sverige

 • Dopningen i Sverige ökar. Den officiella siffran på antalet användare har justerats från 10 000 användare (2009) till minst 40 000 användare (2016). Experter menar dock att mörkertalet är stort att den verkliga siffran på antalet användare är omkring det dubbla.
 • Problemet är störst utanför idrotten – företrädesvis bland unga män (17–34 år) som snabbt vill bygga sin superkropp. Idealet idag är främst inte att bli extremt muskulös utan att snabbt skaffa en tight, vältränad och väldefinierad kropp för att passa in och öka sin status.
 • Trenden är att kroppsexponeringen ökar, inte minst via sociala medier. En studie visade nyligen att 75 % av unga svenska män vill ha mer muskler. Inte främst för att öka sitt fysiska välmående utan för att bli mer attraktiva.
 • Marknaden för kosttillskott har exploderat senaste decenniet. Det säljs mer kroppsförändrande preparat än någonsin. Mekanismerna är desamma som bakom användandet av AAS.
 • Sverige har en mycket svag lagstiftning när det gäller kosttillskott. Kontrollerna är på vissa håll obefintliga och vemsomhelst kan i praktiken saluföra vadsomhelst som kosttillskott.
 • Undersökningar visar att prestationshöjande kosttillskott inte sällan innehåller dopningsklassade substanser eller läkemedel. Dessa deklareras sällan eller aldrig på innehållsförteckningen.
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
  www.lansstyrelsen.se/kronoberg
  Tfn: 010 223 70 00
  E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

  Läs vidare »

  Pressinbjudan till konferensturné om orosanmälan

  Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 07:30 CEST

  Förra året genomförde Novus en intervju-undersökning med 2000 lärare. Den visade att sju av tio lärare har misstänkt att en elev har en förälder som dricker för mycket alkohol, men färre än var femte har uppfyllt sin lagliga anmälningsskyldighet.

  Undersökningen visade också att endast hälften av lärarna kände sig trygga i hur de skulle hantera situationen.

  Utsatta barn och ungdomar måste fångas upp tidigt. Personal som arbetar inom myndigheter som i sin verksamhet kommer i kontakt med barn, har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det. De har också en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker missförhållanden.

  För att öka kunskapen i denna viktiga fråga arrangerar Livsstil Kronoberg (ett nätverk som drivs gemensamt av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och Polisen) en konferensturné på tre orter i länet. Den 8 oktober i Växjö, den 15 oktober i Hovmantorp och den 22 oktober i Älmhult.

  – När vi beslutade oss för att anordna denna konferensturné så märkte vi att deltagare strömmade till snabbt, och inom kort var flera av konferenserna fullbokade, säger Susanne Jansson, utvecklingsledare våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

  – Detta ser vi inte bara som en indikation på kunskapsbehovet kring orosanmälan, utan det synliggör också hur svårt det här med orosanmälan är. Det räcker inte att veta om att man har en anmälningsskyldighet, man behöver också känna sig trygg och ha tillgång till stöd i sin organisation, fortsätter hon.

  – Vår förhoppning är att denna dag ska ge mer kunskap om orosanmälan – vad är det som gäller? Varför ska jag anmäla? Hur går jag till väga? Och vad händer sedan efter att jag har gjort en anmälan?

  Media hälsas välkomna att delta på föreläsningarna.
  Det finns möjlighet att ställa frågor till såväl föreläsare som Länsstyrelsens representanter.

  Anmälan
  Vänligen meddela ditt deltagande till:
  Susanne Jansson
  Utvecklingsledare våld i nära relationer
  Länsstyrelsen i Kronobergs län
  Tel. 010–223 71 70/ 072-21 92 521
  E-post: susanne.jansson@lansstyrelsen.se

  Konferensdagar

  Växjö8 oktober
  kl. 13:00–16.30
  IOGT-NTO:s lokaler, Vattentorget 1

  Hovmantorp – 15 oktober
  kl. 13:00–16.30
  Folkets hus, Parkgatan1

  Älmhult – 22 oktober
  kl. 13:00–16.30
  IKEA hotell, Ikeagatan 1

  Program
  13:00–13:15
  Välkommen och presentation av dagen.

  13:15–14:00
  Sofia Enell, lektor på Linnéuniversitetet föreläser om aktuell forskning:
  Att anmäla oro – vem anmäler vilka och vad leder det till?

  14:05–15:00
  Annie Ingelskog, Socialt ansvarig samordnare, Uppvidinge kommun föreläser om barn och anmälningsplikten. Varför ska man anmäla? Hur gör man? Vad händer efter anmälan?

  15:00–16:00
  Case-arbete och fika.

  16:00–16:30
  Återsamling och diskussion.

  Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
  www.lansstyrelsen.se/kronoberg
  Tfn: 010 223 70 00
  E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

  Läs vidare »

  Årets pristagare på Kugghjulsgalan!

  Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 20:49 CEST

  Media hälsas välkomna till årets Kugghjulsgala!

  Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 07:30 CEST

  För sjätte året i rad arrangeras nu Kugghjulsgalan – en kväll där landsbygdens alla viktiga eldsjälar uppmärksammas. Var med den 4 oktober när priser delas ut i de fyra kategorierna årets lantbrukare, årets lanthandlare, årets landsbygdsförening och årets unga landsbygdsentreprenör.

  Bakom utmärkelserna står en jury med representanter från Länsstyrelsen Kronoberg, Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Leader Linné Småland.

  Pristagarna är hemliga fram tills att de tillkännages på galakvällen.

  Kugghjulsgalan 2018 syftar till att uppmuntra och lyfta de många personer och organisationer som tillsammans verkar för landsbygdens attraktivitet.

  Media är välkomna att vara med under hela eller delar av kvällen eller följa galan på #kugghjulsgala2018

  Var: Residenset, Växjö, ingång från Stortorget
  När: 4 oktober, kl 17:00–20:00.

  Program

  16.45
  Dörrarna öppnas

  17.00
  Mingel

  17.30
  Ingrid Burman hälsar välkommen

  17.40
  Inspirationsföreläsningar
  - Landsbygdsutveckling ­- Per Frankelius, Linköpings universitet
  - Integrationsprojektet Internationella vänner - Peter Lagerman

  19.10
  Prisutdelning
  Kort presentation av de nominerade samt juryn - Malin Fernholm, Länsstyrelsen

  • Årets lantbrukare
  • Årets lanthandlare
  • Årets landsbygdsförening
  • Årets unga landsbygdsentreprenör

  19.50 Fotografering av nominerade och pristagare

  Anmälan:
  Vänligen kontakta:
  Gunilla Lindbladh
  Kommunikatör
  Länsstyrelsen i Kronobergs län
  Tel. 070-306 42 18
  gunilla.lindbladh@lansstyrelsen.se

  Kontaktpersoner:
  Stefan Carlsson
  Landsbygdsdirektör
  Länsstyrelsen i Kronobergs län
  Tel. 010-223 73 24
  stefan.carlsson@lansstyrelsen.se

  Malin Fernholm
  Moderator Kugghjulsgalan
  Länsstyrelsen i Kronobergs län
  Tel. 010-223 73 36
  malin.fernholm@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
  www.lansstyrelsen.se/kronoberg
  Tfn: 010 223 70 00
  E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

  Läs vidare »

  Media är välkommen till uppföljande samverkansmöte om torkans konsekvenser den 26 september

  Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 09:20 CEST

  Den 9 augusti kallade Länsstyrelsen berörda aktörer till ett samverkansmöte med anledning av den rådande och kommande foderbristen samt risken för vattenbrist.
  Nu bjuder vi in till ett uppföljande möte den 26 september där vi fortsätter dialogen om möjliga åtgärder för att lindra effekterna av sommarens torka.

  Förhoppningen är också att vi under mötet kommer fram till konkreta gemensamma åtgärder.

  Frågeställningar som kommer att diskuteras under mötet
  - Vad kan din organisation vara delaktig i/bidra med?
  - Ytterligare åtgärder som det är viktigt att vi samverkar kring?
  - Hur går vi vidare?

  Agenda 26 september

  13.00 
  - Landshövding Ingrid Burman hälsar välkomna
  - Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län - den nationella lägesbilden.
  - Liselott Nilsson, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Kronobergs län - situationen för vårt grundvatten och ytvatten.

  13.20
  Bengt Johnsson, Enheten för handel och marknad, Jordbruksverket
  - foderbalanser nationellt
  - vidtagna och planerade åtgärder på grund av torkan - Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

  13.50
  Håkan Lundgren, LRF Sydost - medlemmars bild av torkans effekter

  14.05
  Länsstyrelsens arbete framöver

  14.20
  Gruppdiskussion
  - vad kan din organisation vara delaktig i /bidra med?

  14.50
  Kaffe och gruppdiskussion
  - Ytterligare åtgärder som det är viktigt att vi samverkar kring.
  - Hur går vi vidare?

  15.20
  Inspel från grupperna

  15.50
  Ingrid Burman summerar mötet

  16.00
  Mötet avslutas

  Plats: Residenset, Växjö, ingång från Stortorget
  Insläpp: från klockan 12.30

  Anmälan
  Vänligen kontakta:
  Gunilla Lindbladh
  Kommunikatör, Länsstyrelsen i Kronobergs län
  Tel. 070-306 42 18
  gunilla.lindbladh@lansstyrelsen.se

  Frågor om mötet
  Stefan Carlsson
  Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län
  Tel. 010-223 73 24
  Stefan.Carlsson@lansstyrelsen.se
   

  Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
  www.lansstyrelsen.se/kronoberg
  Tfn: 010 223 70 00
  E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

  Läs vidare »

  Resurscentrum för våld till Kronobergs län

  Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 07:30 CEST

  Kronobergs län har som ett av fyra pilotlän valts ut för att starta ett resurscentrum för våld i nära relationer, med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

  Inom det intensifierade arbetet på området mäns våld mot kvinnor, fick länsstyrelserna i regleringsbrevet den 18 december 2017, i uppdrag att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet. Målgruppen är personer som utsatts för våld av närstående, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

  Resurscentra ska också erbjuda stöd till personer som medverkar i brottsutredningar. Ett resurscentrum kan vara en fysisk plats dit personer som utsatts för våld av närstående kan vända sig för att få stöd, råd och vägledning.

  För att underlätta för utsatta personer kan resurscentra samla relevanta aktörer på en och samma plats. Regeringen föreslår därtill att ett resurscentrum kan vara en plats för metodutveckling och kunskapsstöd.

  Geografisk placering

  Genom att i första skedet starta pilotverksamheter i fyra olika län med olika förutsättningar, kan länsstyrelserna gemensamt med övriga aktörer i länen arbeta fram modeller för spridning och erfarenhetsutbyte. Pilotverksamheterna är första ledet i en långsiktig målsättning att resurscentra ska finnas tillgängliga för invånare i alla län, för att nå målet om en jämlik tillgång till stöd och hjälp.

  En förstudie har gjorts av Länsstyrelsen Östergötland och utifrån den har fyra pilotlän identifierats:

  • Gävleborgs län
   Medelstort län med väl utvecklade strukturer, särskilt gällande preventivt arbete riktat till unga.
  • Kronobergs län
   Litet län med erfarenhet från mobil verksamhet genom Familjefrid Kronoberg.
  • Norrbottens län
   Glesbefolkat och mycket stort län med långa avstånd som saknar Barnahus.
  • Västra Götalands län
   Storstadslän med stora avstånd och existerande verksamheter som utväg Skaraborg och utväg Älvsborg. 

  – Vi är glada över att ha fått detta uppdrag till Kronobergs län och ser det som en möjlighet att tillsammans med relevanta aktörer bygga upp ett resurscentrum som kan ge långsiktigt stöd till målgruppen, säger Susanne Jansson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Kronoberg.

  Kontakt:

  Susanne Jansson
  Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  Länsstyrelsen i Kronobergs län
  Tel: 010-223 71 70
  susanne.jansson@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
  www.lansstyrelsen.se/kronoberg
  Tfn: 010 223 70 00
  E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

  Läs vidare »

  Livsmedelsförsörjning i händelse av kris – kan lokal produktion minska sårbarheten?

  Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 07:45 CEST

  Att bygga upp ett nytt civilt försvar innebär att flera delar av samhällets funktioner ses över för att stärka dessa i händelse av en samhällsstörning eller krig. Under MAT2018 arrangerar Länsstyrelsen ett öppet seminarium Livsmedelsförsörjning i händelse av kris- kan lokal produktion minska sårbarheten?

  Camilla Eriksson från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) föreläser under seminariet och tar upp frågeställningar som; Hur ser livsmedelsförsörjningen ut under en kortare- respektive längre störning då samhället inte fungerar som vanligt? Vilka sårbarheter finns inom livsmedelsproduktionen? På vilket sätt kan vi öka livsmedelsberedskapen?

  Camilla visar i en nyligen utgiven *rapport att en grundläggande förutsättning för dagens produktion av livsmedel är transporter och import av bland annat drivmedel, gödselmedel och växtskyddsmedel till lantbruken, så kallade insatsvaror.

  - Istället för att importera fossilbaserade insatsvaror bör vi öka den inhemska produktionen av alternativa drivmedel och gödselmedel. Vi behöver öka självförsörjningen av dessa och andra insatsvaror om vi ska ha en bättre beredskap, säger Camilla Eriksson.

  Länsstyrelsen arrangerar seminariet som en del i arbetet med att åter bygga upp det civila försvaret. Länsstyrelsen, LRF och Region Kronoberg har 2016 tagit fram Kronobergs livsmedelsstrategi för att stärka och värna länets produktion av livsmedel.

  - Vi behöver prata betydligt mer om matens betydelse ur ett beredskapsperspektiv i Sverige. MAT2018 är en perfekt arena att göra detta på och jag hoppas på intressanta diskussioner som förenar områdena miljö, jordbruk och säkerhetspolitik, säger beredskapsdirektör Max Hector.

  Tid:           Fredag 7 september kl. 11.00-12.30
  Plats:        Konserthuset, Växjö

  Anmälan:Anmäl dig via denna länk

  Arrangörer: Länsstyrelsen i Kronoberg

  Det finns möjlighet att genomföra intervjuer efter seminariet.


  * Rapport: ”Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv: Sårbarheter och lösningar för ökad resiliens”,
  MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), 2018.


  För mer information, kontakta:

  För frågor om seminariet kontakta Catti Sammelin , Länsstyrelsen Kronoberg
  catarina.sammelin@lansstyrelsen.se
  010-223 74 85

  För frågor om MAT2018 kontakta Anders Meijer, Länsstyrelsen Kronoberg
  anders.meijer@lansstyrelsen.se
  010-223 74 15

  Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
  www.lansstyrelsen.se/kronoberg
  Tfn: 010 223 70 00
  E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

  Att bygga upp ett nytt civilt försvar innebär att flera delar av samhällets funktioner ses över för att stärka dessa i händelse av en samhällsstörning eller krig. Under MAT2018 arrangerar Länsstyrelsen ett öppet seminarium Livsmedelsförsörjning i händelse av kris- kan lokal produktion minska sårbarheten?

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 4 bilder