Media no image

Årsmöte i Kronobergs luftvårdsförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 10:35 CEST

Kronobergs luftvårdsförbund genomför årsmöte på fredag den 20 april 2018. Årsmötet genomförs i år hos El och biogasbilar på Hammargatan 13 i Växjö.

I samband med årsmötet kommer förbundet att dela ut årets luftvårdspris till en mottagare som bidrar till förbättrad luftkvalitet i Kronobergs län.

Under årsmötet presenteras resultaten av förbundets verksamhet.

Sofie Hellsten, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, informerar om krondroppsnätets verksamhet och resultat, det vill säga hur stort nedfallet av svavel och kväve är över länet och vilka effekter det får i skog och mark.

Karin Söderlund, också från IVL, informerar om resultaten från tätortsmätningarna i länets kommuner. Det innebär att vi får veta vilka nivåer av luftföroreningar som finns i länets största tätorter (en per kommun). Karin kommer också att presentera resultatet från förbundets strategiska mätningar av flyktiga organiska ämnen, VOC, som genomförts vintern 2017 - 2018.

Pressen är välkomna att delta vid årsmötet som äger rum mellan klockan 9 och klockan 12 på Hammargatan 13 i Växjö.

Kronobergs Luftvårdsförbund är en ideell förening som består av företag och organisationer som vill värna vår gemensamma luftmiljö. Sedan starten 1986 har förbundet verkat för ökad kunskap om luften i vår närhet. Fullständig agenda för årsmötet finns på Luftvårdsförbundets hemsida, www.kronobergsluft.se.

Kontakt

Eva Hallgren Larsson

Kronobergs luftvårdsförbunds sekreterare

Tel 0470-413 36

Louise Ellman Kareld

Tel 010-223 78 96

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Kronobergs luftvårdsförbund genomför årsmöte på fredag den 20 april 2018. Årsmötet genomförs i år hos El och biogasbilar på Hammargatan 13 i Växjö. I samband med årsmötet kommer förbundet att dela ut årets luftvårdspris till en mottagare som bidrar till förbättrad luftkvalitet i Kronobergs län.

Läs vidare »
Media no image

Gräsmarksbränningar för gynnad flora

Nyheter   •   Apr 12, 2018 09:44 CEST

Nu inleds årets gräsmarksbränningar och länsstyrelsen planerar att bränna 13 områden i år. Syftet med bränningarna är att bränna bort gammalt fjolårsgräs och mossa i ängar och betesmarker för att gynna flora, insekter och svampar.

Objekten är mellan 0,25 till 20 hektar stora. De större objekten bränns av entreprenör, medan länsstyrelsen bränner de mindre objekten. Områdena är spridda från Rocknenområdet i väster till Ekhorva och Våraskruv i öster. Naturvårdsnyttan av en gräsmarksbränning är stor.

- Man får effekter av en gräsmarksbränning som gynnar floran i flera år framöver. Efter en bränning luckras grässvålen upp och om man bränner hårt skapas jordblottor vilket gynnar både blommor och bin, säger Ellen Flygare, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen.

Tips till allmänheten

Vid en gräsmarksbränning uppkommer det en del rök under själva bränningen men den försvinner helt i samband med släckning. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att hålla avstånd då områdena bränns, men det är ingen risk eller fara med att besöka områdena igen efter att de släckts.

Översikt över de områden som ska brännas

Reservat Kommun Entreprenör
Husebymaden Alvesta Farmartjänst Alvesta
Målaskogsberg Ljungby Farmartjänst Alvesta
Rocknenområdet Ljungby Skogssällskapet
Libbhults ängar Växjö Skogssällskapet
Bökeskogen Växjö Skogssällskapet
Lunden Växjö Länsstyrelsen
Osaby Växjö Farmartjänst Alvesta
Hågeryd Växjö Länsstyrelsen
Storasjöområdet Uppvidinge Skogssällskapet
Våraskruv Uppvidinge Skogssällskapet
Ekhorva Uppvidinge          Länsstyrelsen
Stenbrohult Älmhult Farmartjänst Alvesta         
Diö stationsområde          Älmhult Farmartjänst Alvesta

Kontakt

Ellen Flygare, naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-223 74 68, ellen.flygare@lansstyrelsen.se

Nu inleds årets gräsmarksbränningar och länsstyrelsen planerar att bränna 13 områden i år. Syftet med bränningarna är att bränna bort gammalt fjolårsgräs och mossa i ängar och betesmarker för att gynna flora, insekter och svampar.

Läs vidare »
O9clvzqefgrxb6cca3je

Nytt ledarskap möter spännande år

Nyheter   •   Apr 12, 2018 07:29 CEST

I februari tillträdde Jonas Nordanstig som ny chef för Naturförvaltningsfunktionen vid Länsstyrelsen Kronoberg. Det är en spännande period Jonas kommer in i och han ser fram emot årets många utmaningar.

Media no image

Pressinbjudan - Därför gör vi naturvårdsbränningar

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 21:10 CEST

Onsdag 11 april kl 17:30 bjuder vi in media till en träff inför 2018 års säsong av naturvårdsbränningar. Vi möts i naturreservatet Stocksmyr-Brännan där vi genomförde bränning 2017. På plats berättar vi varför och hur vi bränner och vi tittar på effekterna av en genomförd naturvårdsbränning.

Förutom guidning genom skogen som vi naturvårdsbrände 2017 tittar vi även på det område som vi planerar att bränna framöver och berättar mer om brandbeteende, brandhistorik och brandekologi.

Anmäl ditt deltagande senast 11 april till:

Emil Persson, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-223 73 60, emil.persson@lansstyrelsen.se eller

Sara Lamme, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-223 74 16, sara.lamme@lansstyrelsen.se

Vi bjuder på korv!

Hitta till Stocksjömyr-Brännan

Hitta hit! Sväng mot Rislycke från väg 28 i höjd med Kosta. Följ vägen västerut förbi Rislycke, håll vänster och fortsätt sedan rakt fram i ca 4 km tills vägen tar slut.

Naturvårdsbränningar 2018

Under sommaren 2018 planerar Länsstyrelsen genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i naturreservaten Storasjöområdet och Stocksmyr-Brännan. Bränningstillfället kommer att bestämmas med kort varsel beroende på väderläget.

Information kommer att gå ut via lokalradion på bränningsdagen. Bränningen genomförs med hög säkerhet och vi håller kontakt med SOS, räddningstjänst och brandflyg. Brandröken kommer att synas över stora områden.

Bakgrund

Genom århundraden har det ofta brunnit i de småländska skogarna. När det brinner i skogen skapas det massor av olika typer av död och brandskadad ved som är livsrum för en mängd insekter och svampar. Sedan brandbekämpningen blev effektiv i stor skala har dessa arter fått det allt svårare att överleva och många av dem befinner sig nu på randen till utrotning.

Naturvårdsbränningen görs nu i området för att försöka skapa nya förutsättningar för alla de djur och växter som är beroende av att det brinner i skogen.

Har du frågor?

Emil Persson, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-223 73 60, emil.persson@lansstyrelsen.se

Sara Lamme, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-22 37 000, sara.lamme@lansstyrelsen.se

Mer om naturvårdsbränningar

www.lansstyrelsen.se/kronoberg och www.lifetaiga.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Onsdag 11 april kl 17:30 bjuder vi in media till en träff inför 2018 års säsong av naturvårdsbränningar. Vi möts i naturreservatet Stocksmyr-Brännan där vi genomförde bränning 2017. På plats berättar vi varför och hur vi bränner och tittar på effekterna av en genomförd naturvårdsbränning.

Läs vidare »
Media no image

Krafttag mot övergödning genom LOVA-pengar

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 07:03 CEST

Nu beviljar Länsstyrelsen i Kronobergs län 3 200 000 kronor för Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) till Växjö och Lessebo kommuner. Syftet är att minska övergödning i sjöar och vattendrag och båda projekten planeras att genomföras 2018 – 2020.

Växjö kommun får bidrag på totalt 2 400 000 kronor för fosforfastläggning i Växjösjön. I Växjösjön är det mest uppenbara miljöproblemet övergödning. Syftet med åtgärden är att Växjösjön ska få större siktdjup, minskad algblomning och bidra till mindre näringsbelastning på nedströms liggande vattenområden.

Lessebo kommun beviljas bidrag på totalt 800 000 kronor för VA-planering i kommunen. Syftet med projektet är att skapa en långsiktigt hållbar försörjning och hantering av vatten och avlopp i kommunen. Flertalet sjöar och vattendrag i Lessebo kommun har övergödningsproblem och åtgärden är ett viktigt bidrag till att minska övergödningsproblematiken och belastningen på sjöar och hav.

- Det här är två viktiga projekt som kommer göra stor nytta i de båda kommunerna. Genom bidragen ges bra förutsättningar för ett fortsatt och långsiktigt arbete med att motverka övergödning, säger Åsa Fredriksson, vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen Kronoberg.

Om LOVA-bidraget

LOVA är ett statligt bidrag för lokala vattenprojekt där utbetalning av medel beslutas av länsstyrelsen. Syftet med LOVA-bidraget är att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till havet och därmed minskar övergödning i sjöar och vattendrag.

Kontakt

Åsa Fredriksson, vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län
010-223 71 78, asa.fredriksson@lansstyrelsen.se

Jan Grosen, chef Vattenvårdsfunktionen Länsstyrelsen i Kronobergs län
010-223 71 80, jan.grosen@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Nu beviljar Länsstyrelsen i Kronobergs län 3 200 000 kronor för Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) till Växjö och Lessebo kommuner. Syftet är att minska övergödning i sjöar och vattendrag och båda projekten planeras att genomföras 2018 – 2020.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Narkotika i Kronoberg

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 13:09 CEST

Användning och missbruk av narkotika kostar samhället miljontals kronor varje år. Men framför allt leder det till ett stort mänskligt lidande, både hos missbrukaren och hens omgivning.

Frågan om narkotika är ständigt levande, men hur ser situationen egentligen ut i Kronobergs län? Vad säger tullen? Polisen? Länets kommuner och hälso- och sjukvården? För att komma sanningen så nära som möjligt bjuder Livsstil Kronoberg in till en konferens där dessa aktörer delar med sig av sina bilder, upplevelser och vilka behov av insatser de ser framöver. För att dessutom belysa frågan ur ett nationellt perspektiv, deltar även Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Media hälsas välkomna att delta på konferensen den 10 april. Programmet hittar du i den bifogade filen. Samtliga föreläsare och arrangörerna finns tillgängliga för intervjuer under hela konferensen (förutom Martin Petersson från Tullverket, som avviker kl. 15). Vänligen anmäl ditt deltagande till Anna Ståhl, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Kronoberg, senast den 9 april, anna.stahl@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Läs vidare »
Media no image

Mötesplatser och blommande ängar genom LONA-pengar

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 08:06 CEST

Nu har Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat om årets fördelningar av bidrag till lokala och kommunala natur- och friluftsprojekt (LONA). Bland ansökningarna har ett antal större projekt prioriterats.

LONA-bidraget syftar till att uppmuntra till kommunala och lokala initiativ för naturvård och friluftsliv. Intresset var stort och totalt fick Länsstyrelsen in elva ansökningar från länets kommuner varav fem ansökningar godkändes.

- Det är roligt att intresset är så stort. I år är ansökningstrycket mycket större än de pengar som Länsstyrelsen har att fördela. Särskilt spännande i år är Älmhults projekt att utveckla attraktiva mötesplatser vid Helge å, då det är många lokala aktörer som deltar i och stöttar projektet, säger Peter Wredin, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

De projekt som beviljats LONA-bidrag gäller perioden 2018 – 2020 och berör tätortsnära strövområde vid Lessebo, Växjö tätort och tätorter i Ljungby, Bolmens östra strand samt Älmhults kommun vid Helgeå.

De godkända projekten omfattar bland annat friluftsliv (vandringsleder med skyltning), omvandling av gräsmattor till blommande ängsmark, kartläggning av betesmarker med avseende på naturvärden samt framtagning av naturvårdsunderlag för att integrera den biologiska mångfalden i samhällsplaneringen.

Kontakt

Peter Wredin, naturskyddshandläggare

010-223 74 32, peter.wredin@lansstyrelsen.se

Karin Kanterud, naturskyddshandläggare

010-223 74 95, karin.kanterud@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Nu har Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat om årets fördelningar av bidrag till lokala och kommunala natur- och friluftsprojekt (LONA). Bland ansökningarna har ett antal större projekt prioriterats.

Läs vidare »
Media no image

Andre vice talman och riksdagsledamöter besöker länet

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 06:30 CEST

Måndagen den 9 april besöker andre vice talman Björn Söder (SD) och länets riksdagsledamöter; Monica Haider (S), ClasGöran Carlsson (S), Katarina Brännström (M), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD) och Eskil Erlandsson (C) Kronobergs län.

Syftet med besöket är att ledamöterna ska knyta kontakter och orientera sig i frågor som är viktiga för framtiden i regionen. Under dagen kommer delegationen att genomföra studiebesök och samtal där den röda tråden är samverkan mellan företag, högre utbildning, föreningsliv, kommuner, län, regioner och andra organisationer för att möjliggöra gemensamma satsningar. Besöket görs i samarbete med Landshövding Ingrid Burman.

Media bjuds in att vara med under de olika programpunkterna. I samband med besöken finns möjlighet för medias frågor och fototillfällen. Anmälan via pia.mastenstrand@lansstyrelsen.se

9.30-10.30 Södra, Växjö
Adress: Skogsudden, 351 89 Växjö
Samtal om skogens betydelse för Småland och skogsstrategin för smålandslänen

10.45-11.45 Linnéuniversitetet, LNU, Växjö
Adress: P G Vejdes Väg 21B 352 52 Växjö
Studiebesök om moderna trähus och innovationsmiljöer för smart och hållbart boende

13.30-14.30 Sagomuséet, Ljungby
Adress: Märta Ljungbergsväg 1, 341 35 Ljungby
Studiebesök och rundvandring

14.45-15.40, Kalmar Industries AB, Ljungby
Adress: Långgatan 14, Ljungby
Företagsbesök med fokus på Ljungby Business Arena

16.30-17.30, Huseby Bruk
Adress: Huseby, 340 32 Grimslöv
Studiebesök om gemensamma satsningar

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65, anna.strom@riksdagen.se
Pia Steinbach Mastenstrand, kommunikationschef, Länsstyrelsen Kronoberg, 076-760 14 37, pia.mastenstrand@lansstyrelsen.se

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets alla valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje områdes framtidsfrågor. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Måndagen den 9 april besöker andre vice talman Björn Söder (SD) och länets riksdagsledamöter; Monica Haider (S), ClasGöran Carlsson (S), Katarina Brännström (M), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD) och Eskil Erlandsson (C) Kronobergs län.

Läs vidare »
Media no image

Guiden Naturutflykter 2018 är här!

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 14:55 CEST

I årets guide för naturutflykter finns tips om massor av spännande aktiviteter, bland annat fågelskådning, svampguidning och insektssafari.

Guiden löper mellan mars och oktober och de flesta aktiviteterna är gratis. Det finns något för alla, bland annat erbjuder årets arrangörer många aktiviteter som är tillgängliga för barn och personer med funktionsvariationer. I guiden finns symbolmärkning för att det ska vara lätt att hitta vilka aktiviteter som är lämpliga för vem. Nytt för i år är symbolen som visar om aktiviteten kan nås med kollektivtrafik.

I år uppmärksammar vi även den nya nationalparken Åsnen och vad denna har att erbjuda. I guiden finns flera aktiviteter kring nationalparken, speciellt i anslutning till invigningen som äger rum den 25 maj.

Guiden är tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats och snart även i tryckt format på en plats nära dig.

Häng med ut och upptäck naturen!

Kontakt

Ellen Flygare

010-223 74 68, ellen.flygare@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

I årets guide för naturutflykter finns tips om massor av spännande aktiviteter, bland annat fågelskådning, svampguidning och insektssafari.

Läs vidare »
Media no image

Kalkning för bättre sjöliv

Nyheter   •   Mar 28, 2018 07:48 CEST

Länsstyrelsen satsar nu 8,2 miljoner kronor i bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län under 2018. För pengarna beräknas länets kommuner kunna sprida 9 400 ton kalk, vilket kommer bidra till att hålla Kronobergs sjöar friska.

Kalkning görs årligen för att skydda naturliga djur- och växtarter såsom mört och öring från försurningens effekter, vilka beror på många års nedfall av sura ämnen. Kalkningen hjälper till att höja pH-värdet i sjöarna och avgiftar vattnet från skadliga metaller.

- Vi ser att kalkningen ger positiva effekter på djur- och växtlivet i våra sjöar och vattendrag. Det finns en återhämtning, och vi märker att många av de arter som vi vill skydda är på tillbakamarsch, säger Anders Ahlström, kalkningshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Kalkningsverksamheten i Kronobergs län har pågått sedan slutet av 1970-talet, den görs med väl beprövade metoder och ger många goda resultat. Exempelvis visar sjön Rottnen som kalkats sedan 1970-talet på en jämn vattenkemi och god föryngring av fisk och kräftor. Även provfisket i länets kalkade sjöar visar att mörten kan fortplanta sig i 90 % av de kalkade sjöarna, vilket motsvarar 97 % av den totala ytan kalkade sjöar.

Utsläpp och nedfall av försurande ämnen har minskat avsevärt under de senaste 30 åren, trots detta är behovet av kalkning fortfarande stort och därför kommer kalkningen att fortsätta även i framtiden.

Länsstyrelsen satsar nu 8,2 miljoner kronor i bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län under 2018. För pengarna beräknas länets kommuner kunna sprida 9 400 ton kalk, vilket kommer bidra till att hålla Kronobergs sjöar friska.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder