Skip to main content

Alvesta tingshus där stora beslut fattats

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 13:53 CEST

Alvesta tingshus presenteras i en ny skrift. På tingen har ofta stora och livsavgörande beslut för bygdens invånare fattats.

Tingshusen har jämte kyrkorna alltid haft en framträdande roll i samhället. Genom sin monumentalitet utgör de ett tydligt landmärke tätt förknippat med den moderna stadens födelse. På tingen har ofta stora och livsavgörande beslut för bygdens invånare fattats. Med en månghundraårig historia utgör rättsväsendet i Allbo en källa till samhällets förändringar och kunskapskälla kring mängder av enskilda livsöden. I denna skrift ges inblickar i såväl specifika rättshändelser vid Allbo ting som vägen fram till det nya tingshusets tillkomst, med en historia från medeltid fram till våra dagar. Byggnaden har nyligen genomgått en omfattande renovering och omvandlats till flerbostadshus av Br. Dahlström
fastigheter AB.  

Författare till denna skrift är byggnadsantikvarie David Fuchs, Kulturparken Småland AB.

Skrifterna trycks i en mindre upplaga men publiceras framförallt på Länsstyrelsens hemsida för att nå fler målgrupper.

Skriften finns här i digtal form.

 

Kontaktpersoner
Byggnadsantikvarie Veronica Trygg, 010-223 74 27
Länsantikvarie Heidi Vassi, 010-223 74 88

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se