Skip to main content

Lyckat besök med kultur- och demokratiministern

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 11:12 CEST

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid besöket hos Länsstyrelsen Kronoberg

Fredag 7 oktober besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Länsstyrelsen i Kronoberg. Under besöket låg fokus på hur Länsstyrelsen i Kronoberg arbetar med kulturmiljöfrågor, hur myndigheten verkar för att för att uppnå de nationella kulturmiljömålen samt vilka lärdomar andra länsstyrelser kan dra av arbetet.

Länsantikvarie Heidi Vassi berättade bland annat om arbetet med den strategi som tagits fram för kulturmiljöarbetet och vilka framgångsfaktorer och vilka utmaningar det innebär att ta fram en strategi.

- Det är väldigt roligt att ha haft besök av kultur- och demokratiministern och att fått chansen att visa hur aktiva vi är och hur vi jobbar med dessa frågor. Det görs många bra insatser inom kulturmiljöområdet och vi ville visa upp de framsteg som vi har gjort, säger länsantikvarie Heidi Vassi vid Länsstyrelsen i Kronoberg.

Det var ett lyckat besök där Länsstyrelsen i Kronoberg fick bra möjlighet att visa på det tvärsektoriella och dialoginriktade arbete som förs och det fanns ett intresse för vårt sätt att arbeta med frågorna.


Kontakt

Pia Mastenstrand Steinbach
Kommunikationschef Länsstyrelsen i Kronoberg
Telefon: 010 223 74 76
Mobil: 076 760 14 37

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se