Skip to main content

Generellt eldningsförbud i hela länet

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 11:29 CEST

Länsstyrelsen i Kronobergs län inför idag och tills vidare generellt eldningsförbud i hela länet.  

Brandrisken är nu stor och det väntas en längre period med varmt och torrt väder. För närvarande är det dagtid låg luftfuktighet och dessutom blåsigt vilket medför mycket stor till extremt stor risk för spridning av bränder i skog och mark i länet.

Förutom gällande förbud mot att elda på marken bör det nu gälla särskild vaksamhet vid arbete i skog och mark. Särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas för sådant arbete som skapar risk för antändning. Rekommendationen är att markberedning och liknande arbete avbryts tills risken för brandspridning har sänkts.

Beslut om eldningsförbud

För mer information kontakta:
Gunnar Karlsson, Länsstyrelsen Kronoberg
gunnar.a.karlsson@lansstyrelsen.se
010-223 72 83

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se