Skip to main content

Löften om en bättre miljö

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 07:30 CET

Som en uppiggande start på det nya året kommer flertalet av länets kommuner träffas på residenset i Växjö för att teckna miljömålslöften tillsammans med Länsstyrelsen. Löftena är avsiktsförklaringar som beskriver vad kommunerna ansvarar för att genomföra inom miljömålsarbetet under åren 2017-2020.

Länsstyrelsen har tidigare tagit fram ett åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län, vars syfte är att tydliggöra vad som behöver göras och av vem. Programmet ska även underlätta prioriteringar inom miljöområdet på regional och lokal nivå. Miljömålslöften blir ett sätt för alla aktörer att utifrån sina förutsättningar jobba för att tillsammans genomföra åtgärdsprogrammet.

Media är varmt välkomna

Länsstyrelsen bjuder in till residenset för presentation av miljömålslöftena och de effekter som kommunerna väntar av sitt arbete. Dessutom kommer Katarina Sundberg, huvudsekreterare i delegationen för Sveriges genomförande av Agenda 2030, informera om delegationens arbete och vad Agenda 2030 är. Därefter följer ceremonin med undertecknande av dokument. Media är välkomna att delta under hela dagen eller vid utvalda punkter.

När: 31 januari kl. 11:00
Var: Residenset, Växjö

Program

11.00 Anders Flanking, tf landshövding, Inledning om Länsstyrelsens arbete med miljömålen samt om myndighetens bidrag till en hållbar utveckling, Agenda 2030.

11.10-12.00 Katarina Sundberg, huvudsekreterare i delegationen för Sveriges genomförande av Agenda 2030, inkl frågor (deltar via Skype).

13.00-14.40 Länets kommuner presenterar åtgärderna de kommer att arbeta med och vilka effekter de avser att uppnå.

15.00 Ceremoni med undertecknade av dokument. Tf landshövding Anders Flanking och alla kommunföreträdare undertecknar alla miljömålslöften.

15.10 Carina Axelsson, miljöstrateg Ljungby kommun. Resultatet av ”#globalamålenljungby”, som genomförts för medel från SIDA.

15.25 Julia Ahlrot, hållbarhetschef Växjö kommun. Agenda 2030 – hur globala hållbarhetsmål blir lokal realitet i Växjö.

15.50-16.00 Anders Flanking avslutar

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Ida Andreasson
010-223 74 78
Ida.andreasson@lansstyrelsen.se

Louise Ellman-Kareld
010-223 78 96
Louise.Ellman-Kareld@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se