Skip to main content

Ny bok om Emanuelskapellet

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2013 11:03 CEST

I Länsstyrelsens skriftserie om länets skyddade anläggningar ges nu boken om Emanuelskapellet ut. Författare till denna skrift är antikvarie Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum.

I den kronobergska gränsbygden bildades på 1870-talet en metodistförsamling och Emanuelskapellet uppfördes som metodistkapell. Byggnaden är idag ett minnesmärke över de folkrörelser, av vilka väckelserörelsen var en av de starkaste, som växte fram under 1800-talets andra hälft. Den är också ett minnesmärke över Delarys historia och glansperiod med en av landets första fabriker för tillverkning av pappersmassa. Hit kom 1872 ingenjören Jöns Pehrsson från Löfvestads socken i Skåne. Han var metodist och började genast verka för att man skulle grunda en metodistförsamling i Delary. Efter några år lyckades den lilla församlingen att bygga en egen kyrkolokal som fick namnet Emanuelskapellet.

Under åren kring sekelskiftet 1900 fanns en aktiv församling med predikant, barn- och ungdomsverksamhet. Idag är bruket nedlagt och många har lämnat det lilla samhället. Även metodisternas verksamhet på platsen har upphört.

Emanuelskapellet har under slutet av 1900-talet varit illa ute vid ett par tillfällen. När ett förslag om att flytta kapellet till Stockholm lades fram, var man dock överens om att det skulle stanna i hembygden. Med stora insatser av hembygdsföreningens entusiaster, har kapellet överlevt.

Boken trycks i en mindre upplaga men publiceras framförallt på Länsstyrelsens hemsida för att nå fler målgrupper.

För frågor och ytterligare information:
Byggnadsantikvarie Veronica Trygg, tel 010-22 37 427
Länsantikvarie Heidi Vassi, tel 010-22 37 488

 


 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se