Skip to main content

Pengar kvar att söka till vård av kulthistoriskt värdefulla kulturmiljöer

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 09:43 CEST

I slutet av februari fick Länsstyrelsen i Kronobergs län årets tilldelning av medel till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer från Riksantikvarieämbetet. Handläggning av inkomna ansökningar pågår som bäst men det finns fortfarande medel kvar att söka.

- Vår rutin för bidragsärenden numera är att de handläggs löpande så snart ansökningarna är kompletta. Jag kan se att det finns utrymme för fler ansökningar angående vårdåtgärder till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, säger Veronica Trygg på Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion.

Man kan söka bidrag till antikvariska överkostnader, vilket innebär att bidrag kan beviljas om man vill restaurera kulturhistorisk bebyggelse enligt äldre metoder och välja traditionella material, till exempel tegelpannor istället för betongpannor vid takomläggning.

- Går man i tankar i den riktningen och skulle vara intresserad av byggnadsvårdsbidrag så vill jag uppmana till att skicka in en ansökan snarast då det är först till kvarn som gäller, säger Veronica Trygg.

Mer information om Länsstyrelsens byggnadsvårdsbidrag hittar du på vår hemsida.

Vid ytterligare frågor:
Veronica Trygg, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tel: 010-22 37 427
E-post: veronica.trygg@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se