Skip to main content

Pressinbjudan: Häng med ut på provfiske i sjön Rottnen

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2015 14:14 CEST

Under v. 33 genomför Länsstyrelsen provfiske i den fisk- och kräftrika sjön Rottnen. Media erbjuds möjlighet att följa med ut. Rottnen, som ligger vid Hovmantorp i Lessebo kommun, är en av 15 sjöar i länet som provfiskas under juli och augusti.

Av de 15 är nio sjöar så kallade referenssjöar och övriga sjöar är kalkade mot försurning sedan lång tid. Våra referenssjöar är opåverkade av kalkning och föroreningar i sitt tillrinningsområde. Många är dessutom sura och har svaga och artfattiga fiskbestånd. Målet med undersökningarna är att över tiden kunna beskriva tillstånd och storskaliga förändringar i vattenmiljön. I de kalkade sjöarna vill vi se om de försurningskänsliga fiskarterna kan föröka sig. Resultaten skall även kunna användas till uppföljning av våra miljömål och ”Bara naturlig försurning” och ”Levande sjöar och vattendrag”.

För ytterligare information och möjlighet att följa med ut, kontakta:

Henric Linge, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Kronoberg
Telefon: 010-223 74 81

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se