Skip to main content

Provfiske i några av länets sjöar

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2013 08:08 CEST

Länsstyrelsen genomför under månaderna juli och augusti provfisken i 14 av länets sjöar. Alla sjöarna är sedan lång tid kalkade mot försurning. Målet med undersökningarna är att kontrollera om kalkningen har påverkat vattenmiljön positivt.

- Bland annat vill vi se hur många fiskarter det finns i sjön och om de försurningskänsliga arterna kan föröka sig, säger Theodor Samuelsson, handläggare på Länsstyrelsens vattenvårdsfunktion.

Resultaten ska i första hand användas till att planera fortsatt kalkning av sjöarna, men även kunna användas till uppföljning av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”.

För ytterligare information, kontakta

Theodor Samuelsson, telefon 010-223 74 86

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se