Media-no-image

Lodjursinventering på gång i länet

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 08:18 CET

Nu är den årliga lodjursinventeringen i gång igen. Mellan den 10 januari och 28 februari räknar Länsstyrelsen, i samarbete med samebyarna, lodjuren i Västerbotten. Allmänheten uppmanas att rapportera sina observationer av lodjur.

– Alla som har sett lodjur eller lodjursspår kan meddela oss och göra en värdefull insats, säger Linda Backlund, rovdjursförvaltare och inventeringsansvarig på Länsstyrelsen.

Det är främst lodjur i grupp som är intressanta eftersom det är familjegrupper, det vill säga lodjurshonor med ungar, som ska kartläggas.

Hela länet av intresse

– Vi hoppas få in rapporter från hela länet och särskilt från det kustnära området. Hittills har vi dokumenterat cirka tio föryngringar som berör länet, där ungefär hälften finns i länets sydvästra del, säger Linda Backlund.

Under 2014 års inventering dokumenterades 13,5 föryngringar, vilket är en kraftig minskning jämfört med tidigare år.

– Visserligen var spårförhållandena svåra, men en viktig faktor som kan förklara minskningen är också den hårda avskjutningen som riktats mot lodjursstammen de senaste åren, just med syfte att minska den, berättar Linda Backlund.

Resultaten viktiga

Inventeringarna visar hur många lodjuren är, var de finns och hur stammen förändras mellan åren. Det görs inventeringar i hela landet utom på Gotland där det inte finns några lodjur. Resultaten används i många olika sammanhang. Bland annat ligger de till grund för utbetalning av rovdjursersättning till samebyarna. De är också viktiga när jaktkvoter ska läggas fast och när målen som har satts för lodjuren nationellt och regionalt ska följas upp.

Licensjakten kan utebli

Länsstyrelsens fältpersonal är ute och söker av områden och följer upp tips från allmänheten. Samebyarna täcker också stora områden i samband med sitt renskötselarbete och rapporterar till Länsstyrelsen om de upptäcker spår av familjegrupper.

– Sannolikt blir det ingen licensjakt efter lo i år eftersom det är få föryngringar även den här vintern. Generellt är det också lite spår av ensamma djur, säger Linda Backlund.

Det återstår dock drygt en månad av inventeringsperioden och Länsstyrelsen utgår från att några fler föryngringar kommer att hittas. Men om det i slutändan räcker för att öppna upp för licensjakt är alltså osäkert.

Färre än målet

Länsstyrelsen har i nuläget inte rätt att själv fatta beslut om licensjakt efter lo, det kan bara Naturvårdsverket. Det beror på att den svenska lodjursstammen bedöms ligga under det nationella referensvärdet, det vill säga miniminivån på 870 individer. 

Även på länsnivå visar de preliminära inventeringsresultat att stammen är mindre än målsättningen. Miniminivån för lodjur ligger i Västerbotten vid 13,5 föryngringar. Det är storleken på stammen som minst ska finnas i länet för att den ska anses livskraftig och därmed jaktbar.

Rapportera

Rapportera till Länsstyrelsen, via webbplatsen och appen Skandobs (www.skandobs.se) eller direkt till närmsta naturbevakare. Naturbevakarna är Länsstyrelsens fältpersonal som finns runt om i länet och i fält följer upp de inkomna rapporterna.

Naturbevakarna

Mattias Oskarsson, 010-225 44 46, Ammarnäs

Ulf Eskilsson, 010-225 44 26, Kraddsele/Ammarnäs

Tord Gustavsson, 010-225 44 29, Kraddsele

Tor Larsson, 010-225 44 39, Tärnaby

Göte Andersson, 010-225 44 14, Tärnaby

Mats Jonsson, 010-225 44 34, Storuman

Sonja Almroth, 010-225 44 13, Vilhelmina

Ulf Selin, 010-225 44 51, Vilhelmina

Rune Andersson, 010-225 44 15, Saxnäs

Stigbjörn Klementsson, 010-225 44 38, Umeå/Dikanäs

Henrik Jensen, 010-225 44 32, Umeå

Mer information finns på vår webbplats

För mer information kontakta:

Linda Backlund
Rovdjurförvaltare  
010-22 54 416
linda.backlund@lansstyrelsen.se

Michael Schneider
Rovdjursansvarig 
010-22 54 450
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Presskontakt:
Emma Johansson
Kommunikatör
072-223 15 04
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Nu är den årliga lodjursinventeringen i gång igen. Mellan den 10 januari och 28 februari räknar Länsstyrelsen, i samarbete med samebyarna, lodjuren i Västerbotten. Allmänheten uppmanas att rapportera sina observationer av lodjur.

Läs vidare »
Media-no-image

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i Skogens dag på Grand Hôtel

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 08:10 CET

Syftet med dagen är att lyfta upp och mötas kring de skogliga frågor som berör länet. Bland annat presenteras Länsstyrelsens strategiska jämställdhets- och miljöarbete, Umeå universitets skogliga satsningar och flera exempel på nya skogstekniska innovationer.

Dagen inleds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Deltar gör också Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, Lena Gustavsson, rektor Umeå universitet och Peter Högberg, dekan, fakulteten för skogsvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet.

Ur programmet:

10.00 – 10.30 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder

10.30 – 11.00 Länsstyrelsen Västerbottens strategiska miljö- och jämställdhetsarbete

11.00 – 11.40 Umeå universitets strategiska skogliga satsningar

11.55 – 12.30 Därför producerar SLU flest skogliga rapporter i världen

14.10 – 14.40 Vad ser skogsföretagen vänta runt hörnen? Är det intelligenta och smarta fordon som kommer?

15.35 – 16.00 Framtidens autonoma fordon – från studentidé till drönarprojekt.

Bakgrund

Skogen, en gång en vardaglig råvara, är nu ett av vår regions mest spännande områden. I Västerbotten möts innovationer, spetsforskning och mångårig erfarenhet i de skogliga frågorna. Åter flyttar denna mötesplats till Stockholm då en dag om skogen ordnas 27 januari, i anslutning till Västerbotten på Grand Hôtel.

Arrangörer: Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet

Datum: 27 januari 

Tid: 10.00 – 17.30

Plats: Sal Stockholm, Grand Hôtel, Stockholm

För mer information kontakta:

Maria Hedblom
Skogstekniska klustret
070-236 54 36
maria.hedblom@skogstekniskaklustret.se

Presskontakt
Emma Johansson
Länsstyrelsen Västerbotten
072-223 15 04
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Syftet med dagen är att lyfta upp och mötas kring de skogliga frågor som berör länet. Bland annat presenteras Länsstyrelsens strategiska jämställdhets- och miljöarbete, Umeå universitets skogliga satsningar och flera exempel på nya skogstekniska innovationer.

Läs vidare »
Fx2wc2eu9wlqni3ntl6o

Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i de tre ländernas nordliga områden - det arktiska Skandinavien?

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 16:41 CET

Förnybara energikällor, grönare gruvnäring, ökad turism, samt is- och kallklimat-teknik är fyra drivkrafter för tillväxt från norr. Det skriver den av regeringen utsedda expertgruppen i en rapport som nu presenterats för Norges, Sveriges och Finlands regeringar. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson är Sveriges representant i expertgruppen.

Media-no-image

Inbjudan till pressträff

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 13:06 CET

Presentation av rapporten Tillväxt från norr – Hur kan Finland, Sverige och Norge skapa hållbar tillväxt i arktiska Skandinavien?

Den 20 januari 2015 presenteras rapporten Tillväxt från norr – Hur kan Finland, Sverige och Norge skapa hållbar tillväxt i arktiska Skan­­dinavien? av landshövdingen i Västerbotten, Magdalena Andersson. Ministern för nordiskt samarbete, Kristina Persson, kommer vid tillfället att ge regeringens kommentarer.

Statsministrarna i Sverige, Norge och Finland enades i april 2014 om att tillsätta var sin utredare med uppdraget att identifiera konkreta sätt att stödja hållbar tillväxt i ländernas norra regioner genom ett trepartssamarbete. Svensk utredare har varit Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, norsk utredare har varit Anne Husebekk, rektor för Universitetet i Tromsø och finsk utredare har varit Risto E. J. Penttilä, VD för Finlands handelskammare.

Detta sker först i Tromsö under närvaro av två av de tre ländernas statsministrar, därefter vid ett seminarium på länsresidenset Umeå där landshövding Magdalena Andersson först ger en översiktlig presentation av rapportens huvuddrag och statsrådet Kristina Persson ger därefter regeringens kommentarer.

Tidpunkt:

Tisdag den 20 januari 2015 kl. 15.15-16.15

Plats:

Länsresidenset, Umeå

För mer information

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtids­frågor samt nordiskt samarbete
072-544 28 66
gosta.brunnander@regeringskansliet.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Den 20 januari 2015 presenteras rapporten Tillväxt från norr – Hur kan Finland, Sverige och Norge skapa hållbar tillväxt i arktiska Skandinavien? av landshövdingen i Västerbotten, Magdalena Andersson. Ministern för nordiskt samarbete, Kristina Persson, kommer vid tillfället att ge regeringens kommentarer. Tisdag den 20 januari 2015 kl. 15.15-16.15 på Länsresidenset, Umeå.

Läs vidare »
Q3adzvfcdidqbjnqihxq

Fortsatt letande efter vrak och andra fynd i havet

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 08:40 CET

Sedan ett par år har Länsstyrelsen arbetat med att ta fram bättre och mer tillgängliga kunskapsunderlag när det gäller vrak och andra maritima lämningar längs kusten. Under 2015 kommer detta arbete att fortsätta, bland annat genom ett internationellt projekt.

Media-no-image

Nya älgförvaltningsgrupper i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 08:33 CET

Den 9 januari beslutade Länsstyrelsen att förordna nya älgförvaltningsgrupper för länets fem älgförvaltningsområden.

Förordnandet gäller från 2015-01-09 till 2018-01-01.

Vissa representanter sitter kvar i grupperna sedan tidigare, medan andra har bytts ut till nya representanter. Förordnandet gäller alltid en treårsperiod. Därefter ska beslut om nytt förordnande fattas.

Älgförvaltningsgrupp

För varje älgförvaltningsområde ska Länsstyrelsen besluta om att förordna en älgförvaltningsgrupp. En älgförvaltningsgrupp består av sex personer, där tre representerar markägarna och tre representerar jägarna. I de tre västliga förvaltingsområdena, det vill säga de områden som inkluderar fjällen, utgörs en av jägarrepresentanterna i vardera grupp av en samebymedlem.

Det är samtliga markägarorganisationer i länet, jägarnas organisationer och sametinget som föreslår ledamöter till de fem älgförvaltningsområdena. Deras förslag ligger till grund för beslutet.

Utsedda älgförvaltningsgrupper sammanställer och samordnar jakten mellan alla älgskötsel- och licensområden.

Beslut om förordnande av älgförvaltningsgrupper

För mer information kontakta:

Lars Dahlberg
Vilthandläggare
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 52
lars.dahlberg@lansstyrelsen.se

Presskontakt
Emma Johansson
Kommunikatör
072-223 15 04
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Den 9 januari beslutade Länsstyrelsen att förordna nya älgförvaltningsgrupper för länets fem älgförvaltningsområden.

Läs vidare »
Jzjbgg5yod9mooajilxh

Skotersäsongen är här – kom ihåg vilka regler som gäller

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 10:49 CET

Nu är skotersäsongen igång på allvar och i Västerbottens fjällvärld finns rikligt med snö, vacker natur och ett väl utvecklat ledsystem. De stora möjligheterna bygger på eget ansvar och respekt för människor, djur och natur.

Jzjbgg5yod9mooajilxh

Översyn av skoteråkning i förbudsområden i Västerbottensfjällen

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 17:08 CET

Mer än 8 mil nya statliga leder, fast datum för majförbudet och förtydligande av var ortsbor får köra. Det är några delar i ett nytt beslut om skoterkörning inom förbudsområden i Västerbottensfjällen som börjar gälla 1 januari 2015.

Cvclgdcfhoemoqmkzt3t

”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 09:03 CET

På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage. Resekurage riktar sig främst till personer som ska fira jul utomlands, och syftet är att få fler att tipsa polisen om svenskar som exploaterar barn sexuellt.

Media-no-image

11,3 miljoner kronor till fiberanläggningar i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 09:58 CET

Områdena kring Stalon-Dikanäs och Klimpfjäll kommer att få en bättre mer robust IT-infrastruktur. 11,3 miljoner kronor betalas ut från Post- och telestyrelsen till Länsstyrelsen och pengarna ska användas till att anlägga två fiberanläggningar.

Allt fler näringar är idag helt beroende av fungerande IT-infrastruktur och därför ökar också kraven på robusthet i näten. Syftet med de åtgärder som nu ska genomföras är att bidra till ökad robusthet och säkerhet inom det fasta och mobila nätet genom att finansiera en redundant förbindelse som ska säkerställa nätens funktionalitet vid störningar och avbrott. Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans med kommunerna, AC Net och Region Västerbotten arbetat för att skapa robust infrastruktur för elektroniska kommunikationer i denna del av länet.  

Stalon Dikanäs

Kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele har sedan 2010 haft ett omfattande samarbete kallat ”Fjällräddningen” för att åstadkomma ett kraftfullt, redundant optisk fibernät till fjällorterna i respektive kommun. På grund av de stora avstånden och begränsade medel har det inte varit möjligt att bygga säkra redundanta bredbandsnät i fjälldalarna väster om Inlandsbanan.

Lösningar har i de flesta fall bestått av dyra separata kommunspecifika återvändsgränder i form av radiolänkar in i fjälldalarna. I den revidering som gjordes under 2012 av ”Fjällräddningen” gjordes en förnyad bedömning av vilka återstående nätdelar som var viktigast och där hamnade sträckan Stalon – Dikanäs högt. Sträckan ansågs mycket viktig för att åstadkomma sammanhängande fiber från Dorotea och Vilhelmina via Stalon – Dikanäs till Slussfors och därigenom redundans i området.  

Klimpfjäll – länsgränsen mellan Jämtland och Västerbotten

Denna åtgärd handlar om att knyta ihop fibernät i Västerbotten med fibernät i västra Jämtland. I dagsläget finns det fiber fram till Klimpfjäll och i Jämtland pågår en förläggning av fiber fram till länsgränsen mellan Jämtland och Västerbotten. Den planerade fibersträckningen i Västerbotten är en förutsättning för att skapa en ”ring” av fiber i denna del av såväl Jämtland som Västerbotten. Åtgärden ger möjlighet till redundans för stora delar av redan utbyggt fibernät i respektive län.  

Under hösten 2013 drabbade ett antal stormar bland annat Jämtland och Västerbotten. Effekterna på elektronisk kommunikation blev på vissa platser omfattande då såväl fasta som mobila kommunikationsnät, radio och TV-utsändningar samt radiosystem för ledning slogs ut till följd av störningar i elförsörjning. Till detta kom stormskador på infrastrukturen för elektronisk kommunikation.  

– Genom denna åtgärd är vi bättre föreberedda för liknande händelser i framtiden med ett mindre sårbart nät för elektronisk kommunikation, säger Mikael Bergström, kommunikationsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Upphandlingen och arbetet ska genomföras och avslutas under 2015.    

För mer information kontakta:

Mikael Bergström
Regional tillväxt
010-225 44 75
070-878 82 64
mikael.bergström@lansstyrelsen.se  

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Områdena kring Stalon-Dikanäs och Klimpfjäll kommer att få en bättre mer robust IT-infrastruktur. 11,3 miljoner kronor betalas ut från Post- och telestyrelsen till Länsstyrelsen och pengarna ska användas till att anlägga två fiberanläggningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • keckldjorgaxen.bomyshkanlfkv@lanssdgtyuihzrelsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robert.klingbert@lansstyrelsen.se

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jonafinos.zlphmakksgerttruebo@xaovkylansstyrelftseneaazcobjkyin.ltse
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida