Media-no-image

Klass 2 - varning i länet med anledning av extremt höga temperaturer

Pressmeddelanden   •   2014-07-24 17:54 CEST

SMHI har utfärdat varning klass 2 med anledning av extremt höga temperaturer i Västerbotten. I Lycksele, Malå, och Norsjö kommuner råder eldningsförbud. Länsstyrelsen har aktiverat delar av sin krisorganisation med anledning av SMHI: s vädervarning.

Det är mycket torrt i skog och mark i stora delar av Västerbottens län. Risken för skogsbrand bedöms därför som hög eller mycket hög i Västerbotten.

Det råder eldningsförbud i Lycksele, Malå och Norsjö kommuner. Se respektive kommuns webbplats för mer utförlig information.

Räddningstjänsterna i länet uppmanar gemensamt allmänheten i länets övriga kommuner att undvika eldning utomhus. Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader.

Aktuella länkar:

SMHI - läs varningar

SMHI - om vad en varning för höga temperaturer innebär

Krisinformation.se

1177 - Vårdguidens råd vid mycket hög värme


Länkar till kommunernas webbsidor:

Malå kommun

Lycksele kommunLycksele kommun

Norsjö kommun

Umeå kommun

Bjurholms kommun

Dorotea kommun

Nordmalings kommun

Skellefteå kommun

Sorsele kommun

Storumans kommun

Vilhelmina kommun

Vindelns kommun

Vännäs kommun

Robertsfors kommun

Åsele kommun

 

För mer information kontakta: 

Jörgen Boman 
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Christer Papmehl
Tjänsteman i beredskap 
070-214 12 33
christer.papmehl@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Klass 2-varning för extremt höga temperaturer

Läs vidare »
Ndpbtyqpbbjaxtqmpefb

Lögdeälven och Sävaråns avrinningsområden restaureras

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 11:16 CEST

Länsstyrelsen kommer att genomföra restaureringsåtgärder i Sävaråns och Lögdeälvens avrinningsområden. Arbetet inleds omgående och kommer att pågå under fyra år. Totalt 11,6 miljoner kronor har beviljats från Havs- och vattenmyndigheten till projektet som går under namnet Levande laxälvar.

Jk8jhvpdafbnumwboxv5

Fatmomakke kyrkstad blir kulturreservat

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 09:56 CEST

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda kulturreservatet Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina kommun.

G0opu1gshrza1ionlycv

Dags för björnräkning igen

Pressmeddelanden   •   2014-06-24 15:21 CEST

I höst är det dags igen att räkna björnarna i Västerbotten. Länsstyrelsen och Jägareförbundet förbereder i dagarna insamlingsmaterialet för nästa björnspillningsinventering. Insamling ska ske mellan 21 augusti och 31 oktober. Alla intresserade är välkomna att vara med och samla spillning.

Media-no-image

Inbjudan till pressträff: Vad blev resultatet av Länsstyrelsens stöd till företagen?

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 13:47 CEST

Länsstyrelsen betalade ut 105 miljoner kronor i olika former av stöd till länets företag under 2013.

 • Vad har stöden inneburit i form av arbetstillfällen och investeringar?
 • Hur ser fördelningen ut mellan kommuner och branscher?
 • Vilka branscher växer och finns det skillnader i beviljat stöd mellan företag som drivs av kvinnor jämfört med män?

För första gången kan Länsstyrelsen presentera en analys av vad myndighetens samlade stöd till företagen i länet inneburit i form av nya arbetstillfällen.

Tisdagens pressträff fokuserar på att berätta om resultaten runt om i Västerbotten. Statistiken, som bygger på företagens egna ansökningar och bedömningar, ger också en inblick i hur företagen i länet ser på framtiden.

Handläggare Hanna Sundén presenterar rapporten ”Ekonomiska stöd till företag 2013” som redovisar utfallet för alla de stöd som Länsstyrelsen förfogar över. På pressträffen medverkar också landshövding Magdalena Andersson samt länsråd Lars Lustig.

Dag: tisdagen den 24 juni

Tid: 7.30

Plats: Länsresidenset, Umeå

Media hälsas välkomna!

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen betalade ut 105 miljoner kronor i olika former av stöd till länets företag under 2013. Dag: tisdagen den 24 juni Tid: 7.30 Plats: Länsresidenset, Umeå

Läs vidare »
Uc1wm9dnqalgctpqc3af

Skogskollo för jämställdhet i Skogsbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 08:36 CEST

– Skogskollo handlar om att väcka flickors intresse för skogen. Skogssektorn är starkt mansdominerad och det här är ett sätt att förändra branschen. Det är nödvändigt för att säkra framtida kompetens, säger Caroline Wågberg, samordnare för Skogen i skolan, Västernorrland.

Media-no-image

Länsstyrelsen gör en översyn av utvidgat strandskydd i Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 15:09 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten genomför för närvarande, liksom övriga länsstyrelser i landet, en översyn av beslut gällande utvidgat strandskydd i länet. Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Hittills har Robertsfors och Nordmalings kommuner varit föremål för översynen. Nu står Umeå kommun i fokus.

Det är enbart havsstränderna i länets fyra kustkommuner som berörs av översynen. Nu föreligger förslag till nya beslut för områden i Umeå kommun, som bör få ett utvidgat strandskydd. Detta för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Förslaget finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten, se Samhällplanering och kulturmiljö/Plan- och byggfrågor/Strandskydd/Utvidgat strandskydd.

Yttranden skickas digitalt senast den 15 september 2014, till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller per brev till Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 Umeå.

För mer information kontakta:

Marita Alatalo
Samhällsplanerare
010-225 45 11
marita.alatalo@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-2254237
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Västerbotten genomför för närvarande, liksom övriga länsstyrelser i landet, en översyn av beslut gällande utvidgat strandskydd i länet. Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Hittills har Robertsfors och Nordmalings kommuner varit föremål för översynen. Nu står Umeå kommun i fokus.

Läs vidare »
Media-no-image

Aktuell jämställdhetsanalys ger ny kunskap om klimatpåverkande konsumtion, livsstil, och makt

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 11:37 CEST

Visionen är att Västerbottens län ska bli det mest jämställda länet inom livets alla områden. Ett viktigt verktyg i arbetet med att nå målen är jämställdhetsanalyserna JämLYS. Nu är en ny JämLYS klar som fokuserar på klimatpåverkande konsumtion, livsstil, och makt.  

Länsstyrelsen har ett uppdrag att verka för ökad jämställdhet i länet och att föra ut de jämställdhetspolitiska målen. Ett av verktygen är JämLYS – en jämställdhetsanalys som ska användas som underlag för ett effektivt arbete med jämställdhet.

– För att vi ska kunna förbättra livsvillkoren och klimatpåverkan behövs kunskap om kvinnors och mäns konsumtion, livsstil och makt, säger Monica Forsman, jämställdhetsdirektör vid Länsstyrelsen.

Sedan tidigare har Länsstyrelsen tagit fram JämLYS för ett ett antal områden i samhället, till exempel "JämLYS - En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten", (2010), "JämLYS - En jämställdhetsanalys av skogsektorn i Västerbotten" (2012) och "JämLYS av Övre Norrland".

Den här gången har Länsstyrelsen tagit fram en JämLYS som fokuserar på klimatpåverkande konsumtion, livsstil, och makt.Analysen ska användas som ett verktyg för fortsatta utredningar, projekt och beslut.

Rapporten visar att det finns skillnader mellan kvinnor som grupp och män som grupp i Västerbottens län som påverkar klimatet inom områdena transport, konsumtion och boende.

Här är några exempel:

 • Kvinnor är underrepresenterade i styrelser och ledning för energiföretag vilket innebär att kvinnors och mäns möjlighet till makt att bestämma över energiproduktion och distribution är olika.
 • Skillnader mellan kvinnors och mäns resemönster har koppling till ojämställda ekonomiska förutsättningar och till kvinnors och mäns olika ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
 • Kvinnors och mäns resmönster skiljer sig åt i fråga om val av färdmedel, antal resor, hur långt, för vilka ärenden vi reser och hur ägandet av bilar är fördelat. Kvinnor reser kortare sträcka med bil varje dag än vad män i länet gör. Pendlingsstatistik visar också att kvinnor inte arbetspendlar över kommungränser i samma utsträckning som män.
 • Män spenderar mer pengar på varor såsom fordon och elektronikprodukter medan kvinnor konsumerar i större utsträckning förbrukningsvaror, varor för personlig hygien, samt kläder och skor till samtliga i hushållet.
 • Kvinnor och män i Västerbottens län bor på ett relativt likartat sätt i fråga om utrymmesstandard men skillnader finns inom och mellan olika åldersgrupper.

– JämLYSen visar att ekonomiska förutsättningar, maktpositioner, föreställningar och normer avgör våra resevanor, vad vi köper och ägnar oss åt på fritiden, hur vi bor, ansvaret vi tar i hemmet och vilka positioner vi har i näringsliv och på arbetsmarknaden, säger Monica Forsman, jämställdhetsdirektör vid Länsstyrelsen.

Ladda ner rapporten JämLYS 2014 (pdf)

För mer information kontakta:

Monica Forsman
Jämställdhetsdirektör/Särskilt sakkunnig
monica.forsman@lansstyrelsen.se
010-2254316
070-3837148

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Visionen är att Västerbottens län ska bli det mest jämställda länet inom livets alla områden. Ett viktigt verktyg i arbetet med att nå målen är jämställdhetsanalyserna JämLYS. Nu är en ny JämLYS klar som fokuserar på klimatpåverkande konsumtion, livsstil, och makt.

Läs vidare »
Media-no-image

Regeringens flyktingsamordnare besöker Västerbotten för att diskutera flyktingmottagandet i länet

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 11:24 CEST

Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg, regeringens samordnare om flyktingmottagande, besöker Umeå och Västerbotten onsdag den 13 juni. Överläggningar med länets kommuner står i fokus under dagen. Direkt efter avslutade överläggningar, klockan 13.30 äger en pressträff rum på Länsresidenset i Umeå. 

Regeringen utsåg i januari i år Lars Stjernkvist (s), kommunalråd i Norrköping, och Gunnar Hedberg (m), tidigare kommunalråd i Uppsala, till regeringens samordnare om flyktingmottagande. Uppdraget handlar om att öka det kommunala mottagandet i hela landet och att genom dialog backa upp kommunerna i deras flyktingmottagande. I morgon onsdag besöker Stjernkvist och Hedberg Västerbotten och Umeå. De kommer då under landshövding Magdalena Anderssons ledning överlägga med ledande företrädare för länets kommuner.

Bakgrunden till regeringens initiativ är att många människor söker sig för närvarande till Sverige som flyktingar, främst från krigets Syrien. I fjol tog landets kommuner sammantaget emot 33 800 nyanlända. Trots det väntar idag ytterligare omkring 12 000 personer med uppehållstillstånd kvar i Migrationsverkets asylboende. Det är en olycklig väntan ur såväl ett samhällsperspektiv som ur ett individperspektiv. Etablering och aktivitet ersätts av ovisshet och passivitet.

Stjernkvist och Hedberg har under våren hunnit besöka i stort sett alla län och fått en närbild av landets flyktingmottagande, med dess möjligheter och utmaningar. En rapport kommer att överlämnas till regeringen under sommaren.

Media hälsas välkomna!

Dag: onsdag den 13 juni

Tid: 13.30

Plats: Länsresidenset Umeå

För mer information kontakta:

Lars G Brandt
Integrationsdirektör/Nationell samordnare
0706-55 82 56

Jörgen Boman
Kommunikationschef
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg, regeringens samordnare om flyktingmottagande, besöker Umeå och Västerbotten onsdag den 13 juni. Överläggningar med länets kommuner står i fokus under dagen. Direkt efter avslutade överläggningar, klockan 13.30 äger en pressträff rum på Länsresidenset i Umeå.

Läs vidare »
Whw5mwml01z4zefhsyzw

Vindelälven bidrar vid internationellt UNESCO-möte

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 11:56 CEST

Den 10-13 juni samlas UNESCO:s globala styrelse för biosfärområden i Jönköping. 222 delegater från 40 länder deltar i mötet. Med bland deltagarna finns representanter från förstudien om Vindelälven som biosfärområde.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jorgen.boman@lansstyrelsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robert.klingbert@lansstyrelsen.se

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jonas.mattebo@lansstyrelsen.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida