Media-no-image

Kungen deltar i Levande laxälvar - vattenkonferens i Umeå

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 10:48 CEST

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Umeå den 18-19 augusti för att delta i konferensen Levande laxälvar.

Levande laxälvar är en konferens med länets och Sveriges vatten i fokus. Arrangör är Länsstyrelsen i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Under tre dagar i slutet av sommaren, den 18 – 20 augusti, samlas personer från bland annat Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och landets 21 länsstyrelser, i Umeå för att diskutera åtgärder för en hållbar vattenförvaltning. Ekosystembaserad restaurering, utvecklad laxförvaltning och framtidens förvaltning av fiskbeståndet i Östersjön är några av programpunkterna.

Dag 1 består av ett antal seminarier. Konferensens andra dag består av en exkursion till Lögdeälven där deltagarna bland annat kommer att få uppleva pågående restaurering med grävmaskin, beskåda en räknare för lekvandrande laxar, samt diskutera lax- och havsöringsfiske. Konferensen avslutas med ett workshopcafé.

Ett mer detaljerat mediaprogram som bland annat innehåller en beskrivning av H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkan kommer att skickas ut från Länsstyrelsen i början av augusti.

Levande laxälvar – program

Dag 1

Dag 2

Dag 3

För mer information kontakta:

Roger Vallin
070-344 73 28
roger.vallin@lansstyrelsen.se

Torleif Eriksson
010-225 44 25
torleif.eriksson@lansstyrelsen.se

Mats-Rune Bergström
070-621 73 52mats-rune.bergstrom@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Umeå den 18-19 augusti för att delta i konferensen Levande laxälvar.

Läs vidare »
Media-no-image

Klart med årets licensjakt på älg

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 11:38 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2015 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 11 435 till 11 635 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden som Länsstyrelsen arbetar efter. Målsättningen är ungefär 4-6 procent lägre än förra året.

– I Västerbotten har avskjutningen under några år varit ganska hög. De senaste två åren har avskjutningen successivt minskats då vi börjat närma oss den nivå som vi vill ligga på enligt planerna, säger Lars Dahlberg, viltförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Att målsättningen är lägre i år beror på att älgstammen är något mindre. I vissa delar av länet syftar avskjutningen endast till att hålla älgstammen på nuvarande nivå. I andra delar av länet är målsättningen en fortsatt svag minskning av älgstammen för att få bukt på problematiken med betesskador.

Total tilldelning på 12 995 älgar i länet

För att nå målet att fälla 11 435 till 11 635 älgar har det till länets jaktlag, genom licenstilldelningen och avskjutningsmålen i älgskötselområdena, totalt tilldelats 12 995 älgar. Tilldelningen till licensområden är på 3962 älgar. Den totala tilldelningen ligger cirka 5 procent lägre än ifjol.

De flesta jaktlag i länet jagar numera inom älgskötselområden. Detta innebär att det är färre licensområden som skall erhålla en licenstilldelning från Länsstyrelsen.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2015/16

Älgskötselområden och Licensområden: 7-25 september,
10 oktober 2015 - 31 januari 2016, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet 7 - 11 september 2015
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Läs mer om älgjakten

Tilldelning 2015

Tilldelningsbeslut 2015

Olika jaktområdestyper

För mer information kontakta

Lars Dahlberg
Naturvårdsenheten
Lars.Dahlberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 52

Erik Lindberg
Naturvårdsenheten
Erik.Lindberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 41

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen har beslutat om 2015 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 11 435 till 11 635 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden som Länsstyrelsen arbetar efter. Målsättningen är ungefär 4-6 % lägre än förra året.

Läs vidare »
Media-no-image

15 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 15:30 CEST

En tilldelning på 15 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Vårens omfattande skyddsjakt efter björn, som genomförts på grund av rennäringens problem med björn i kalvningslanden, har effekter på höstens licensjakt både när det gäller tilldelningens storlek och indelningen av jaktområden i länet.

– Vi har redan fällt 17 björnar vid vårens skyddsjakter. Eftersom vi vill hålla jaktuttaget på ungefär samma nivå som de senaste åren blir det inte lika många björnar kvar för licensjakten, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

– Vi slopar även indelningen av länet i två jaktområden i år. Syftet med en separat kvot för området ovanför odlingsgränsen är att minska björnstammen i renarnas kalvningsland, men det har vi redan gjort med skyddsjakten, fortsätter Björn Jonsson.

Minskad björnstam som mål

Björnstammen i Västerbotten beräknades hösten 2014 uppgå till cirka 360 djur. Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation tog i början av juni beslut om en målsättning för björnstammen i länet på 350 individer, som gäller för åren 2015-2019.

– Viltförvaltningsdelegationen vill alltså minska björnstammen med 10 djur. Tilldelningens storlek i årets licensjakt är ett steg i den riktningen, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Licensjakten börjar först den 21 augusti, men redan nu är 23 döda björnar kända i länet i år. Sjutton björnar fälldes i skyddsjakt, fyra björnar blev påkörda av tåget och två ungbjörnar dödades sannolikt av en annan björn. Totalt, med licensjakten inräknat, kommer den kända dödligheten bland björnarna att ligga på drygt 10 procent i år.

– Eftersom produktiviteten har legat omkring 8 % under senare år innebär det att björnstammen i Västerbotten förväntas minska något, helt i enlighet med målsättningarna, säger Michael Schneider.

Åteljakten tillbaka

Åtling är återigen tillåten som jaktmetod, men det finns ett omfattande regelverk kring åteljakten som jägarna måste följa. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen.

Mer om björnar och björnjakt

Information om björnar och björnförvaltning i Västerbotten finns på Länsstyrelsens webbplats

Där finns även det fullständiga licensjaktsbeslutet

Mer information om björnens biologi och ekologi finns på Björnprojektets webbplats

För mer information kontakta:

Michael Schneider
Rovdjursansvarig
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

En tilldelning på 15 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs vidare »
Gs6nggsx3rmhef8sm8vb

21 miljoner extra till skötsel och skydd av Västerbottens natur

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 10:06 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten får en förhållandevis stor del av pengarna från regeringens extra satsning på svensk natur i vårbudgeten. Sju miljoner läggs på tillgänglighet i naturreservat och fjälleder och 14 miljoner går till skydd av värdefull natur i länet under 2015.

Media-no-image

Kris och panik i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 14:35 CEST

Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

I debatten deltar civilminister Ardalan Shekarabi, statssekreterare Ann Linde och landshövding Peter Egardt, samt flera andra företrädare för offentlig sektor, näringsliv, myndigheter och massmedier. Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetsdebattör, leder samtalen.

Länsstyrelsernas gemensamma satsning på krisberedskap i Almedalen 2015 utgörs av tre paneldebatter med ett medborgarperspektiv. Under delseminarierna kommer nuläge, förutsättningar, samhällets förväntningar och inte minst kommunikationens roll vid en kris att diskuteras. Hur ska samhällets krishanteringssystem riggas? Vad förväntar sig medborgaren av kriskommunikationen vid en kris?

- Man kan nästan aldrig föreställa sig hur stor eller omfattande en kris blir, det är nästintill omöjligt. Därför är det extra viktigt att efter exempelvis den stora skogsbranden eller omfattande stormar samla ihop de erfarenheter som finns och sprida dem till andra. Det handlar om att lära myndigheter att samarbeta. Det är bara så vi kan förbättra vår beredskap och bli bättre på att hantera kommande kriser, säger landshövding Magdalena Andersson.

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård inleder seminarierna klockan 9.00 i Länsstyrelsens trädgård i Visby. I programmet finns mer information om seminarierna och debattörerna.

Samtliga seminarier kommer att spelas in och kan ses via länsstyrelsernas hemsidor i efterhand. Under #länskris kan du följa vårt twitterflöde.

Läs mer om våra seminarier:

Kris och panik – samhällets förmåga och medborgarens förväntningarLäs mer: http://almedalsveckan.info/event/user-view/29207?redir=

Kris och panik – hur ska samhällets krishanteringssystem riggas?Läs mer: http://almedalsveckan.info/event/user-view/29353?redir=%23eidx_0

Kris och panik – går det att kommunicera tillräckligt?Läs mer: http://almedalsveckan.info/event/user-view/29387?redir=%23eidx_1

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Läs vidare »
Xbmbyaadjsqs4pgdn4m3

Gör Björnlandets nationalpark dubbelt så stor och förbättra för besökare

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 15:56 CEST

Naturvårdsverket föreslår att Björnlandets nationalpark ska utvidgas och göras mer tillgängligt för naturupplevelser. En stor satsning på entréer, leder och övernattningskojor ska ge besökare en ännu bättre vildmarksupplevelse.

Media-no-image

Sverigeförhandlingen genomför dialogmöte i Umeå

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 09:25 CEST

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Imorgon onsdag kommer förhandlingspersoner Catharina Håkansson Boman samt Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen, till länsresidenset i Umeå för en dialog med företrädare för sex av länets kommuner, Norrbotniabanan, Trafikverket och Region Västerbotten.

Sverigeförhandlingen arbetar för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt en förbättrad kollektivtrafik i våra tre storstäder. Ett arbete som ska leda till 100 000 nya bostäder. I uppdraget ingår också att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.

Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman reser nu runt i Sverige för att träffa kommuner, regioner och länsstyrelser. Syftet med onsdagens möte är att skapa en gemensam bild av hur behoven i länet ser ut.

Dialogmötet i Umeå genomförs mellan klockan 10.00 och 13.00 onsdag den 17 juni. Regeringens förhandlingspersoner samt representanter för länets kommuner och myndigheter finns tillgängliga på sina mobiltelefoner för kommentarer från och med klockan 13.00.

Från länet deltar bland andra landshövding Magdalena Andersson, Hans Lindberg (s), kommunalråd Umeå kommun, Madelaine Jakobsson (c), kommunalråd Nordmalings kommun, Johan Söderling (s) kommunalråd Vännäs kommun, Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanan och Arnold Vonkavaara, regionchef Trafikverket, Region Nord.

För mer information kontakta: 

Louise Andersson
Kommunikationsansvarig och presskontakt
Sverigeförhandlingen
070-3086343
louise.m.andersson@regeringskansliet.se

www.sverigeforhandlingen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Imorgon onsdag kommer förhandlingspersoner Catharina Håkansson Boman samt Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen, till länsresidenset i Umeå för en dialog.

Läs vidare »
Xaizn1jev1r4botrxrxn

Ny app visar vägen till Västerbottens natur

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 10:10 CEST

Västerbottens alla naturreservat i ny app.

Media-no-image

Stipendier till företagsamma lärare

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 07:30 CEST

Onsdag eftermiddag den 27 maj delar landshövding Magdalena Andersson tillsammans med Stiftelsen Företagsam Skola ut stipendier till två lärare som utvecklar elevernas kreativitet och lust att lära.

Det stora stipendiet år 2015 går i år till går till Dennis Lundmark, Forsdalaskolan i Lycksele, för satsningen "Slöjdföremålet". Stimulansbidraget går till Micael Hermansson, Västangårdsskolan i Umeå, för mikrolektionerna "Grej of the Day".

Stipendierna delas ut av landshövding Magdalena Andersson och docent Eva Leffler från stipendiestyrelsen vid en ceremoni på Residenset kl 14 00.

Motivering till Västerbottens stora stipendium på 50 000 kronor

Stipendiet går till slöjdläraren Dennis Lundmark "för att han i slöjdundervisningen utgår från elevernas styrkor, idéer och skaparanda och bidrar till framtidstro".

Som slöjdlärare funderade Dennis Lundmark, Forsdalaskolan i Lycksele, på hur han skulle kunna lägga upp undervisningen så att eleverna tränas på att skapa fria nya idéer, driva egna projekt, våga misslyckas och se oliktänkande som en styrka. Kort sagt att "tänka utanför lådan" utan de begränsningar som vi lätt själva lägger på våra tankar.

I samstämmighet med kursplanen har Dennis skapat en speciell form av grupparbete i årskurs 6. Han kallar det Slöjdföremålet och idén är att eleverna tillsammans och av spillmaterial skapar ett objekt som uttrycker två ord - en känsloyttring och ett naturligt fenomen (t ex oro och regn).

Grupparbetet går igenom sex faser för konstruktivt kreativt tänkande: idé, värdering, sammanfattning, planering, framställning och utvärdering. Målet är att eleverna ska förstå att det är fullt möjligt för var och en att hitta lösningar på problem som ingen annan lyckats med tidigare eller utveckla produkter som ingen tidigare kunnat uppfinna.

- Meningsfulla utmaningar stärker elevernas självförtroende och stimulerar deras självständiga tänkande och lust att lära, säger Dennis Lundmark och fortsätter, vågar man tro och satsa på sina idéer så blir man kanske också en av framtidens entreprenörer eller innovatörer.  

Motivering till stimulansbidraget på 10 000 kronor

Stimulansbidraget tilldelas Micael Hermansson, Västangårdsskolan i Umeå, "för att han på ett kreativt sätt motiverar till lärande".

För sex år sedan körde Mikael Hermansson igång med ett litet kunskapsprojekt som fick namnet ”GREJ OF THE DAY” som i korthet innebar att han inledde varje dag med en mikrolektion ( ca 10 min) som skulle kunna sägas ha ”kunskapsgaranti”. Mary Shelley, Sfinxen i Giza, fladdermöss – allt som på ett eller annat sätt kan anknytas till skolans uppdrag kan vara en ”Grej of the day”.

Länge användes metoden bara av Mikael men under vintern 2015 har den spritts som en löpeld över hela landet och Mikael har fullt sjå med att svara på frågor och hålla föreläsningar.

- Men det är bara roligt, säger Mikael Hermansson. Det är med stolthet och glädje som jag tar emot stipendiet som ett tecken på att jag och min klass var något spännande på spåret, fortsätter han.

För mer information, kontakta:

Bo Sillén
Stiftelsen Företagsam Skola
070-812 39 60

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Onsdag eftermiddag den 27 maj delar landshövding Magdalena Andersson tillsammans med Stiftelsen Företagsam Skola ut stipendier till två lärare som utvecklar elevernas kreativitet och lust att lära.

Läs vidare »
Media-no-image

Bostadsminister Mehmet Kaplan besöker Västerbotten

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 09:00 CEST

Bostadsminister Mehmet Kaplan besöker Västerbotten tisdag den 26 maj. I fokus står träbyggande. Besöket inleds i Skellefteå och omfattar också ett besök vid Martinsons i Bygdsiljum. Dagen avslutas med rundabordssamtal i länsresidenset i Umeå.

Skellefteå satsar på byggande i trä, bland annat inom ramen för projektet Trästad där Länsstyrelsen också medverkar. Kommunen ser stora möjligheter att bygga klimatsmart i trä och använda skogsråvaror från länet och övriga Norrland. Mot den bakgrunden är det naturligt att Mehmet Kaplans besök i Västerbotten inleds i Skellefteå för att sedan fortsätta till Bygdsiljum och ett besök på Martinsons.

Pressträff

I samband med studiebesöket i Skellefteå äger en pressträff rum klockan 10.20. Pressträffen äger rum på Älvsbacka Strand.

Ur programmet:

10.00 Studiebesök. Träbyggande i Skellefteå (Rundtur till Älvsbacka Strand och kvarteret Ekorren) – Skellefteå kommun.

Ca 10.20 Presskonferens vid Älvsbacka Strand.

11.10 Möte med Skellefteå kommun. Statsrådet informerar och samtalar med kommunföreträdare för Skellefteå kommun.


För mer information kontakta:

Hakim Belarbi
Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
072-543 74 56
hakim.belarbi@regeringskansliet.se

Gabriella Hahr Werkmäster
Kommunikationsstrateg Skellefteå kommun
070-322 07 15
gabriella.hahrwerkmaster@skelleftea.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Bostadsminister Mehmet Kaplan besöker Västerbotten tisdag den 26 maj. I fokus står träbyggande. Besöket inleds i Skellefteå och omfattar också ett besök vid Martinsons i Bygdsiljum. Dagen avslutas med rundabordssamtal i länsresidenset i Umeå.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jorgen.boman@lansstyrelsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robertcpum.kcwlingbeoaosrtwzqn@landvrsssrztyrekelsboen.svhcae

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • oefffsemtxmaqq.erc.jxtilgmohanyrsslkrpowonvo@loopqansstyrexmkylsen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • asjokgnas.mattebo@lawcnsurstnfyroaelseegnbuxn.jhse
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida