Media-no-image

Följ med på tillsyn av småviltsjakt i fjällen

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 08:21 CEST

Nu pågår småviltsjakten i fjällen för fullt. Se hur tillsynen går till och vad du som jägare ska tänka på i vår nya film.

Klicka här för att öppna filmen i nytt fönster

Västerbottensfjällen erbjuder fantastiska möjligheter för småviltsjakt i storslagen natur. Ripjakten har en lång tradition och numera njuter både svenska och utländska jägare av jakten under höst och vinter.

Varje år utför Länsstyrelsen tillsyn av småviltsjakten. Du som jägare är skyldig att ta reda på var du får jaga och vilka regler som gäller för området.

Upplåtelsen för jakt sker med stöd av rennäringslagen och rennäringsförordningen. Hänsyn till renskötseln är därför grunden för jakten.

Läs mer

Om småviltsjakt på statens mark

Föreskrifter och allmänna råd

Köp och aktivera jaktkort

För mer information kontakta

Torleif Eriksson
Naturvårdsenheten
torleif.eriksson@lansstyrelsen.se
010-225 44 25

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Nu pågår småviltsjakten i fjällen för fullt. Se hur tillsynen går till och vad du som jägare ska tänka på i vår nya film.

Läs vidare »
Media-no-image

Detaljerat program för media, kungabesök vid konferensen Levande laxälvar

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 13:31 CEST

Detaljerat program för media vid HMK Carl XVI Gustaf besök i Västerbottens län i samband med konferensen ”Levande laxälvar” 18-19 augusti 2015.

På tisdag och onsdag nästa vecka arrangerar Länsstyrelsen en nationell konferens med inriktning mot restaurering av vattenmiljöer och förvaltning av fisk i våra vattendrag. Konferensen inleds på Väven i Umeå på tisdag morgon. Onsdagen består av en exkursion i området längs Lögdeälven. HMK Carl XVI Gustaf öppnar konferensen och deltar i exkursionen under onsdagen.

Konferensen är öppen för media. Programmet för konferensen, ett särskilt program för media samt en karta över exkursionsområdet bifogas nedan.

Generell information

 • Media kommer att beredas särskilt avgränsade platser (fotofållor) på ett antal platser i samband med exkursionen dag 2, samt fritt tillträde till konferensens första dag
 • Hovets egen fotograf kommer att ha utökat tillträde under besöket
 • Länsstyrelsen kommer att ha egen fotograf på plats i några av de utpekade fotofållorna
 • Media kommer att sköta sina egna transporter samt lunch
 • Media har tillträde till fotofållor mot uppvisande av pressleg
 • Ackreditering: anmäl ditt deltagande (namn, redaktionens namn, samt på vilka platser (fotofållor) ni önskar delta till Jörgen Boman, kommunikationschef Länsstyrelsen senast måndag den 17 augusti. jorgen.boman@lansstyrelsen.se, 070-669 00 10


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Detaljerat program för media vid HMK Carl XVI Gustaf besök i Västerbottens län i samband med konferensen ”Levande laxälvar” 18-19 augusti 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Skogskollo för jämställdhet i skogsbranschen

Pressmeddelanden   •   2015-08-07 10:14 CEST

Skogskollo arrangeras för fjärde året i rad och intresset är större än någonsin.

Kollot pågår 11-13 augusti och vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5 och 6 till hösten. På Skogskollo får deltagarna prova på olika aktiviteter med skogen som tema och träffa kvinnor som jobbar med skogen på olika sätt.

Studiebesök på företag

Under årets Skogskollo ingår bland annat studiebesök på företagen Martinsons och Komatsu forest, arbetsplatser som idag är mansdominerade.

– Vi vill få en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen och ser Skogskollo som en fantastisk möjlighet att introducera vårt företag för skogsintresserade unga tjejer, säger Anton Holmström, HR-chef på Martinsons.

Han menar att det finns många föreställningar om branschen som inte stämmer, vilket kan påverka vilka som söker sig till den.

– Vi ser besök från skolklasser, och målgruppen Skogskollo i synnerhet, som ett ypperligt tillfälle att ta död på myten om att sågverksbranschen är ”smutsig och tung”. Om viljan och intresset finns så erbjuder sågverksbranschen en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö oavsett kön, säger Anton Holmström.

Bakgrund Skogskollo

Idag är ca 40 % av skogsägarna i Västerbotten kvinnor, men väldig få arbetar i och med den. Hur kan vi få fler kvinnor till skogen? Hur kan vi aktivt vara med och förändra bilden av skogsbranschen? Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation.

Tanken är att flickorna som deltar på Skogskollo ska få med sig kunskap om vilka möjligheter det finns till fortsatt karriär och utbildning inom skogssektorn. Målet är att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet inom skogsnäringen.

Arrangörer av Skogskollo 2015: Skogstekniska klustret i Vindeln, Skogen i Skolan i Västerbotten och Västernorrland. Flera skogsföretag sponsrar kollot och Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Västernorrland är samarbetsparters.

Pressinbjudan: Skogskollo 2015 i Västerbotten

Media bjuds in att besöka Skogskollo inför och under studiebesöket på Martinsons.

Dag: onsdag 12 augusti

Tid: 14.30

Plats: Martinsons fabrik i Bygdsiljum
Burträskvägen 53
BYGDSILJUM

Mer om Skogskollo:

Skogskollos hemsida

Program Skogskollo 2015

Intresseanmälan Skogskollo 2016

För mer information kontakta:

Lena Jonsson
Projektledare Skogskollo
070-306 15 40
lena.jonsson @skogstekniskaklustret.se

Emma Johansson
Kommunikatör
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Skogskollo arrangeras för fjärde året i rad och intresset är större än någonsin. Kollot pågår 11-13 augusti och vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5 och 6 till hösten. På Skogskollo får deltagarna prova på olika aktiviteter med skogen som tema och träffa kvinnor som jobbar med skogen på olika sätt.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungen deltar i Levande laxälvar - vattenkonferens i Umeå

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 10:48 CEST

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Umeå den 18-19 augusti för att delta i konferensen Levande laxälvar.

Levande laxälvar är en konferens med länets och Sveriges vatten i fokus. Arrangör är Länsstyrelsen i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Under tre dagar i slutet av sommaren, den 18 – 20 augusti, samlas personer från bland annat Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och landets 21 länsstyrelser, i Umeå för att diskutera åtgärder för en hållbar vattenförvaltning. Ekosystembaserad restaurering, utvecklad laxförvaltning och framtidens förvaltning av fiskbeståndet i Östersjön är några av programpunkterna.

Dag 1 består av ett antal seminarier. Konferensens andra dag består av en exkursion till Lögdeälven där deltagarna bland annat kommer att få uppleva pågående restaurering med grävmaskin, beskåda en räknare för lekvandrande laxar, samt diskutera lax- och havsöringsfiske. Konferensen avslutas med ett workshopcafé.

Ett mer detaljerat mediaprogram som bland annat innehåller en beskrivning av H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkan kommer att skickas ut från Länsstyrelsen i början av augusti.

Levande laxälvar – program

Dag 1

Dag 2

Dag 3

För mer information kontakta:

Roger Vallin
070-344 73 28
roger.vallin@lansstyrelsen.se

Torleif Eriksson
010-225 44 25
torleif.eriksson@lansstyrelsen.se

Mats-Rune Bergström
070-621 73 52mats-rune.bergstrom@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Umeå den 18-19 augusti för att delta i konferensen Levande laxälvar.

Läs vidare »
Media-no-image

Klart med årets licensjakt på älg

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 11:38 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2015 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 11 435 till 11 635 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden som Länsstyrelsen arbetar efter. Målsättningen är ungefär 4-6 procent lägre än förra året.

– I Västerbotten har avskjutningen under några år varit ganska hög. De senaste två åren har avskjutningen successivt minskats då vi börjat närma oss den nivå som vi vill ligga på enligt planerna, säger Lars Dahlberg, viltförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Att målsättningen är lägre i år beror på att älgstammen är något mindre. I vissa delar av länet syftar avskjutningen endast till att hålla älgstammen på nuvarande nivå. I andra delar av länet är målsättningen en fortsatt svag minskning av älgstammen för att få bukt på problematiken med betesskador.

Total tilldelning på 12 995 älgar i länet

För att nå målet att fälla 11 435 till 11 635 älgar har det till länets jaktlag, genom licenstilldelningen och avskjutningsmålen i älgskötselområdena, totalt tilldelats 12 995 älgar. Tilldelningen till licensområden är på 3962 älgar. Den totala tilldelningen ligger cirka 5 procent lägre än ifjol.

De flesta jaktlag i länet jagar numera inom älgskötselområden. Detta innebär att det är färre licensområden som skall erhålla en licenstilldelning från Länsstyrelsen.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2015/16

Älgskötselområden och Licensområden: 7-25 september,
10 oktober 2015 - 31 januari 2016, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet 7 - 11 september 2015
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Läs mer om älgjakten

Tilldelning 2015

Tilldelningsbeslut 2015

Olika jaktområdestyper

För mer information kontakta

Lars Dahlberg
Naturvårdsenheten
Lars.Dahlberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 52

Erik Lindberg
Naturvårdsenheten
Erik.Lindberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 41

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen har beslutat om 2015 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 11 435 till 11 635 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden som Länsstyrelsen arbetar efter. Målsättningen är ungefär 4-6 % lägre än förra året.

Läs vidare »
Media-no-image

15 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 15:30 CEST

En tilldelning på 15 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Vårens omfattande skyddsjakt efter björn, som genomförts på grund av rennäringens problem med björn i kalvningslanden, har effekter på höstens licensjakt både när det gäller tilldelningens storlek och indelningen av jaktområden i länet.

– Vi har redan fällt 17 björnar vid vårens skyddsjakter. Eftersom vi vill hålla jaktuttaget på ungefär samma nivå som de senaste åren blir det inte lika många björnar kvar för licensjakten, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

– Vi slopar även indelningen av länet i två jaktområden i år. Syftet med en separat kvot för området ovanför odlingsgränsen är att minska björnstammen i renarnas kalvningsland, men det har vi redan gjort med skyddsjakten, fortsätter Björn Jonsson.

Minskad björnstam som mål

Björnstammen i Västerbotten beräknades hösten 2014 uppgå till cirka 360 djur. Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation tog i början av juni beslut om en målsättning för björnstammen i länet på 350 individer, som gäller för åren 2015-2019.

– Viltförvaltningsdelegationen vill alltså minska björnstammen med 10 djur. Tilldelningens storlek i årets licensjakt är ett steg i den riktningen, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Licensjakten börjar först den 21 augusti, men redan nu är 23 döda björnar kända i länet i år. Sjutton björnar fälldes i skyddsjakt, fyra björnar blev påkörda av tåget och två ungbjörnar dödades sannolikt av en annan björn. Totalt, med licensjakten inräknat, kommer den kända dödligheten bland björnarna att ligga på drygt 10 procent i år.

– Eftersom produktiviteten har legat omkring 8 % under senare år innebär det att björnstammen i Västerbotten förväntas minska något, helt i enlighet med målsättningarna, säger Michael Schneider.

Åteljakten tillbaka

Åtling är återigen tillåten som jaktmetod, men det finns ett omfattande regelverk kring åteljakten som jägarna måste följa. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen.

Mer om björnar och björnjakt

Information om björnar och björnförvaltning i Västerbotten finns på Länsstyrelsens webbplats

Där finns även det fullständiga licensjaktsbeslutet

Mer information om björnens biologi och ekologi finns på Björnprojektets webbplats

För mer information kontakta:

Michael Schneider
Rovdjursansvarig
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

En tilldelning på 15 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs vidare »
Gs6nggsx3rmhef8sm8vb

21 miljoner extra till skötsel och skydd av Västerbottens natur

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 10:06 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten får en förhållandevis stor del av pengarna från regeringens extra satsning på svensk natur i vårbudgeten. Sju miljoner läggs på tillgänglighet i naturreservat och fjälleder och 14 miljoner går till skydd av värdefull natur i länet under 2015.

Media-no-image

Kris och panik i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 14:35 CEST

Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

I debatten deltar civilminister Ardalan Shekarabi, statssekreterare Ann Linde och landshövding Peter Egardt, samt flera andra företrädare för offentlig sektor, näringsliv, myndigheter och massmedier. Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetsdebattör, leder samtalen.

Länsstyrelsernas gemensamma satsning på krisberedskap i Almedalen 2015 utgörs av tre paneldebatter med ett medborgarperspektiv. Under delseminarierna kommer nuläge, förutsättningar, samhällets förväntningar och inte minst kommunikationens roll vid en kris att diskuteras. Hur ska samhällets krishanteringssystem riggas? Vad förväntar sig medborgaren av kriskommunikationen vid en kris?

- Man kan nästan aldrig föreställa sig hur stor eller omfattande en kris blir, det är nästintill omöjligt. Därför är det extra viktigt att efter exempelvis den stora skogsbranden eller omfattande stormar samla ihop de erfarenheter som finns och sprida dem till andra. Det handlar om att lära myndigheter att samarbeta. Det är bara så vi kan förbättra vår beredskap och bli bättre på att hantera kommande kriser, säger landshövding Magdalena Andersson.

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård inleder seminarierna klockan 9.00 i Länsstyrelsens trädgård i Visby. I programmet finns mer information om seminarierna och debattörerna.

Samtliga seminarier kommer att spelas in och kan ses via länsstyrelsernas hemsidor i efterhand. Under #länskris kan du följa vårt twitterflöde.

Läs mer om våra seminarier:

Kris och panik – samhällets förmåga och medborgarens förväntningarLäs mer: http://almedalsveckan.info/event/user-view/29207?redir=

Kris och panik – hur ska samhällets krishanteringssystem riggas?Läs mer: http://almedalsveckan.info/event/user-view/29353?redir=%23eidx_0

Kris och panik – går det att kommunicera tillräckligt?Läs mer: http://almedalsveckan.info/event/user-view/29387?redir=%23eidx_1

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Läs vidare »
Xbmbyaadjsqs4pgdn4m3

Gör Björnlandets nationalpark dubbelt så stor och förbättra för besökare

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 15:56 CEST

Naturvårdsverket föreslår att Björnlandets nationalpark ska utvidgas och göras mer tillgängligt för naturupplevelser. En stor satsning på entréer, leder och övernattningskojor ska ge besökare en ännu bättre vildmarksupplevelse.

Media-no-image

Sverigeförhandlingen genomför dialogmöte i Umeå

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 09:25 CEST

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Imorgon onsdag kommer förhandlingspersoner Catharina Håkansson Boman samt Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen, till länsresidenset i Umeå för en dialog med företrädare för sex av länets kommuner, Norrbotniabanan, Trafikverket och Region Västerbotten.

Sverigeförhandlingen arbetar för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt en förbättrad kollektivtrafik i våra tre storstäder. Ett arbete som ska leda till 100 000 nya bostäder. I uppdraget ingår också att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.

Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman reser nu runt i Sverige för att träffa kommuner, regioner och länsstyrelser. Syftet med onsdagens möte är att skapa en gemensam bild av hur behoven i länet ser ut.

Dialogmötet i Umeå genomförs mellan klockan 10.00 och 13.00 onsdag den 17 juni. Regeringens förhandlingspersoner samt representanter för länets kommuner och myndigheter finns tillgängliga på sina mobiltelefoner för kommentarer från och med klockan 13.00.

Från länet deltar bland andra landshövding Magdalena Andersson, Hans Lindberg (s), kommunalråd Umeå kommun, Madelaine Jakobsson (c), kommunalråd Nordmalings kommun, Johan Söderling (s) kommunalråd Vännäs kommun, Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanan och Arnold Vonkavaara, regionchef Trafikverket, Region Nord.

För mer information kontakta: 

Louise Andersson
Kommunikationsansvarig och presskontakt
Sverigeförhandlingen
070-3086343
louise.m.andersson@regeringskansliet.se

www.sverigeforhandlingen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Imorgon onsdag kommer förhandlingspersoner Catharina Håkansson Boman samt Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen, till länsresidenset i Umeå för en dialog.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jorgen.boman@lansstyrelsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robert.klingbert@lansstyrelsen.se

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emepmakc.ecw.jqnohanssonby@lanlgsshxtyreamlsyxen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jonas.mabkttebo@lansstyreldiwosen.jpse
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida