Oqwnfcgqxznxkeva6o4z

Fiskeprofiler föreläser i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 15:12 CEST

Martin Falklind och Gunnar Westrin, båda välkända sportfiskeprofiler med ett stort miljöengagemang, föreläser på torsdag i Umeå under rubriken Värna våra vatten.

Dxyuoxhrhgok42o46a1p

Skandobs – rapportera rovdjur via dator och mobil

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 15:30 CEST

Det finns stor kunskap om stora rovdjur hos allmänheten i både Sverige och Norge och ett stort intresse av att rapportera observationer. Nu finns databastjänsten Skandobs vars syfte är att underlätta för allmänheten att rapportera rovdjursobservationer och öka allmänhetens medverkan och delaktighet i rovdjursinventeringarna i Skandinavien.

Media-no-image

Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 08:17 CEST

På onsdag och torsdag träffas representanter från bl.a. kommuner, länsstyrelser och Migrationsverket i Piteå under en konferens med temat ”Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn”.

Det behövs fortsatt stora ansträngningar för att klara det växande behovet av kommunplatser i år och nästa år. Kommunerna i Västerbotten och Norrbotten har tillsammans ca 700 platser för mottagande av ensamkommande barn och tog 2013 emot drygt 1300 nyanlända. Men antalet asylsökande fortsätter att öka liksom behovet av kommunplatser för nyanlända.

– Kommunerna arbetar aktivt för att kunna tillmötesgå behovet av fler platser men vi har ännu en bra bit kvar att gå för att nå de fastställda länstalen för Västerbotten och Norrbotten. En svår bostadsmarknad i kombination med en i delar svag arbetsmarknad är faktorer som påverkar mottagningskapaciteten. Samtidigt behöver våra län både fler inflyttare och ett tillskott av arbetskraft i flera sektorer så flyktingmottagandet är en avgörande tillgång för oss, säger Lars G Brandt, Länsstyrelsen Västerbotten.

Utöver ett fokus på bosättning inriktas konferensen också mot innehåll och kvalitet i mottagandet och etableringen.

– Många kommuner i våra län har en lång tradition av mottagande och en bred kunskap som behöver spridas till andra. Det är mycket värdefullt att få utbyta erfarenheter om framgångsfaktorer som bidrar till en bra etablering men också att identifiera fallgropar och att lära av misstagen, säger Elin Eriksson, inflyttarsamordnare i Vännäs kommun.

Syftet med konferensen är bland annat att sprida lärande exempel på mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, utbyta erfarenheter och att belysa den nationella situationen med ett ökande antal asylsökande och det växande behovet av kommunplatser.

Konferensen består av gemensamma föreläsningar och valbara seminariepass:

Gemensamma föreläsningar

 • Om flyktingmottagandet i Sverige och Europa - Migrationsverket
 • Aktuella frågor inom integrationspolitiken - Arbetsmarknadsdepartementet
 • Aktuellt om flyktingmottagandet - Sveriges kommuner och landsting
 • Hur man förebygger och bemöter rasism och intolerans - stiftelsen Expo
 • Vart är Syrien och Irak på väg? – Urban Hamid, frilansjournalist

Valbara seminarier

 • Mottagande av ensamkommande flickor och flickor med egna barn
 • Projekt SMAK – Stärkt mottagande Av Kvotflyktingar
 • Forskning om återvändande
 • Utveckalt mottagande och etablering av nyanlända
 • Integration i Övertorneå Sfi online
 • m.fl.

Ca 300 personer är anmälda till konferensen. Bland deltagarna finns kommuner i nordlänen, myndigheter, idéburen sektor m.fl. Konferensen äger rum på Piteå Havsbad den 15-16 oktober. Arrangörer är länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Hela programmet för konferensen finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida

Mer information:

Vid frågor om konferensen eller om mottagande av nyanlända och ensamkommande barn i Västerbotten och Norrbotten, kontakta:

Gabriella Strååt
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 33, 070-366 82 39

Torsten Fors
Länsstyrelsen i Norrbotten
010-225 52 83, 070-269 61 59

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

På onsdag och torsdag träffas representanter från bl.a. kommuner, länsstyrelser och Migrationsverket i Piteå under en konferens med temat ”Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn”.

Läs vidare »
Ivxg6d2yzrulxgjfditr

100 personer i Lycksele för att diskutera samhällsutveckling

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 08:25 CEST

1-2 oktober arrangerar Länsstyrelsen Västerbottens första samhällsutvecklingsdagar. Under två dagar kommer närmare 100 personer från länets kommuner, muséer, kommunförbund och konsulter att få en bra överblick över vad som sker eller är på gång inom områdena fysisk planering, kulturmiljö, bostadsförsörjning, jämställdhet, klimat, energi och strandskydd.

Cwljlf5gtxagqdpjrjtc

Nationell konferens om vattenmiljöer och jämställdhet i skogen

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 15:31 CEST

Den 24-25 september anordnas den nationella konferensen Framtidens hållbara skogsbruk i Skellefteå. Konferensen tar avstamp i två viktiga hållbarhetsfrågor för skogssektorn: jämställdhet och vattenmiljöer.

Adzqhhcwstsr7lqbcazk

Licensjakten på björn avlyst

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 15:54 CEST

Den 16 september avslutades licensjakten efter björn i Västerbottens län. Då hade 25 björnar fällts. Två av dem fälldes vid åtel, en jaktmetod som nu införts igen efter fyra års försök och utvärdering.

Nvc32ctkiykndyfi0o8k

Skogspyssel med Jenny – familjedag om skog och vatten

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 10:48 CEST

Projektet Friskare skogsvatten syftar till att öka kunskapen inom skogsbruket om hur vi kan ta hand om och skapa bra förutsättningar för livet i och kring våra vattendrag. Projektet är finansierat av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och drivs av länsstyrelsen i Västerbottens län.

Media-no-image

Detaljerat program för media vid HMK besök i Västerbottens län, invigning av ny mejerianläggning med mera onsdag den 17 september

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 15:27 CEST

Generell information   

 • Media kommer att beredas särskilt avgränsade platser (fotofållor) på fyra programpunkter
 •    
 • Tiderna i detta program innebär att ni är på plats i fotofållan minst 5 minuter innan HMK anländer
 •    
 • Norrmejeriers egen fotograf kommer att ha utökat tillträde under besöket  


För frågor gällande HMK:s medverkan ansvarar

Annika Sönnerberg
08-402 6410
076-818 5040
annika.sonnerberg@royalcourt.se,

samt 

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se  

För frågor gällande program:

Mats-Rune Bergström
Länsstyrelsen
070-621 73 52

Susanna Lantz
Länsstyrelsen
070-696 73 35

Program

10.00 Ankomst Skellefteå flygplats där HMK möts av

 • Magdalena Andersson, landshövding
 •    
 • Mats-Rune Bergström, avdelningsdirektör
 •    
 • Ann-Christin Westerlund, kommunfullmäktiges ordförande Skellefteå
 •    
 • Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande Skellefteå
 •    
 • Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Skellefteå
 •    
 • Per Larsson, rektor Edelviks folkhögskola  

10.50  Ankomst Edelviks folkhögskola i Burträsk, där HMK möts av:

Angelika Lindberg dramapedagog och student vid konstverkstaden  

Fotofålla/fototillfälle i Edelviks folkhögskola  

11.40 Ankomst Västerbottensost besökscenter där HMK möts av:

 • Bo Rasmussen vd Norrmejerier
 •    
 • Thomas Rudin ostmästare
 •    
 • Ulf Greve platschef  

Information om Norrmejerier och Västerbottensosten därefter en guidad rundvandring i mejeriet och visning av hur tillverkningen av osten går till. Avslutas med besök i utställning som beskriver Västerbottensosten och dess historik.

Fotofålla/fototillfälle i Västerbottensost besökscenter  

12.40 Invigningsceremoni av nya mejerianläggningen  

Konferencier: Robert Markström  

Tal av Bo Rasmussen vd

Tal av H M Konungen som inviger anläggningen.  

Underhållning av Brolle Jr  

Fotofålla/fototillfälle i samband med invigningsceremonin  

15.15 Ankomst Skellefteå och IT-företaget North Kingdom där HMK möts av:

 • David Eriksson vd
 •    
 • Johanna Lundkvist
 •    
 • Lara Gavina  

Rundvandring på företaget, träff med personalen och visning av produkterna.  

Fotofålla/fototillfälle i företagets lokaler 

 16.15 Ankomst till Nordic Sport där HMK möts av:

 • Emma Lundkvist vd
 •    
 • Göran Bergman styrelseordförande
 •    
 • Dennis Österberg ägare
 •    
 • Börje Österberg grundare  

Rundvandring på företaget och visning av produkterna.  

Fotofålla/fototillfälle i företagets lokaler    

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Detaljerat program för media vid HMK besök i Västerbottens län, invigning av ny mejerianläggning med mera onsdag den 17 september.

Läs vidare »
Yhgcgu24wwn9iw1cctru

Pressinbjudan: Invigning av visningsområde för hållbart skogsbruk

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 08:43 CEST

Den 16 september inviger landshövding Magdalena Andersson ett visningsområde för uthålligt skogsbruk strax utanför Umeå.

Smljcyl9hk4lth5hbjgd

Nu börjar SEE – Västerbottens hållbarhetsvecka 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 08:23 CEST

Temat för årets SEE-vecka är hållbar konsumtion och kultur. Det är sjätte året i rad som SEE-veckan arrangeras och programmet innehåller ett stort utbud av aktiviteter och programpunkter i hela länet.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jorgen.boman@lansstyrelsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • rowtkcybxabenuocsygqsrgsrtnmogul.klixefkngukbertqx@lanpbsstyfareptlsfoenku.sppdxmne

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jonas.mattebo@lansstyrelsen.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida