Gqhbbmq0nxsfttobdvsr

Invånarna i Vännäs har nära till skyddad natur

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 09:04 CEST

Invånarna i Vännäs kommun har i genomsnitt 2,4 kilometer till skyddad natur, motsvarande avstånd för invånarna i hela länet är 4,8 kilometer. En majoritet av de som bor i Sverige upplever att de mår bra av att komma ut i skog och mark.

Media no image

Program för media vid HMK Carl XVI Gustaf besök i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 09:52 CEST

Generell information

 • Media kommer att beredas särskilt avgränsade platser (fotofållor) på ett antal platser i samband med exkursionen i Vindeln den 1 september, samt på ett antal platser i samband med nyinvigningen av Hovrätten för Övre Norrland den 2 september.
 • Media kommer att sköta sina egna transporter samt lunch.
 • Media har tillträde till fotofållor mot uppvisande av pressleg.
 • Fältklädsel (regnskydd, myggmedel etc.) rekommenderas.
 • Ackreditering: anmäl ditt deltagande (namn, redaktionens namn, samt på vilka platser (fotofållor) ni önskar delta till Jörgen Boman, kommunikationschef Länsstyrelsen senast måndag den 29 augusti. jorgen.boman@lansstyrelsen.se, 070-669 00 10

1 september

Plats: Kulbäckslidens försöksstation, samt Svartbergets försöksstation (Vindeln)

Media bör vara på plats 10.00 för vidare transport till anvisad plats vid Kulbäckslidens försökstation.

10.45 HMK anländer till Kulbäckslidens försöksstation, Flakastugan. Välkomsthälsning av Maria Norrfalk, ordförande Future Forests och Annika Nordin, programchef Future Forests.

11.00 Exkursion Kulbäckslidens försöksparksreservat

Future Forests forskare Camilla Sandström, Jean-Michel Roberge, Anna Sténs, samt Erland Mårald berättar om sin forskning på plats i en glänta i skogen där en fotofålla är placerad.

Plats: Flakastugan

12.15 Lunch (60 minuter)

13.15 Biltransport (30 minuter)

Plats: Svartbergets försöksstation, S-transekten

13.45 Besök vid fältförsök runt vattendraget Krycklan. Forskarna Hjalmar Laudon och Martyn Futter berättar. (50 minuter).

Plats: Svartbergets försöksstation, ICOS-masten

14.35 Besök vid ICOS-masten. Forskarna Tomas Lundmark, Johan Sonesson, Maartje Klapwijk, och Johanna Boberg berättar. (35 minuter)

15.10 Biltransport (10 minuter)

Plats: Wibecks försöksytor

15.30 Skogspromenad, presentation av forskning samt fika. (80 minuter). Forskarna Urban Nilsson och Annika Nordin, berättar.

Fototillfälle/fotofålla kommer att finnas vid Kulbäckslidens naturreservat (första stoppet), vid Svartbergets försöksstation (Krycklan). Samtliga fotofållor/platser kräver guidning och ankomst i god tid.

2 september

Plats: Hovrätten för Övre Norrland, Umeå (ingång parkentrén)

9.45 HMK anländer tillsammans med landshövding Magdalena Andersson Västerbottens län till Hovrätten för Övre Norrland och möts av Hovrättspresident Margareta Bergström

Fotofålla/fototillfälle i parken i anslutning till Hovrättens huvudingång

11.10 HMK ledsagas av landshövdingen och hovrättspresidenten via allmänhetens väntrum till rättegångssal 1 för invigningen.

Fototillfälle/fotofålla för ackrediterad media i väntrummet

11.15 Invigningsprogram där HMK deltar som åskådare:

"Rättegångsspelet"

Deltagare:
Hovrättspresident Margareta Bergström (ordförande)

Hovlagmannen Susanne Lundgren Jonasson

Administrative direktören Urban Gunnarsson

Adjungerande ledamoten Urban Nilsson

Hovrättsfiskalen Andreas Forsén (protokollförare) 

Ordf i Umeå Nämndemannaförening Eva Carlsson

Rättegångsspelet har formen av en förenklad brottsmålsrättegång i överrätt där fastighetsägarens VD, Mikael Torstensson, står åtalad för brott mot kulturlagstiftningen då han låtit bygga ett i miljön opassande hus. Åklagaren kommer att beskriva skönhetsvärden hos det äldre huset. Han och hans vittne kommer förklara att den nybyggda delen förfular den gamla miljön. Försvararen och hans vittne kommer däremot att beskriva fördelarna med nybyggnaden. Den tilltalande frias och byggnaden anses som invigd.

Media har möjlighet att via videolänk följa rättegångsspelet från sal 3.

Kontaktpersoner:

Program

Mats-Rune Bergström
tel: 070-621 73 52
Mats-Rune.Bergstrom@lansstyrelsen.se

Media

Jörgen Boman
tel: 070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Annika Mossing
0727-103944
annika.mossing@slu.se

Urban Gunnarsson
tel: 090-17 20 05
urban.gunnarsson@dom.se

Hovet

Daniel Urso
tel: 076-818 50 40
daniel.urso@royalcourt.se

Bilaga: Karta över exkursionsområdet dag 1

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Detaljerat program för media vid HMK Carl XVI Gustaf besök i Västerbottens län i samband med exkursionen Future Forests, forskning om skogen i samhället, torsdag den 1 september samt nyinvigningen av Hovrätten för Övre Norrland fredagen den 2 september 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skogskollo för tjejer ska ge mer jämställd bransch

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2016 09:00 CEST

– Skogskollo är ett sätt att visa upp möjligheterna som finns i skogsbranschen för unga tjejer. Det finns fortfarande en bild av att tjejer inte jobbar med skog, och det vill vi bryta, säger Lena Jonsson, projektledare för Skogskollo.

Under tre dagar i augusti får ett 20-tal tjejer prova på aktiviteter inom skog och trä samt träffa kvinnor som arbetar inom skogssektorn. Kollot hålls på Burträsk naturbruksgymnasium och vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5 och 6 under hösten.

– Intresset för Skogskollo brukar vara stort så vi har utökat antalet platser på kollot i Burträsk. Det känns kul att vi nu kommer att ha en grupp på drygt 20 tjejer. Vi kommer att bo i Moskoselkåtor på ett mysigt ställe i närheten av naturbruksgymnasiet i Burträsk, säger Lena Jonsson.

Pressinbjudan: Skogskollo 2016

Media bjuds in att besöka Skogskollo i Burträsk. För att boka tid för ett besök, kontakta:

Matilda Lingegård, 072-1475437

Tid: 15-17 augusti

Program läggs ut på Skogskollos hemsida

Varför Skogskollo?

Ungefär 40 procent av Sveriges skogsägare är kvinnor, men väldig få kvinnor arbetar i och med skog. Hur kan vi få fler kvinnor till skogen? Hur kan vi aktivt vara med och förändra bilden av skogsbranschen?

Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation. Tanken är att flickorna som deltar på lägret ska få med sig kunskap om vilka möjligheter det finns till fortsatt karriär och utbildning inom skogssektorn.

Mer om Skogskollo

Skogskollo har funnits i fem år. Det började i Västerbotten och i år arrangeras kollot i fyra län:

 • Ås, Jämtland
 • Burträsk, Västerbotten
 • Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå i Västernorrland
 • Ryssby, Kronoberg

Läs mer: www.skogskollo.se

Skogskollo genomförs i bred samverkan mellan Skogstekniska klustret, Skogen i Skolan i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Kronoberg samt Torsta naturbruksgymnasium och RyssbyGymnasiet. Länsstyrelsen Västerbotten är delaktig i arbetet med Skogskollo.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

​– Skogskollo är ett sätt att visa upp möjligheterna som finns i skogsbranschen för unga tjejer. Det finns fortfarande en bild av att tjejer inte jobbar med skog, och det vill vi bryta, säger Lena Jonsson, projektledare för Skogskollo.

Läs vidare »
Wwaqm3cd18u6zbcqxjnz

Flodkräftan riskerar att dö ut

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2016 09:00 CEST

Olaglig utplantering av signalkräfta hotar flodkräftan. – Sätt inte ut signalkräftor – flodkräftan kommer att dö ut. Den uppmaningen kommer från Stefan Larsson, fiskekolog på Länsstyrelsen Västerbotten.

Bge6wgzoodmmry2sc9dh

Riksintressanta områden för friluftslivet i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 11:22 CEST

Naturvårdsverket har beslutat att tio områden i Västerbotten är av riksintresse för friluftslivet. Det är Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner som föreslagit områdena.

Media no image

Det norrländska kulturarvet ska bli mer tillgängligt

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 10:58 CEST

Möjligheterna att ta del av länets kulturarv ska bli bättre för människor med olika typer av funktionsvariationer. De fyra nordligaste länens länsstyrelser har startat ett gemensamt projekt som bland annat ska innehålla digitala lösningar.

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har dragit i gång ett projekt för att öka tillgängligheten i länens kulturmiljöer. Syftet är att ge människor med olika typer av funktionsvariationer ökade möjligheter att ta del av länens kulturarv.

Genom projektet Varsamt tillgängligt ska experter på tillgänglighet i samråd med länsstyrelserna ta fram förslag på tillgänglighetsåtgärder för olika typer av kulturmiljöer. Åtgärderna anpassas efter kulturmiljöns förutsättningar och ska innebära att miljön blir tillgänglig för så många som möjligt. Anpassningen kan innebära både fysiska åtgärder i kulturmiljön och digitala lösningar.

Projektet kommer att pågå mellan 2016-2018. Redan nu har Länsstyrelsen Västerbotten och KCT Västerbotten AB påbörjat sitt arbete med att besöka ett urval av länens kulturmiljöer för att inventera och ta fram åtgärdsförslag.

För mer information kontakta:

Maria Lindberg
Projektledare
010-225 44 64
070-544 13 44
maria.k.lindberg@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Möjligheterna att ta del av länets kulturarv ska bli bättre för människor med olika typer av funktionsvariationer. De fyra nordligaste länens länsstyrelser har startat ett gemensamt projekt som bland annat ska innehålla digitala lösningar.

Läs vidare »
Media no image

Kungen besöker Västerbotten 1 och 2 september

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 10:54 CEST

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Vindeln och Umeå den 1 och 2 september. Den första dagen deltar H.M. Konung Carl XVI Gustaf i en exkursion i fält i Vindeln anordnad av forskningsprogrammet Future Forests som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet. Dagen efter, den 2 september, inviger H.M. Konung Carl XVI Gustaf Hovrätten för Övre Norrlands nya lokaler i Umeå.

Future Forests – forskning om skogen i samhället

Future Forests är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk. Utgångspunkten för exkursionen i Vindeln är frågor som: Vilken roll kan skogsbruket få i samhällets klimatomställning? Hur kan vi bäst både bruka och bevara skogen? Vilka nya skötselmetoder och tekniska lösningar finns för att kombinera skogens produktionsvärden, biologiska mångfald och sociala värden?

Exkursionen i Vindeln den 1 september utforskar några av det norrländska skogslandskapets skärningspunkter mellan tidigare årtiondens skogsbruk och framtidens skogsbruk. Ett 15-tal forskare från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora är exkursionens ledsagare.

Nyinvigning av Hovrätten för Övre Norrland

Den 2 september invigs de nya lokalerna vid Hovrätten för Övre Norrland. Hovrätten för Övre Norrland är en hovrätt vars domkrets omfattar Västerbottens län och Norrbottens län. Hovrätten inrättades 1936 och har sitt säte i Umeå, i ett av stadens äldsta hus – ett av få stenhus som uppförts före den stora brand som 1888 förstörde större delen av staden. En ny utbyggnad påbörjades 2014 för att ge plats nya rättssalar, med ny teknik och med mer utvecklade säkerhetsarrangemang.

Ett mer detaljerat program kommer att offentliggöras i närmare anslutning till den 15 augusti.

För mer information kontakta:

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Mats-Rune Bergström
Ledningsstöd
Länsstyrelsen Västerbotten
070-621 73 52
mats-rune.bergstrom@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Vindeln och Umeå den 1 och 2 september. Den första dagen deltar H.M. Konung Carl XVI Gustaf i en exkursion i fält i Vindeln anordnad av forskningsprogrammet Future Forests som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet. Dagen efter, den 2 september, inviger H.M. Konung Carl XVI Gustaf Hovrätten för Övre Norrlands nya lokaler i Umeå.

Läs vidare »
Media no image

Stort uppsving för laxfisket i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 10:45 CEST

Det finns mer lax än tidigare i länets laxälvar och fler och fler fiskeintresserade hittar ut till det fina fisket.

– På senare år har det skett en stor ökning av lax i våra älvar. Nu är det inte längre bara ”proffsfiskare” som kan få lax utan även vanliga fritidsfiskare, säger Stefan Larsson, Länsstyrelsen Västerbotten.

Den fina utvecklingen beror framför allt på sänkta fiskekvoter i havet, fiskevårdsåtgärder och restaureringar i älvarna.

– Ökningen av lax ger förutsättningar för en vidare utveckling av fritidsfisket och leder förhoppningsvis till ökad fisketurism och näringslivsutveckling, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Köp fiskekort elektroniskt

I Västerbotten får du som privatperson fiska i alla vildlaxälvar. Nu är det lättare än någonsin eftersom fiskekort går att köpa elektroniskt. Här köper du fiskekort: www.fiskekort.se

eller på:
www.abyalven.se
www.byskealven.se
www.kagealven.com.

Det är enskilda fiskevårdsområden som har fiskerätten i älvarna, men de är skyldiga att upplåta fiske åt allmänheten. Länsstyrelsen har varit delaktig i att bland andra Lögdeälven kommit igång med elektronisk försäljning av fiskekort.

Vildlaxälvar i Västerbotten

Åbyälven
Länets nordligaste laxälv. Förutom lax och öring finns här också en livskraftig harrstam.

Byskeälven
Den älv i länet där sportfisket efter lax har utvecklats allra mest.

Kågeälven
Länets "nyaste" vildlaxälv. Under 2014 erhöll älven denna status, efter många års hårt arbete med att återintroducera en vild laxstam.

Rickleån
Den enda av länets laxälvar som i stora delar undsluppit flottledsrensning.

Sävarån
Sportfisket efter lax och öring har blivit allt bättre under senare år.

Vindelälven
Länets största vildlaxälv.

Öreälven
Här finns en storvuxen havsöringstam och på senare år har laxen ökat i antal.

Lögdeälven
Laxfisket har under senare år blivit allt bättre. Här finns även öring och harr.

Mer om Västerbottens vildlaxälvar

I Västerbotten finns 8 av Sveriges 16 vildlaxälvar. Laxen och öringen i dessa älvar är en viktig naturresurs för fritidsfisket och yrkesfisket lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Länets vildlaxälvar är unika på flera sätt. De skiljer sig åt till exempel vad gäller storlek och utseende. Stammarna av lax och öring är anpassande efter just sin egen hemälv. Därför måste varje stam förvaltas individuellt.

Läs mer på www.laxalvar.se

För mer information kontakta:

Stefan Larsson
Naturvårdsenheten
010-225 44 40
stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Det finns mer lax än tidigare i länets laxälvar och fler och fler fiskeintresserade hittar ut till det fina fisket.

Läs vidare »
Media no image

Fler älgar får fällas under årets jakt

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 10:15 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2016 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 724 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Målsättningen är ungefär 18 procent högre än förra året och syftar till att minska älgstammen.

De senaste två åren har avskjutningen av älg successivt minskats då beräkningarna tydde på att älgstammen blir mindre.

– Det har visat sig att den neddragna tilldelningen var för kraftig. I vissa delar av länet kan det till och med vara så att älgstammen nu ökar. I andra delar är älgstammen fortfarande oförändrad med fortsatta problem med betesskador. Det ska vi försöka komma tillrätta med under den här planperioden, säger Erik Lindberg, viltförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Total tilldelning på 14 573 älgar i länet

För att nå målet att fälla 13 724 älgar har det till länets jaktlag, genom licenstilldelningen och avskjutningsmålen i älgskötselområdena, totalt tilldelats 14 573 älgar. Tilldelningen till licensområden är på 4244 älgar. Den totala tilldelningen för licensområden ligger cirka 7 procent högre än ifjol

De flesta jaktlag i länet jagar numera inom älgskötselområden. Detta innebär att det är färre licensområden som ska erhålla en licenstilldelning från Länsstyrelsen.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2016-2017

Älgskötselområden och Licensområden

5 september -25 september 2016
10 oktober 2016 - 31 januari 2017, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet

5 september - 9 september 2016
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Läs mer om älgjakten

Tilldelning 2016

Tilldelningsbeslut 2016

Olika jaktområdestyper

För mer information kontakta:

Lars Dahlberg
Naturvårdsenheten
Lars.Dahlberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 52

Erik Lindberg
Naturvårdsenheten
Erik.Lindberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 41

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen har beslutat om 2016 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 724 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Målsättningen är ungefär 18 procent högre än förra året och syftar till att minska älgstammen.

Läs vidare »
Hyrjl5llbo8k5nkg6dyf

124 miljoner kronor till restaurering av älvar i Norrbotten och Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 10:21 CEST

Sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektet är det största någonsin i sitt slag i Sverige och omfattar ca 200 kilometer älvsträcka. Det har tagits fram i samverkan med lokala aktörer längs vattendragen.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • rvjolsdhgwrgen.bmyommwjyan@lanssrctcyqtyrelsslwfen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • utptrowcbebkrtuw.krxlirwhokbrsngbert@lanxcssdetyrelsen.se

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • gbemma.etrmygqfbedciialn.jjcohojanssonoj@lhdanssgusoegectyvpegreeflsvuenmnzl.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jobnlhqrnanuinlis.htmattebmzfmgio@kulanssastjgyreljuseudn.crse
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida