Ivxg6d2yzrulxgjfditr

100 personer i Lycksele för att diskutera samhällsutveckling

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 08:25 CEST

1-2 oktober arrangerar Länsstyrelsen Västerbottens första samhällsutvecklingsdagar. Under två dagar kommer närmare 100 personer från länets kommuner, muséer, kommunförbund och konsulter att få en bra överblick över vad som sker eller är på gång inom områdena fysisk planering, kulturmiljö, bostadsförsörjning, jämställdhet, klimat, energi och strandskydd.

Cwljlf5gtxagqdpjrjtc

Nationell konferens om vattenmiljöer och jämställdhet i skogen

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 15:31 CEST

Den 24-25 september anordnas den nationella konferensen Framtidens hållbara skogsbruk i Skellefteå. Konferensen tar avstamp i två viktiga hållbarhetsfrågor för skogssektorn: jämställdhet och vattenmiljöer.

Adzqhhcwstsr7lqbcazk

Licensjakten på björn avlyst

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 15:54 CEST

Den 16 september avslutades licensjakten efter björn i Västerbottens län. Då hade 25 björnar fällts. Två av dem fälldes vid åtel, en jaktmetod som nu införts igen efter fyra års försök och utvärdering.

Nvc32ctkiykndyfi0o8k

Skogspyssel med Jenny – familjedag om skog och vatten

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 10:48 CEST

Projektet Friskare skogsvatten syftar till att öka kunskapen inom skogsbruket om hur vi kan ta hand om och skapa bra förutsättningar för livet i och kring våra vattendrag. Projektet är finansierat av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och drivs av länsstyrelsen i Västerbottens län.

Media-no-image

Detaljerat program för media vid HMK besök i Västerbottens län, invigning av ny mejerianläggning med mera onsdag den 17 september

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 15:27 CEST

Generell information   

 • Media kommer att beredas särskilt avgränsade platser (fotofållor) på fyra programpunkter
 •    
 • Tiderna i detta program innebär att ni är på plats i fotofållan minst 5 minuter innan HMK anländer
 •    
 • Norrmejeriers egen fotograf kommer att ha utökat tillträde under besöket  


För frågor gällande HMK:s medverkan ansvarar

Annika Sönnerberg
08-402 6410
076-818 5040
annika.sonnerberg@royalcourt.se,

samt 

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se  

För frågor gällande program:

Mats-Rune Bergström
Länsstyrelsen
070-621 73 52

Susanna Lantz
Länsstyrelsen
070-696 73 35

Program

10.00 Ankomst Skellefteå flygplats där HMK möts av

 • Magdalena Andersson, landshövding
 •    
 • Mats-Rune Bergström, avdelningsdirektör
 •    
 • Ann-Christin Westerlund, kommunfullmäktiges ordförande Skellefteå
 •    
 • Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande Skellefteå
 •    
 • Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Skellefteå
 •    
 • Per Larsson, rektor Edelviks folkhögskola  

10.50  Ankomst Edelviks folkhögskola i Burträsk, där HMK möts av:

Angelika Lindberg dramapedagog och student vid konstverkstaden  

Fotofålla/fototillfälle i Edelviks folkhögskola  

11.40 Ankomst Västerbottensost besökscenter där HMK möts av:

 • Bo Rasmussen vd Norrmejerier
 •    
 • Thomas Rudin ostmästare
 •    
 • Ulf Greve platschef  

Information om Norrmejerier och Västerbottensosten därefter en guidad rundvandring i mejeriet och visning av hur tillverkningen av osten går till. Avslutas med besök i utställning som beskriver Västerbottensosten och dess historik.

Fotofålla/fototillfälle i Västerbottensost besökscenter  

12.40 Invigningsceremoni av nya mejerianläggningen  

Konferencier: Robert Markström  

Tal av Bo Rasmussen vd

Tal av H M Konungen som inviger anläggningen.  

Underhållning av Brolle Jr  

Fotofålla/fototillfälle i samband med invigningsceremonin  

15.15 Ankomst Skellefteå och IT-företaget North Kingdom där HMK möts av:

 • David Eriksson vd
 •    
 • Johanna Lundkvist
 •    
 • Lara Gavina  

Rundvandring på företaget, träff med personalen och visning av produkterna.  

Fotofålla/fototillfälle i företagets lokaler 

 16.15 Ankomst till Nordic Sport där HMK möts av:

 • Emma Lundkvist vd
 •    
 • Göran Bergman styrelseordförande
 •    
 • Dennis Österberg ägare
 •    
 • Börje Österberg grundare  

Rundvandring på företaget och visning av produkterna.  

Fotofålla/fototillfälle i företagets lokaler    

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Detaljerat program för media vid HMK besök i Västerbottens län, invigning av ny mejerianläggning med mera onsdag den 17 september.

Läs vidare »
Yhgcgu24wwn9iw1cctru

Pressinbjudan: Invigning av visningsområde för hållbart skogsbruk

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 08:43 CEST

Den 16 september inviger landshövding Magdalena Andersson ett visningsområde för uthålligt skogsbruk strax utanför Umeå.

Smljcyl9hk4lth5hbjgd

Nu börjar SEE – Västerbottens hållbarhetsvecka 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 08:23 CEST

Temat för årets SEE-vecka är hållbar konsumtion och kultur. Det är sjätte året i rad som SEE-veckan arrangeras och programmet innehåller ett stort utbud av aktiviteter och programpunkter i hela länet.

Hlfr4ko2zaa5b68ogcqn

Invigning av Fatmomakke kyrkstad som kulturreservat

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 08:17 CEST

Länsstyrelsen beslutade 2014-06-23 om att bilda kulturreservatet Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina kommun. Fatmomakke kyrkstad består av kåtor, stugor, bodar, kyrka och begravningsplats, vackert belägna vid Kultsjöns strand med utsikt över Marsfjällets toppar, cirka 12 mil nordväst om Vilhelmina.

Media-no-image

Detaljerat program för media vid Kronprinsessparets besök i Umeå, återbesök Europas kulturhuvudstad 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 13:38 CEST

Generell information 

• Media kommer att beredas särskilt avgränsade platser (fotofållor) på samtliga programpunkter. 

• Tiderna i detta program innebär att ni är på plats i fotofållan minst 5 minuter innan Kronprinsessparet anländer.

 • Hovets egen fotograf/webbredaktör kommer att ha utökat tillträde under besöket. 

För frågor gällande Kronprinsessparets medverkan ansvarar:

Ulrika Näsholm Informationssekreterare Kungliga slottet
070-519 41 44, ulrika.nasholm@royalcourt.se

samt 

Jörgen Boman, Kommunikationschef Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10, jorgen.boman@lansstyrelsen.se

För frågor gällande program: 

Mats-Rune Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten
070-621 73 52

Susanna Lantz, Länsstyrelsen Västerbotten
070-696 73 35

Plats: Umeå

Torsdag den 11 september

Besök Galleri Andersson/Sandström, Umedalen 

Kronprinsessparet möts av:

Stefan Andersson, Konstgallerist
Sara Sandström Nilsson, Konstgallerist
Fredrik Lindegren, Konstnärlig ledare Umeå 2014
Markus Olsson, Balticgruppen

10.45 Fotofålla/fototillfälle i anslutning till Skulpturparken 

Pressfållan ligger i direkt anslutning till konstverket Heart of Trees, av Jaume Plenza (i den del av parken som ligger intill IKSU Spa). 

11.15 Ankomst - Guitars The Museum där Kronprinsessparet möts av Fredrik Fagerlund, grundare Guitars the museum.

Rundvandring i museet tillsammans med bröderna Samuel och Michael Åhden som äger samlingen. 

Fotofålla/fototillfälle: Fotofålla i anslutning till visning av gitarrsamlingen 

14.15 Ankomst IKSU Sport Idrottshögskolan där Kronprinsessparet möts av: 

Margareta Eriksson - Lif, Sportchef/VD
Tor Söderström, Föreståndare, Idrottshögskolan, Umeå universitet
Pernilla Eriksson, Samordnare Idrottshögskolan, Umeå universitet

Fotofålla/fototillfälle 1: Vid ankomst, IKSU Sport, entrehallen utanför beachhallen

Fotofålla/fototillfälle 2: Fotofålla i anslutning till rund-vandring

16.00 Ankomst till El Sistema, Ersängskolan
Plats: Erssängskolan, Ostvägen 20 Umeå

Kronprinsessparet tas emot av Rektor Marie Aspfors

Fotofålla/fototillfälle 1: Vid ankomst El Sistema

Fotofålla/fototillfälle 2: Fotofålla i anslutning till visning av verksamheten.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Detaljerat program för media vid Kronprinsessparets besök i Umeå, återbesök Europas kulturhuvudstad 2014

Läs vidare »
Kurpc9t0fx8jkhnbwojh

Länsstyrelser i Norrland startar projekt för att inventera fiberbankar norr om Dalälven

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 10:00 CEST

Fem länsstyrelser i Norrland har fått sammanlagt 7,6 miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten för att inventera fiberbankar och fiberrika sediment längs norra Sveriges kust och i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat Giftfri miljö.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jowxerrgenknuzfdercy.bomgman@lancpblssuerqhzjjhatysbbsrevexmlsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robert.klingbert@lansstyrelsen.se

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jonas.mattebo@lansstyrelsen.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida