M4eq6bq3ie9vpcg3xqiz

Pengar till samebyarna för att begränsa skador på våtmarker

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 15:56 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 876 000 kronor som Naturvårdsverket avsatt för att minska barmarksskador i fjällmiljön. Pengarna går till samebyar och ska begränsa skador från renskötselns terrängkörning.

Kx3l5mic1e45bhay1uev

Lokala naturvårdsprojekt får 1,5 miljoner

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 11:09 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 1,5 miljoner kronor till 13 lokala naturvårdsprojekt i länet, så kallade LONA-projekt.

Media-no-image

Pressinbjudan: Hur kan Västerbottens myndigheter och företag gemensamt ta sig an utmaningarna på länets arbetsmarknad?

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 16:46 CET

Trots en orolig omvärld har arbetslösheten i Västerbotten sjunkit under de senaste åren. Nu har länet hamnat i en ny utmaning: kompetensbrist och ett stort antal personer som saknar den kompetens som efterfrågas.

Västerbottens arbetsmarknad står inför stora utmaningar med strukturella förändringar, stora pensionsavgångar och stundande generationsskiften bland många företag. Samtidigt finns det många människor som inget hellre vill än att etablera sig på arbetsmarknaden, såväl ungdomar och personer med funktionshinder som nyanlända. Frågor om kompetensförsörjning och matchning blir i ljuset av detta högst angelägna.

Länsstyrelsen i Västerbotten bjuder därför, tillsammans med Arbetsförmedlingen, in strategiska aktörer i länet till ett angeläget samtal om dessa utmaningar, och om Arbetsförmedlingens roll mot bakgrund av det förändringsarbete som pågår inom myndigheten.

Drygt 60 personer från länets företag, kommuner, landsting och myndigheter medverkar.

Aktuell statistik om konkreta gemensamma utmaningar kommer att presenteras. Utgångspunkt är frågan: Vad mer konkret efterfrågar arbetsgivare och företagare och hur ska länets olika aktörer medverka för att kunna matcha dessa?

I direkt anslutning till seminariet, klockan 16.00, äger en pressträff rum. Deltar gör representanter från Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, och näringslivet.

Media hälsas välkomna!

Dag: torsdag den 19 mars
Tid: 16.00
Plats: Länsresidenset, Umeå.

För mer information kontakta:

Johan Sjödin
Press- och informationsansvarig
Arbetsförmedlingen Västerbotten
010-488 46 09
johan.sjodin@arbetsformedlingen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten 
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Trots en orolig omvärld har arbetslösheten i Västerbotten sjunkit under de senaste åren. Nu har länet hamnat i en ny utmaning: kompetensbrist och ett stort antal personer som saknar den kompetens som efterfrågas. I direkt anslutning till seminariet, klockan 16.00, äger en pressträff rum. Dag: torsdag den 19 mars Tid: 16.00 Plats: Länsresidenset, Umeå.

Läs vidare »
Media-no-image

Lycksele djurpark får förnyat tillstånd att bedriva djurpark

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 10:03 CET

Länsstyrelsen har fattat två beslut som innebär att Lycksele djurpark nu kan fortsätta bedriva djurpark på samma sätt som tidigare.

De två besluten har föregåtts av en dialog mellan Länsstyrelsen och djurparken. Besluten som tillsammans utgör förutsättningen för att få bedriva djurpark är:

 • Ett beslut med stöd i artskyddsförordningen att i djurpark förevisa djur av vilda arter.
 • Ett beslut med stöd av jaktförordningen att hålla vilda arter i hägn.

 • Tillståndet, som är giltigt till och med och med den 31 december 2019, gäller under förutsättning att verksamheten vid djurparken bedrivs enligt ett antal villkor. Några av dessa är:

 • Djurparken ska åtgärda samtliga grindar som saknar rymningsskydd enligt inlämnat förslag senast den 31 december 2015.
 • Tillståndet gäller endast för de arter som idag finns i djurparken. Om verksamheten vill ta in andra arter ska en ansökan om villkorsändring göras i god tid innan arten anländer till djurparken
 • Djurparken ska ha ett uppdaterat egenkontrollsprogram där det framgår hur verksamheten säkerställer att gällande regler följs.
 • Inhägnaden kring respektive art ska vara rymningssäkert och hela anläggningen är försedd med ett yttre omgivande rymningssäkert stängsel.

 • För mer information kontakta:

  Magnus Langendoen
  Miljöenheten
  010-225 43 88
  070-565 82 69
  magnus.langendoen@lansstyrelsen.se

  Jörgen Boman
  Kommunikationschef
  010-225 42 01
  070-669 00 10
  jorgen.boman@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

  Länsstyrelsen har fattat två beslut som innebär att Lycksele djurpark nu kan fortsätta bedriva djurpark på samma sätt som tidigare.

  Läs vidare »
  Ij1u2ryeg08xyyyclrl6

  Vindelälven utsedd till Biosfärkandidat

  Pressmeddelanden   •   2015-02-06 14:39 CET

  Vindelälven kan bli Norrlands första biosfärområde. Idag beslutade Svenska MAB-kommittén (UNESCO) att Vindelälven får ta nästa steg på vägen mot att bli ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

  S5r1z0slkkirmpbt9fie

  Vindelälven – Norrlands första biosfärområde?

  Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:00 CET

  Vindelälven kan bli Norrlands första biosfärområde. På fredag förmiddag den 6 februari tar Svenska MAB-kommittén (UNESCO) ställning till om Vindelälven får ta nästa steg på vägen mot att bli ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

  Media-no-image

  Landshövdingar i brev till infrastrukturministern: säkerställ spårbytet 2016

  Pressmeddelanden   •   2015-01-29 08:00 CET

  Landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten har skrivit ett brev till regeringen och infrastrukturministern där de hävdar att den av Trafikverket aviserade senareläggningen av spårbytet vid Bastuträsk-Boden på Stambanan kan få stora konsekvenser för näringslivet.

  I brevet skriver de båda landshövdingarna Magdalena Andersson Västerbotten och Sven-Erik Österberg Norrbotten att: "Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län begär att regeringen snarast ger Trafikverket nödvändiga direktiv som säkerställer att spårbytet på Stambanan genom Övre Norrland delen Bastuträsk-Boden genomförs i enlighet med regeringens beslut 2014-04-03 med ett slutförande år 2016".

  Landshövdingarna skriver också att de, tillsammans med företrädare för länens näringsliv, önskar träffa infrastrukturminister för en överläggning i frågan.

  Näringslivets Transportråd, med Per Bondemark SSAB som ordförande, har begärt att regeringen säkerställer att Trafikverket tidigarelägger nu senarelagda insatser av betydelse för den råvarubaserade spetsindustrins godstransporter på järnväg såsom spårbyte på delar av Stambanan genom övre Norrland.

  – Vi förutsätter att spårbytet på sträckan görs snarast. Det är i första hand resenärerna som drabbas. Detta är en mycket olycklig situation som drabbar Norrtåg hårt. Risken för ytterligare sänkt standard vid en senareläggning är dessutom stor. Norrtåg fick mycket tydliga löften våren 2014 och har agerat utifrån detta. Den situation som vi nu har är inte seriös och inte heller något som vi kan acceptera, säger Norrtågs VD Maria Höglund.

  Bakgrund

  Det angelägna spårbytet påbörjades 2014. Trafikverket meddelade dock 2014-12-17 att man med hänvisning till ändrade planeringsförutsättningar som uppkom då den nya regeringens budget föll i riksdagsomröstningen beslutat att senarelägga spårbytet på obestämd framtid.

  Läs länens begäran till Infrastrukturministern

  För mer information kontakta:

  Magdalena Andersson, landshövding Västerbotten
  010-2254300

  Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten
  076-8364684

  Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten
  010-2254475

  Bo-Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten
  070-6396151

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

  Landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten har skrivit ett brev till regeringen och infrastrukturministern där de hävdar att den av Trafikverket aviserade senareläggningen av spårbytet vid Bastuträsk-Boden på Stambanan kan få stora konsekvenser för näringslivet.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Pressmeddelanden   •   2015-01-28 08:40 CET

  För tre år sedan fick Länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I dag överlämnas slutrapporten till regeringen.

  Av rapporten framgår bland annat att:

  • Kommunerna kan bli bättre på att motverka hemlöshet
  • Många kommuner är beredda att testa nya framgångsrika metoder
  • Behoven av att sprida dessa nya insatser är stora

  Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i livet; vila, sömn, matlagning och personlig hygien. Utan bostad är det också svårt att sköta såväl studier som arbete. Tillgång till bostad betraktas därför som en mänsklig rättighet.

  Trots det är ungefär 34 000 människor officiellt hemlösa i Sverige i dag, varav cirka 630 finns i Västerbotten. Och då har inte situationen med fattiga EU-medborgare som söker sig till Sverige för att tigga tagits med i beräkningen. Merparten av länets hemlösa (380 personer) bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (till exempel försökslägenhet eller socialt kontrakt).

  – Bostadsbristen skapar hemlöshetsproblem på många håll i landet, inte enbart i storstäderna. Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen innebär ansvar för att skapa balans mellan behov och utbud, så att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden, säger Ida Backe, handläggare vid Länsstyrelsen samhällsutvecklingsenhet.

  I rapporten framhävs vikten av att kommunerna uppmärksammar dessa frågor i olika sammanhang; när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, i den fysiska planeringen och i direktiven till de kommunala bostadsföretagen.

  Det treåriga uppdraget är nu slutfört. Länsstyrelserna arbetar på uppdrag av regeringen vidare med hemlöshetsproblematiken, och kommer att stötta kommunerna i arbetet med att:

  • Underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga kvinnor och män och för personer som i övrigt har svårt att varaktigt etablera sig på bostadsmarknaden.
  • Motverka hemlöshet.
  • Förebygga avhysningar.

  Särskilt fokus ska ligga på familjer med barn. Länsstyrelserna ska särskilt föra fram behovet av att i ägardirektiv även betona de kommunala bostadsföretagens sociala och allmännyttiga roll. En slutrapport ska lämnas till regeringen i början av 2016.

  >> Läs rapporten Hemlöshet – en fråga om bostäder

  För mer information kontakta:

  Ida Backe
  Handläggare, Samhällsutvecklingsenheten
  Länsstyrelsen Västerbotten
  010-225 45 27.

  Jörgen Boman
  Kommunikationschef
  010-225 42 01
  070-669 00 10 jorgen.boman@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

  För tre år sedan fick Länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I dag överlämnas slutrapporten till regeringen.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Lodjursinventering på gång i länet

  Pressmeddelanden   •   2015-01-26 08:18 CET

  Nu är den årliga lodjursinventeringen i gång igen. Mellan den 10 januari och 28 februari räknar Länsstyrelsen, i samarbete med samebyarna, lodjuren i Västerbotten. Allmänheten uppmanas att rapportera sina observationer av lodjur.

  – Alla som har sett lodjur eller lodjursspår kan meddela oss och göra en värdefull insats, säger Linda Backlund, rovdjursförvaltare och inventeringsansvarig på Länsstyrelsen.

  Det är främst lodjur i grupp som är intressanta eftersom det är familjegrupper, det vill säga lodjurshonor med ungar, som ska kartläggas.

  Hela länet av intresse

  – Vi hoppas få in rapporter från hela länet och särskilt från det kustnära området. Hittills har vi dokumenterat cirka tio föryngringar som berör länet, där ungefär hälften finns i länets sydvästra del, säger Linda Backlund.

  Under 2014 års inventering dokumenterades 13,5 föryngringar, vilket är en kraftig minskning jämfört med tidigare år.

  – Visserligen var spårförhållandena svåra, men en viktig faktor som kan förklara minskningen är också den hårda avskjutningen som riktats mot lodjursstammen de senaste åren, just med syfte att minska den, berättar Linda Backlund.

  Resultaten viktiga

  Inventeringarna visar hur många lodjuren är, var de finns och hur stammen förändras mellan åren. Det görs inventeringar i hela landet utom på Gotland där det inte finns några lodjur. Resultaten används i många olika sammanhang. Bland annat ligger de till grund för utbetalning av rovdjursersättning till samebyarna. De är också viktiga när jaktkvoter ska läggas fast och när målen som har satts för lodjuren nationellt och regionalt ska följas upp.

  Licensjakten kan utebli

  Länsstyrelsens fältpersonal är ute och söker av områden och följer upp tips från allmänheten. Samebyarna täcker också stora områden i samband med sitt renskötselarbete och rapporterar till Länsstyrelsen om de upptäcker spår av familjegrupper.

  – Sannolikt blir det ingen licensjakt efter lo i år eftersom det är få föryngringar även den här vintern. Generellt är det också lite spår av ensamma djur, säger Linda Backlund.

  Det återstår dock drygt en månad av inventeringsperioden och Länsstyrelsen utgår från att några fler föryngringar kommer att hittas. Men om det i slutändan räcker för att öppna upp för licensjakt är alltså osäkert.

  Färre än målet

  Länsstyrelsen har i nuläget inte rätt att själv fatta beslut om licensjakt efter lo, det kan bara Naturvårdsverket. Det beror på att den svenska lodjursstammen bedöms ligga under det nationella referensvärdet, det vill säga miniminivån på 870 individer. 

  Även på länsnivå visar de preliminära inventeringsresultat att stammen är mindre än målsättningen. Miniminivån för lodjur ligger i Västerbotten vid 13,5 föryngringar. Det är storleken på stammen som minst ska finnas i länet för att den ska anses livskraftig och därmed jaktbar.

  Rapportera

  Rapportera till Länsstyrelsen, via webbplatsen och appen Skandobs (www.skandobs.se) eller direkt till närmsta naturbevakare. Naturbevakarna är Länsstyrelsens fältpersonal som finns runt om i länet och i fält följer upp de inkomna rapporterna.

  Naturbevakarna

  Mattias Oskarsson, 010-225 44 46, Ammarnäs

  Ulf Eskilsson, 010-225 44 26, Kraddsele/Ammarnäs

  Tord Gustavsson, 010-225 44 29, Kraddsele

  Tor Larsson, 010-225 44 39, Tärnaby

  Göte Andersson, 010-225 44 14, Tärnaby

  Mats Jonsson, 010-225 44 34, Storuman

  Sonja Almroth, 010-225 44 13, Vilhelmina

  Ulf Selin, 010-225 44 51, Vilhelmina

  Rune Andersson, 010-225 44 15, Saxnäs

  Stigbjörn Klementsson, 010-225 44 38, Umeå/Dikanäs

  Henrik Jensen, 010-225 44 32, Umeå

  Mer information finns på vår webbplats

  För mer information kontakta:

  Linda Backlund
  Rovdjurförvaltare  
  010-22 54 416
  linda.backlund@lansstyrelsen.se

  Michael Schneider
  Rovdjursansvarig 
  010-22 54 450
  michael.schneider@lansstyrelsen.se

  Presskontakt:
  Emma Johansson
  Kommunikatör
  072-223 15 04
  emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

  Nu är den årliga lodjursinventeringen i gång igen. Mellan den 10 januari och 28 februari räknar Länsstyrelsen, i samarbete med samebyarna, lodjuren i Västerbotten. Allmänheten uppmanas att rapportera sina observationer av lodjur.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i Skogens dag på Grand Hôtel

  Pressmeddelanden   •   2015-01-26 08:10 CET

  Syftet med dagen är att lyfta upp och mötas kring de skogliga frågor som berör länet. Bland annat presenteras Länsstyrelsens strategiska jämställdhets- och miljöarbete, Umeå universitets skogliga satsningar och flera exempel på nya skogstekniska innovationer.

  Dagen inleds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Deltar gör också Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, Lena Gustavsson, rektor Umeå universitet och Peter Högberg, dekan, fakulteten för skogsvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet.

  Ur programmet:

  10.00 – 10.30 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder

  10.30 – 11.00 Länsstyrelsen Västerbottens strategiska miljö- och jämställdhetsarbete

  11.00 – 11.40 Umeå universitets strategiska skogliga satsningar

  11.55 – 12.30 Därför producerar SLU flest skogliga rapporter i världen

  14.10 – 14.40 Vad ser skogsföretagen vänta runt hörnen? Är det intelligenta och smarta fordon som kommer?

  15.35 – 16.00 Framtidens autonoma fordon – från studentidé till drönarprojekt.

  Bakgrund

  Skogen, en gång en vardaglig råvara, är nu ett av vår regions mest spännande områden. I Västerbotten möts innovationer, spetsforskning och mångårig erfarenhet i de skogliga frågorna. Åter flyttar denna mötesplats till Stockholm då en dag om skogen ordnas 27 januari, i anslutning till Västerbotten på Grand Hôtel.

  Arrangörer: Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet

  Datum: 27 januari 

  Tid: 10.00 – 17.30

  Plats: Sal Stockholm, Grand Hôtel, Stockholm

  För mer information kontakta:

  Maria Hedblom
  Skogstekniska klustret
  070-236 54 36
  maria.hedblom@skogstekniskaklustret.se

  Presskontakt
  Emma Johansson
  Länsstyrelsen Västerbotten
  072-223 15 04
  emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

  Syftet med dagen är att lyfta upp och mötas kring de skogliga frågor som berör länet. Bland annat presenteras Länsstyrelsens strategiska jämställdhets- och miljöarbete, Umeå universitets skogliga satsningar och flera exempel på nya skogstekniska innovationer.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef och presskontakt
  • jorgen.boman@lansstyrelsen.se
  • 070-669 00 10

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • robeedrt.klnlinglubepkrtgpmw@lanoxsstyresnlskeennr.sclelvluje

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
  • 072-223 15 04

  • Presskontakt
  • Webbansvarig kommunikatör
  • jonas.mattebo@lansstyrelsen.se
  • +46 73 844 73 74

  Om Länsstyrelsen Västerbotten

  Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

  Adress

  • Länsstyrelsen Västerbotten
  • Storgatan 71b
  • 901 86 Umeå
  • Vår hemsida