Media-no-image

Landsbygdsministern till Skellefteå för dialog om nationella skogsprogrammet

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 10:30 CEST

Över hundra personer från olika delar av skogsbranschen, myndigheter och föreningar möts i Skellefteå på konferensen Skogens framtid – så skapar vi den tillsammans 24-25 september.

Som en del i konferensen hålls ett dialogmöte med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Syftet är att bidra med tankar och idéer ur ett regionalt perspektiv till det nationella skogsprogrammet.

– Vi ska visa hur vi från Västerbotten och Norrbotten kan bidra till det nationella skogsprogrammet. Sverige behöver en långsiktig skogsstrategi som tar tillvara hela värdekedjan och det är viktigt att få med det regionala perspektivet i skogsprogrammet, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

– Skogen är viktig för norra Sverige på många sätt. För samhället, människorna och miljön. Vi har stor kunskap och har kommit långt med gränsöverskridande samarbeten inom skogssektorn, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.

Media hälsas välkomna att delta under hela konferensen.

Tid: 24-25 september, lunch till lunch

Plats: Scandic Skellefteå

Fullständigt program

Ur programmet

Dag 1 24 september

13.00 Inledning

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten hälsar välkomna

Skogsriket Västerbotten och Skogsriket Norrbotten – framsteg och utmaningar, Staffan Norin, Skogsstyrelsen

13.30 Skogsutbildning för nyanlända, Ann Dolling, Sveriges lantbruksuniversitet

13.50 Skogen det gröna guldet och det nationella skogsprogrammet, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

15.00 JämLYS – kompetensförsörjning och bilden av branschen, Monica Forsman Länsstyrelsen Västerbotten

Dag 2 25 september

8.20 Dialog för att utveckla skogssektorn, Monika Stridsman, Skogsstyrelsen

8.45 Skogsindustrin driver tillväxt i världens bioekonomi, Carina Håkansson, Skogsindustrierna

9.10 Hållbar markanvändning, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen

9.35 Möjliga insatser för ökad produktion, Clas Fries, Skogsstyrelsen

10.30 Smart skogsteknik för framtidens bioekonomi: För samhället, entreprenören/föraren och skogsbruket, Maria Hedblom, Skogstekniska klustret och Urban Bergsten, Sveriges lantbruksuniversitet

11.00 Framtidsvisioner inom träbyggande, Mattias Henriksson, Grönbo AB

Fullständigt program

Nationella skogsprogrammet

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Skogsprogrammet ska bidra till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som till exempel klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera.
Läs mer om arbetet med det nationella skogsprogrammet

Regionens basnäringar uppmärksammas

Dagen innan, den 23 september, arrangeras en workshop om gruv- och mineralnäringens framtida kompetensförsörjning. Arrangörer är Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten.
Läs mer på Region Västerbottens webbplats

För mer information kontakta

Emma Johansson
Kommunikatör
Länsstyrelsen Västerbotten
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
08-405 11 88
072-551 41 16

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Över hundra personer från olika delar av skogsbranschen, myndigheter och föreningar möts i Skellefteå på konferensen Skogens framtid – så skapar vi den tillsammans 24-25 september.

Läs vidare »
Media-no-image

Fem järvar får skjutas

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 13:48 CEST

Länsstyrelsen har tagit beslut om skyddsjakt på fem (5) järvar i del av Sorsele kommun. Förutom att samebymedlemmar får jaga får även älgjägare i området möjlighet att delta i jakten. Den som har jakträtt på älg i området har också rätt att under pågående älgjakt jaga järv, förutsatt att jaktledare för älgakten anmält till Länsstyrelsen att de vill delta i jakten.

Svårt att jaga järv

På senare tid har järvpopulationen ökat, framför allt i skogslandet. I området väster om Sorsele har järvar orsakat allvarlig skada för rennäringen under flera år och den här jakten är en förebyggande åtgärd för att minska skadorna.

Jakt på järv bedrivs idag endast i form av skyddsjakt.

– Under de senaste årens skyddsjakter har vi sett att den är både tids- och resurskrävande för samebyar. Därför tar vi nu hjälp av jägare som redan befinner sig ute i skogen för att jaga älg, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Tar hjälp av älgjägare

Älgjaktlag som är intresserade av att delta i järvjakten ska anmäla sig till Länsstyrelsen. Det räcker att jaktledaren anmäler jaktlaget samt under vilken tidsperiod de vill jaga.

– Jakt efter järv får, förutom av samebymedlemmar, endast bedrivas av älgjägare under pågående älgjakt, detta för att vi vill undvika möjliga konflikter mellan älg- och järvjägare. Det vi vill testa nu är i första hand om älgjägarna kan hjälpa oss att decimera järvstammen där så behövs, säger Linda Backlund, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

Samma telefonnummer som vid björn- och lojakten

För att veta hur många järvar som har fällts och hur många som är kvar på tilldelningen finns en telefonsvarare med aktuell information. Denna telefonsvarare nås via telefonnummer 010-225 41 15. När en järv fällts eller påskjutits ska det anmälas omgående till Länsstyrelsen och det görs via telefonnummer 010-225 41 20.

– Det är viktigt att läsa igenom beslutet noga så att varje jägare vet vilka villkor som gäller när järv ska jagas, säger Björn Jonsson.

Skyddsjakten pågår från och med den 17 september till och med den 1 november.

DNA-inventering möjliggör bra uppföljning

De senaste två åren har det genomförts omfattande dna-inventeringar på järv i Västerbotten för att komplettera den traditionella lyeinventeringen. I jaktområdet har det i särklass samlats in flest dna-prover och det är Länsstyrelsens naturbevakare tillsammans med samebyn som åstadkommit detta.

– Tack vare dna-inventeringen har vi bra koll på järvpopulationen i området, något som också ger möjlighet till bra uppföljning av jaktens effekter på järvpopulationen, säger Linda Backlund.

Mer information på vår webbplats

Information om järvar och järvförvaltning

Det fullständiga skyddsjaktsbeslutet (pdf)

Mer information om skyddsjakt på rovdjur

För mer detaljerad information kontakta:

Linda Backlund, rovdjursförvaltare
010- 225 44 16
linda.backlund@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson, naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman, kommunikationschef
010-225 42 37
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen har tagit beslut om skyddsjakt på fem (5) järvar i del av Sorsele kommun. Förutom att samebymedlemmar får jaga får även älgjägare i området möjlighet att delta i jakten. Den som har jakträtt på älg i området har också rätt att under pågående älgjakt jaga järv, förutsatt att jaktledare för älgakten anmält till Länsstyrelsen att de vill delta i jakten.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu börjar SEE – Västerbottens hållbarhetsvecka 2015

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 15:12 CEST

Västerbottens hållbarhetsvecka SEE sprider sig med hållbara frön och slår rot lite överallt. Nu finns det också ett SEE i Norrbotten. Årets vecka är fylld av aktiviteter som lyfter frågor kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

- Länsstyrelsen har hållbarhetsfrågor som ett av sina tyngsta uppdrag och det är en viktig del av mitt uppdrag, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

- SEE-veckan är en fantastisk möjlighet att lyfta fram goda exempel på hållbar utveckling och för nätverkande mellan myndigheter, företag och privatpersoner, säger Eva Mikaelsson, enhetschef för miljöanalysenheten, Länsstyrelsen Västerbotten.

Tema för årets SEE-vecka är energi

- Energi behövs till nästan allt. För att nå hållbar utveckling behöver vi använda energin smart och effektivt och för att minska koldioxidutsläppen som håller på att förändra vårt klimat. Sedan behöver vi energi för att orka arbeta med dessa frågor, säger Tina Holmlund, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten.

Länsstyrelsen Västerbotten är med och arrangerar flera evenemang under veckan, bland annat Invigningen, konferensen Gifter i barnens vardag, en familjedag om natur och vatten med Pyssel Jenny på Umeå Energicentrum samt Whole Earth Day där Umeå universitet och Utrikespolitiska föreningen ordnar en dag för studenter och allmänhet där globala hållbarhetsfrågor diskuteras.

- Gifter i barnens vardag är ett engagerande ämne och vi hoppas att konferensen kommer att ge en ökad kunskap och verktyg för att minska barnens exponering av det som är skadligt för deras hälsa, säger Marie Vallin, Miljömålssamordnare Länsstyrelsen Västerbotten.

Till Invigningen den 14:e september kommer biståndsminister Isabella Lövin, Landshövding Magdalena Andersson, underhållningen står mångfaldsskören och Brösttoner för och sedan kommer Jonathan Lundqvist, ordförande i reportrar utan gränser samt Thomas Olofsson, Energiprofessor, en av länets tre Klimatambassadörer.

SEE-veckan

SEE-veckan börjar den 14 september och arrangeras för 7 året i rad.Under veckan erbjuds mer än 80 aktiviteter och programpunkter i hela Västerbottens län. Tillsammans med Norrbottens län har SEE-veckan ca 200 programpunkter som syftar till en social, ekonomisk och ekologisk utveckling i Norrland och globalt.

Alla är välkomna att delta. De flesta arrangemang är kostnadsfria.

Programmet för hela veckan: http://www.nolia.se/see/see-bilagan/#

Mer om SEE-veckan: http://www.seevasterbotten.se/

För mer information kontakta:

Eva Mikaelsson
Enhetschef
Miljöanalysenheten
010-2254356
070-6317363
eva.mikaelsson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Västerbottens hållbarhetsvecka SEE sprider sig med hållbara frön och slår rot lite överallt. Nu finns det också ett SEE i Norrbotten. Årets vecka är fylld av aktiviteter som lyfter frågor kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Läs vidare »
Cyrfy55jv8drkvqelr5w

Årets licensjakt efter björn blev kortvarig

Pressmeddelanden   •   2015-09-10 09:01 CEST

Den 29 augusti avslutades licensjakten efter björn i Västerbotten efter att 16 björnar fällts. Då hade jakten bara pågått i nio dagar. De 16 fällda björnarna var en mer än vad kvoten tillät.

Media-no-image

Följ med på tillsyn av småviltsjakt i fjällen

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 08:21 CEST

Nu pågår småviltsjakten i fjällen för fullt. Se hur tillsynen går till och vad du som jägare ska tänka på i vår nya film.

Klicka här för att öppna filmen i nytt fönster

Västerbottensfjällen erbjuder fantastiska möjligheter för småviltsjakt i storslagen natur. Ripjakten har en lång tradition och numera njuter både svenska och utländska jägare av jakten under höst och vinter.

Varje år utför Länsstyrelsen tillsyn av småviltsjakten. Du som jägare är skyldig att ta reda på var du får jaga och vilka regler som gäller för området.

Upplåtelsen för jakt sker med stöd av rennäringslagen och rennäringsförordningen. Hänsyn till renskötseln är därför grunden för jakten.

Läs mer

Om småviltsjakt på statens mark

Föreskrifter och allmänna råd

Köp och aktivera jaktkort

För mer information kontakta

Torleif Eriksson
Naturvårdsenheten
torleif.eriksson@lansstyrelsen.se
010-225 44 25

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Nu pågår småviltsjakten i fjällen för fullt. Se hur tillsynen går till och vad du som jägare ska tänka på i vår nya film.

Läs vidare »
Media-no-image

Detaljerat program för media, kungabesök vid konferensen Levande laxälvar

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 13:31 CEST

Detaljerat program för media vid HMK Carl XVI Gustaf besök i Västerbottens län i samband med konferensen ”Levande laxälvar” 18-19 augusti 2015.

På tisdag och onsdag nästa vecka arrangerar Länsstyrelsen en nationell konferens med inriktning mot restaurering av vattenmiljöer och förvaltning av fisk i våra vattendrag. Konferensen inleds på Väven i Umeå på tisdag morgon. Onsdagen består av en exkursion i området längs Lögdeälven. HMK Carl XVI Gustaf öppnar konferensen och deltar i exkursionen under onsdagen.

Konferensen är öppen för media. Programmet för konferensen, ett särskilt program för media samt en karta över exkursionsområdet bifogas nedan.

Generell information

 • Media kommer att beredas särskilt avgränsade platser (fotofållor) på ett antal platser i samband med exkursionen dag 2, samt fritt tillträde till konferensens första dag
 • Hovets egen fotograf kommer att ha utökat tillträde under besöket
 • Länsstyrelsen kommer att ha egen fotograf på plats i några av de utpekade fotofållorna
 • Media kommer att sköta sina egna transporter samt lunch
 • Media har tillträde till fotofållor mot uppvisande av pressleg
 • Ackreditering: anmäl ditt deltagande (namn, redaktionens namn, samt på vilka platser (fotofållor) ni önskar delta till Jörgen Boman, kommunikationschef Länsstyrelsen senast måndag den 17 augusti. jorgen.boman@lansstyrelsen.se, 070-669 00 10


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Detaljerat program för media vid HMK Carl XVI Gustaf besök i Västerbottens län i samband med konferensen ”Levande laxälvar” 18-19 augusti 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Skogskollo för jämställdhet i skogsbranschen

Pressmeddelanden   •   2015-08-07 10:14 CEST

Skogskollo arrangeras för fjärde året i rad och intresset är större än någonsin.

Kollot pågår 11-13 augusti och vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5 och 6 till hösten. På Skogskollo får deltagarna prova på olika aktiviteter med skogen som tema och träffa kvinnor som jobbar med skogen på olika sätt.

Studiebesök på företag

Under årets Skogskollo ingår bland annat studiebesök på företagen Martinsons och Komatsu forest, arbetsplatser som idag är mansdominerade.

– Vi vill få en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen och ser Skogskollo som en fantastisk möjlighet att introducera vårt företag för skogsintresserade unga tjejer, säger Anton Holmström, HR-chef på Martinsons.

Han menar att det finns många föreställningar om branschen som inte stämmer, vilket kan påverka vilka som söker sig till den.

– Vi ser besök från skolklasser, och målgruppen Skogskollo i synnerhet, som ett ypperligt tillfälle att ta död på myten om att sågverksbranschen är ”smutsig och tung”. Om viljan och intresset finns så erbjuder sågverksbranschen en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö oavsett kön, säger Anton Holmström.

Bakgrund Skogskollo

Idag är ca 40 % av skogsägarna i Västerbotten kvinnor, men väldig få arbetar i och med den. Hur kan vi få fler kvinnor till skogen? Hur kan vi aktivt vara med och förändra bilden av skogsbranschen? Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation.

Tanken är att flickorna som deltar på Skogskollo ska få med sig kunskap om vilka möjligheter det finns till fortsatt karriär och utbildning inom skogssektorn. Målet är att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet inom skogsnäringen.

Arrangörer av Skogskollo 2015: Skogstekniska klustret i Vindeln, Skogen i Skolan i Västerbotten och Västernorrland. Flera skogsföretag sponsrar kollot och Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Västernorrland är samarbetsparters.

Pressinbjudan: Skogskollo 2015 i Västerbotten

Media bjuds in att besöka Skogskollo inför och under studiebesöket på Martinsons.

Dag: onsdag 12 augusti

Tid: 14.30

Plats: Martinsons fabrik i Bygdsiljum
Burträskvägen 53
BYGDSILJUM

Mer om Skogskollo:

Skogskollos hemsida

Program Skogskollo 2015

Intresseanmälan Skogskollo 2016

För mer information kontakta:

Lena Jonsson
Projektledare Skogskollo
070-306 15 40
lena.jonsson @skogstekniskaklustret.se

Emma Johansson
Kommunikatör
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Skogskollo arrangeras för fjärde året i rad och intresset är större än någonsin. Kollot pågår 11-13 augusti och vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5 och 6 till hösten. På Skogskollo får deltagarna prova på olika aktiviteter med skogen som tema och träffa kvinnor som jobbar med skogen på olika sätt.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungen deltar i Levande laxälvar - vattenkonferens i Umeå

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 10:48 CEST

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Umeå den 18-19 augusti för att delta i konferensen Levande laxälvar.

Levande laxälvar är en konferens med länets och Sveriges vatten i fokus. Arrangör är Länsstyrelsen i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Under tre dagar i slutet av sommaren, den 18 – 20 augusti, samlas personer från bland annat Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och landets 21 länsstyrelser, i Umeå för att diskutera åtgärder för en hållbar vattenförvaltning. Ekosystembaserad restaurering, utvecklad laxförvaltning och framtidens förvaltning av fiskbeståndet i Östersjön är några av programpunkterna.

Dag 1 består av ett antal seminarier. Konferensens andra dag består av en exkursion till Lögdeälven där deltagarna bland annat kommer att få uppleva pågående restaurering med grävmaskin, beskåda en räknare för lekvandrande laxar, samt diskutera lax- och havsöringsfiske. Konferensen avslutas med ett workshopcafé.

Ett mer detaljerat mediaprogram som bland annat innehåller en beskrivning av H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkan kommer att skickas ut från Länsstyrelsen i början av augusti.

Levande laxälvar – program

Dag 1

Dag 2

Dag 3

För mer information kontakta:

Roger Vallin
070-344 73 28
roger.vallin@lansstyrelsen.se

Torleif Eriksson
010-225 44 25
torleif.eriksson@lansstyrelsen.se

Mats-Rune Bergström
070-621 73 52mats-rune.bergstrom@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Umeå den 18-19 augusti för att delta i konferensen Levande laxälvar.

Läs vidare »
Media-no-image

Klart med årets licensjakt på älg

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 11:38 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2015 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 11 435 till 11 635 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden som Länsstyrelsen arbetar efter. Målsättningen är ungefär 4-6 procent lägre än förra året.

– I Västerbotten har avskjutningen under några år varit ganska hög. De senaste två åren har avskjutningen successivt minskats då vi börjat närma oss den nivå som vi vill ligga på enligt planerna, säger Lars Dahlberg, viltförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Att målsättningen är lägre i år beror på att älgstammen är något mindre. I vissa delar av länet syftar avskjutningen endast till att hålla älgstammen på nuvarande nivå. I andra delar av länet är målsättningen en fortsatt svag minskning av älgstammen för att få bukt på problematiken med betesskador.

Total tilldelning på 12 995 älgar i länet

För att nå målet att fälla 11 435 till 11 635 älgar har det till länets jaktlag, genom licenstilldelningen och avskjutningsmålen i älgskötselområdena, totalt tilldelats 12 995 älgar. Tilldelningen till licensområden är på 3962 älgar. Den totala tilldelningen ligger cirka 5 procent lägre än ifjol.

De flesta jaktlag i länet jagar numera inom älgskötselområden. Detta innebär att det är färre licensområden som skall erhålla en licenstilldelning från Länsstyrelsen.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2015/16

Älgskötselområden och Licensområden: 7-25 september,
10 oktober 2015 - 31 januari 2016, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet 7 - 11 september 2015
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Läs mer om älgjakten

Tilldelning 2015

Tilldelningsbeslut 2015

Olika jaktområdestyper

För mer information kontakta

Lars Dahlberg
Naturvårdsenheten
Lars.Dahlberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 52

Erik Lindberg
Naturvårdsenheten
Erik.Lindberg@lansstyrelsen.se
010-225 44 41

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen har beslutat om 2015 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 11 435 till 11 635 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden som Länsstyrelsen arbetar efter. Målsättningen är ungefär 4-6 % lägre än förra året.

Läs vidare »
Media-no-image

15 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 15:30 CEST

En tilldelning på 15 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Vårens omfattande skyddsjakt efter björn, som genomförts på grund av rennäringens problem med björn i kalvningslanden, har effekter på höstens licensjakt både när det gäller tilldelningens storlek och indelningen av jaktområden i länet.

– Vi har redan fällt 17 björnar vid vårens skyddsjakter. Eftersom vi vill hålla jaktuttaget på ungefär samma nivå som de senaste åren blir det inte lika många björnar kvar för licensjakten, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

– Vi slopar även indelningen av länet i två jaktområden i år. Syftet med en separat kvot för området ovanför odlingsgränsen är att minska björnstammen i renarnas kalvningsland, men det har vi redan gjort med skyddsjakten, fortsätter Björn Jonsson.

Minskad björnstam som mål

Björnstammen i Västerbotten beräknades hösten 2014 uppgå till cirka 360 djur. Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation tog i början av juni beslut om en målsättning för björnstammen i länet på 350 individer, som gäller för åren 2015-2019.

– Viltförvaltningsdelegationen vill alltså minska björnstammen med 10 djur. Tilldelningens storlek i årets licensjakt är ett steg i den riktningen, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Licensjakten börjar först den 21 augusti, men redan nu är 23 döda björnar kända i länet i år. Sjutton björnar fälldes i skyddsjakt, fyra björnar blev påkörda av tåget och två ungbjörnar dödades sannolikt av en annan björn. Totalt, med licensjakten inräknat, kommer den kända dödligheten bland björnarna att ligga på drygt 10 procent i år.

– Eftersom produktiviteten har legat omkring 8 % under senare år innebär det att björnstammen i Västerbotten förväntas minska något, helt i enlighet med målsättningarna, säger Michael Schneider.

Åteljakten tillbaka

Åtling är återigen tillåten som jaktmetod, men det finns ett omfattande regelverk kring åteljakten som jägarna måste följa. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen.

Mer om björnar och björnjakt

Information om björnar och björnförvaltning i Västerbotten finns på Länsstyrelsens webbplats

Där finns även det fullständiga licensjaktsbeslutet

Mer information om björnens biologi och ekologi finns på Björnprojektets webbplats

För mer information kontakta:

Michael Schneider
Rovdjursansvarig
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

En tilldelning på 15 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jorgcydbfazngfen.bidqiomdubnmrmbancv@lanboqrvvnysstyrexylsgxefdaen.skee
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • robert.klingfwbedvrt@lrbanmasstyreeuagbqqhqraelsen.scxmxe

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
 • 072-223 15 04

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jonas.mattebo@lansstyrelsen.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida