Jnlqtzsqmtpbkybjgkmh

Länsrådet expert i statlig utredning

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 14:06 CEST

Regeringen har utsett länsrådet Lars Lustig till expert i ”Utredningen om stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden”.

Gypl4wxza8l9bdgiherb

Västerbottens landshövding leder nationellt råd för ökat träbyggande

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 09:00 CEST

Landshövding Magdalena Andersson samlar den 14 augusti Sveriges Trästadsråd till sitt konstituerande möte. – Trä är ett förnybart material som är effektivt att bygga med, två viktiga faktorer för ökat bostadsbyggande och i längden ett hållbart samhällsbyggande, säger landshövding Magdalena Andersson.

Uc1wm9dnqalgctpqc3af

Skogskollo för jämställdhet i skogsbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-08-07 09:00 CEST

– Skogskollo handlar om att väcka flickors intresse för skogen. Skogssektorn är starkt mansdominerad och det här är ett sätt att förändra branschen. Det är nödvändigt för att säkra framtida kompetens, säger Lena Jonsson, projektledare för Skogskollo.

Media-no-image

Klass 2 - varning i länet med anledning av extremt höga temperaturer

Pressmeddelanden   •   2014-07-24 17:54 CEST

SMHI har utfärdat varning klass 2 med anledning av extremt höga temperaturer i Västerbotten. I Lycksele, Malå, och Norsjö kommuner råder eldningsförbud. Länsstyrelsen har aktiverat delar av sin krisorganisation med anledning av SMHI: s vädervarning.

Det är mycket torrt i skog och mark i stora delar av Västerbottens län. Risken för skogsbrand bedöms därför som hög eller mycket hög i Västerbotten.

Det råder eldningsförbud i Lycksele, Malå och Norsjö kommuner. Se respektive kommuns webbplats för mer utförlig information.

Räddningstjänsterna i länet uppmanar gemensamt allmänheten i länets övriga kommuner att undvika eldning utomhus. Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader.

Aktuella länkar:

SMHI - läs varningar

SMHI - om vad en varning för höga temperaturer innebär

Krisinformation.se

1177 - Vårdguidens råd vid mycket hög värme


Länkar till kommunernas webbsidor:

Malå kommun

Lycksele kommunLycksele kommun

Norsjö kommun

Umeå kommun

Bjurholms kommun

Dorotea kommun

Nordmalings kommun

Skellefteå kommun

Sorsele kommun

Storumans kommun

Vilhelmina kommun

Vindelns kommun

Vännäs kommun

Robertsfors kommun

Åsele kommun

 

För mer information kontakta: 

Jörgen Boman 
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Christer Papmehl
Tjänsteman i beredskap 
070-214 12 33
christer.papmehl@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Klass 2-varning för extremt höga temperaturer

Läs vidare »
Ndpbtyqpbbjaxtqmpefb

Lögdeälven och Sävaråns avrinningsområden restaureras

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 11:16 CEST

Länsstyrelsen kommer att genomföra restaureringsåtgärder i Sävaråns och Lögdeälvens avrinningsområden. Arbetet inleds omgående och kommer att pågå under fyra år. Totalt 11,6 miljoner kronor har beviljats från Havs- och vattenmyndigheten till projektet som går under namnet Levande laxälvar.

Jk8jhvpdafbnumwboxv5

Fatmomakke kyrkstad blir kulturreservat

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 09:56 CEST

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda kulturreservatet Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina kommun.

G0opu1gshrza1ionlycv

Dags för björnräkning igen

Pressmeddelanden   •   2014-06-24 15:21 CEST

I höst är det dags igen att räkna björnarna i Västerbotten. Länsstyrelsen och Jägareförbundet förbereder i dagarna insamlingsmaterialet för nästa björnspillningsinventering. Insamling ska ske mellan 21 augusti och 31 oktober. Alla intresserade är välkomna att vara med och samla spillning.

Media-no-image

Inbjudan till pressträff: Vad blev resultatet av Länsstyrelsens stöd till företagen?

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 13:47 CEST

Länsstyrelsen betalade ut 105 miljoner kronor i olika former av stöd till länets företag under 2013.

 • Vad har stöden inneburit i form av arbetstillfällen och investeringar?
 • Hur ser fördelningen ut mellan kommuner och branscher?
 • Vilka branscher växer och finns det skillnader i beviljat stöd mellan företag som drivs av kvinnor jämfört med män?

För första gången kan Länsstyrelsen presentera en analys av vad myndighetens samlade stöd till företagen i länet inneburit i form av nya arbetstillfällen.

Tisdagens pressträff fokuserar på att berätta om resultaten runt om i Västerbotten. Statistiken, som bygger på företagens egna ansökningar och bedömningar, ger också en inblick i hur företagen i länet ser på framtiden.

Handläggare Hanna Sundén presenterar rapporten ”Ekonomiska stöd till företag 2013” som redovisar utfallet för alla de stöd som Länsstyrelsen förfogar över. På pressträffen medverkar också landshövding Magdalena Andersson samt länsråd Lars Lustig.

Dag: tisdagen den 24 juni

Tid: 7.30

Plats: Länsresidenset, Umeå

Media hälsas välkomna!

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen betalade ut 105 miljoner kronor i olika former av stöd till länets företag under 2013. Dag: tisdagen den 24 juni Tid: 7.30 Plats: Länsresidenset, Umeå

Läs vidare »
Uc1wm9dnqalgctpqc3af

Skogskollo för jämställdhet i skogsbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 08:36 CEST

– Skogskollo handlar om att väcka flickors intresse för skogen. Skogssektorn är starkt mansdominerad och det här är ett sätt att förändra branschen. Det är nödvändigt för att säkra framtida kompetens, säger Caroline Wågberg, samordnare för Skogen i skolan, Västernorrland.

Media-no-image

Länsstyrelsen gör en översyn av utvidgat strandskydd i Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 15:09 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten genomför för närvarande, liksom övriga länsstyrelser i landet, en översyn av beslut gällande utvidgat strandskydd i länet. Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Hittills har Robertsfors och Nordmalings kommuner varit föremål för översynen. Nu står Umeå kommun i fokus.

Det är enbart havsstränderna i länets fyra kustkommuner som berörs av översynen. Nu föreligger förslag till nya beslut för områden i Umeå kommun, som bör få ett utvidgat strandskydd. Detta för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Förslaget finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten, se Samhällplanering och kulturmiljö/Plan- och byggfrågor/Strandskydd/Utvidgat strandskydd.

Yttranden skickas digitalt senast den 15 september 2014, till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller per brev till Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 Umeå.

För mer information kontakta:

Marita Alatalo
Samhällsplanerare
010-225 45 11
marita.alatalo@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-2254237
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Västerbotten genomför för närvarande, liksom övriga länsstyrelser i landet, en översyn av beslut gällande utvidgat strandskydd i länet. Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Hittills har Robertsfors och Nordmalings kommuner varit föremål för översynen. Nu står Umeå kommun i fokus.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och presskontakt
 • jorgen.boman@lansstyrelsen.se
 • 070-669 00 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • roanpgzlyzbetjrt.klingbwgzxxcibeedrt@lefansfsstymvhkrecnjqaqitcjlsen.se

 • Presskontakt
 • Webbansvarig kommunikatör
 • jonas.mattebo@lansstyrelsen.se
 • +46 73 844 73 74

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Vår vision: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Adress

 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Storgatan 71b
 • 901 86 Umeå
 • Vår hemsida